Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Nepoznate dimenzije arrow Sunčeva Lateralna oktava

Sunčeva Lateralna oktava

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Sunčeva Lateralna oktava

Superiorni centri (Mentalni i Emocionalni) razvijeni su u nama i šalju nam poruke koje treba da naučimo da kaptiramo na svestan način. Nesumnjivo, značenje takvih transcendentalnih snova jesu deo iz istoga reda kojeg Radijus Kreacije realizuje u sebi, i posebno, Lateralna Oktava Sunca...

Produbljujući Ezoteričke probleme, stigla je do naših ruku knjiga naslovljena: „Gnoza, Ezoteričko Hrišćanstvo” koju je napisao Boris Mouravieff u izdanju „CS Ediciones” (Argentina), u kojoj možemo naći ponešto o Lateralnoj Oktavi Sunca.

Sunčeva Lateralna Oktava, Radijus KreacijeZahvaljujući činjenici da se otkriveni podaci poklapaju sa Gnostičkom Doktrinom, otkrivenom od strane Venerabilnog Majstora Samaela, predlažemo da prepišemo određene paragrafe koji bi poslužili studentima Gnostičke Filozofije, kao i pomoćne elemente radi razumevanja onoga što je Lateralna Oktava Sunca i Struja zvuka.

Zakon broja 7 je, dakle, opšti zakon koji guvernira sve vrste svesnih ili mehaničkih kretanja koja se događaju u Tvorenom Univerzumu. Odnosno, svako kretanje ili stvaranje odvija se po određenoj skali.”

Sunčeva Lateralna Oktava, Radijus Kreacije „Očigledno, na svakoj skali, prirodna progresija trpi neku devijaciju, kasni, ukočena je u intervalima DO i SI, i između FA i MI. Evo ovde se nalazi duboki smisao „Sudbine“, onako kako je bio smišljen od drevnih prethodnika. Po mišljenju ovih, ni Zevs u svojoj imperiji neće biti izuzetak.“

„U stvari, dejstvo Apsolutnosti, prateći u svom radu RADIJUS KREACIJE, takođe podleže ovom Zakonu. Kao svako stvaralačko delo, ova akcija sledi (naravno), descendentnu skalu.“

 „Naravno, da bi Volja Apsolutnosti mogla preći na stadijum manifestacije i potom da stigne, prelazeći sve nivoe skale Radijusa Kreacije, do finalne tačke koja je nota RE (i ova je za autora Mesec, ali u Gnostičkom ezoterizmu Radijus Kreacije se zaršava u Potopljenom svetu ili religijskom Avernusu) bilo je i biće potrebno da savlada u prvom redu interval između DO i SI i zatim da neutralizira tendenciju devijacije koja je prouzrokovana kašnjenjem koje trpi njeno napredovanje između FA i MI.“

„Prvi interval je savladan Voljom Apsoluta. Posredstvom njegove stvaralačke Volje koja se pojavljuje u ovoj tački, kao i svesna volja koja daje Prvi Impuls Kreaciji, unaprted pripremljene i predodređene.“

„Što se tiče Intervala između FA i MI (sa Velike Oktave), ovaj je takođe pun Volje Apsoluta, ali sad, ne toliko direktno kao u prvom slučaju. Ova volja akcioniše ovde na drugom nivou, ali uvek kao Stvaralačka Sila Ljubavi. Sada se prikazuje iznad nižeg plana koji odgovara intervalu o kom se govori. Ovim uloženim komplementarnim Silama, u željenom kosmičkom mestu i momentu, dozvoljava se da Prva Stvaralačka Akcija sledi svoj razvitak bez zastoja.“
Sunčeva Lateralna oktava, Mlečni put

 „Sa tehničke tačke gledišta, transmisija Stvaralačke energije posredstvom Drugog intervala, ostvaruje se stavljajući u primenu u Kosmičkom Planu jedne SPOREDNE LATERALNE OKTAVE, radi stvaranja Planetarnog Sveta, SUNCE Velike Oktave počinje da rezonuje kao DO Lateralne Oktave.”

„Ako pogledamo šemu koja predstavlja Kosmičku Oktavu, moći ćemo konstatovati činjenicu da između Apsolutnosti i Sunca ne postoji nijedno intermediarno telo koje ima drugačiju prirodu, što se tiče supstance. Kao posledica, i note SI (sve galaksije) i LA (Mlečni put), sastavljene su od tela u različitim stadijumima postojanosti (formiranje, maturiziranje, starenje i izumiranje), ali sva su slična ili bar analogna sa našim Suncem.”

 „Sunce, isto kao i sve zvezde iz Astronomskog Univerzuma (gde je svaka zvezda sunce za svoj sopstveni sistem) predstavlja celinu. A između Apsolutnosti i ove celine koja je, po Tradiciji smatrana kao TELO KOSMIČKOG HRISTOSA, ne postoji, ponavljamo ovo, nijedno intermediarno telo koje bi bilo, po prirodi, različito. Kao posledica, tamo se ne koncentriše ništa drugo osim različitih grupacija tela, takođe Solarne prirode. Iz ovog duhovnog razloga ovo Integralno Solarno Telo bilo je smatrano kao konsupstancijalno biće Apsolutnosti (rođeno, a ne napravljeno), Sin Božiji, Kosmički Hristos, kako mi kažemo.”

„Njegova manifestacija u Radijusu Kreacije izražava se tačnije činjenicom da nota SOL sa Velike Oktave zvuči kao i nota DO sa Lateralne Oktave, neosporno povezana sa samim Radijusom Kreacije.”

Sunčeva Lateralna oktava, Struja Zvuka „Lateralna Oktava je, u Univerzumu, vodič Života u njegovim različitim oblicima. Duh Sunca, Hristos živi; on svata punoću Planetarnog Solarnog Života (i Satelita) u svim njegovim aspektima, sadašnjim, nestalim ili koji su na putu da se pojave. Ovo je generalno Značenje Lateralne Oktave.”

Mi ćemo zaključiti rečima da: bilo da je na gore ili na dole, tj. na nekoj ascendentnoj ili descendentnoj lestvici Struje Zvuka, potreban je impuls, neki šok koji se uvek oslanja na Solarnu Hrističku Silu, tako da čvorovi ne bi kočili našu kreaciju i projekciju koja treba da neprekidno i stalno dejstvuje sve do povratka u Apsolutnost, Kosmičke jasle iz kojih smo nekada izašli.

Ako neko predloži sebi u životu da realizuje neki plan, projekat, nezaobilazno će trebati da počne sa notom DO, da nastavi sa RE, da stigne do note MI. Kad jednom ovde stigne, imaće teškoća, nepodobnosti, zato što postoji jedna pauza između note MI i note FA; onda STRUJA ZVUKA teži da regresira ka početnoj polaznoj tački i kao posledica ili korolar, skoro je normalno da početni napor opada, da projekat koji je bio pokrenut propada; ali ako se neka osoba odluči da uloži novi napor, da prevaziđe pauzu (pauza koja nastaje između MI i FA), očigledno je, skoro i normalno da će se održati na pravoj liniji, čak i ascendentnoj u odnosu na početni impuls, a pregovori će biti uspešni. 
Nastavljajući tako, vidimo da potom dolaze note FA, SOL, LA, ali između SI i DO postoji pauza. Ako ne pojačamo početni impuls, STRUJA ZVUKA će regresirati prema polaznoj tački originacije, pa će afera, projekat ili pregovaranja propasti; prema tome, vrlo je važan ovaj aspekat 7 muzičkih nota, odlična je ova stvar STRUJE ZVUKA...
SAMAEL AUN WEOR


AddThis Social Bookmark Button
 
< Hiperprostor   Snovi i njihovo tumačenje >