Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Ljubav je najuzvišenija religija
Šta je to Svest?
Štampaj 
Autor Oscar Uzcátegui
Sa gnostičke tačke gledišta, Svest, možemo definisati na sledeći način: "To je sposobnost razumevanja svih spoljnih i unutrašnjih pojava, koje se na nas odnose ".
Tags
< Prethodno   Sledeće >