Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Najčešća pitanja arrow Gnostička Spoznajaarrow Neki govore da je Gnoza jeretička doktrina koja se pojavila iz nedra
primitivnog hrišćanstva. Da li je tako?
Neki govore da je Gnoza jeretička doktrina koja se pojavila iz nedra
primitivnog hrišćanstva. Da li je tako?
Štampaj 
Autor Oscar Uzcátegui

 Može biti da su se pojavile takve informacije zato što postoje nekoliko dela objavljena od strane religijskih institucija sa namerom da diskredituju gnostičare. Ali, takve informacije nemaju dijalektičku osnovu. Gnoza je postojala pre pojave hrišćanstva i Isusa iz Nazareta. I pored svega toga, dobro je da znate, naprimer da:  "Nazarećani su bili poznati kao krstitelji, ...hrišćani Svetog Jovana. Oni su verovali da Mesija nije Sin Božiji, već jednostavno neki profet koji je želeo slediti Jovana".

Origene (jedan od Tvoraca hrišćanske crkve), u  II tomu, strana 150, primećuje da: "Postoje neki koji kažu o Jovanu da je on pomazanik (Christus)".

Kada su metafizičke koncepcije gnostičara, koji su videli Isusa Logosa i pomazanika, počele da zadobijaju na terenu, primitivni hrišćani su se odvojili od nazarećana, koji su optuživali Isusa da iskrivljuje Jovanovu doktrinu i da je zamenio Jordansko krštenje sa drugim.

(Ovo je tekst iz Codex Nazarenus, II, strana 109.)

Tags
< Prethodno   Sledeće >