Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Najčešća pitanja arrow Gnostička Spoznajaarrow Da li je moguće da eksperimentišemo stvari o kojima govore religije?
Da li je moguće da eksperimentišemo stvari o kojima govore religije?
Štampaj 
Autor Oscar Uzcátegui

Religijski doživljaji za kojima tragamo su osobito naučni. Gnoza se ne slaže da prihvati posotjanje jednog Boga na svom tronu, koji sudi živima i mrtvima... Gnostičar gradi verovanje na osnovu eksperimenata, doživljaja, proveravanja, a ne na osnovu teorija. U ovim vremenima u kojima živimo, religija se odvojila od nauke i nauka od religije. Prvi se bore sa drugima i drugi sa prvima. I jedni I drugi smatraju u posedu istine, niko neće da prizna da se zavarava. 

Ipak, religija koja ne uzima u obzir nauku jeste suvoparna religija, fanatična i dogmatska - sto posto. Nauka koja odbija religiju jeste materijalistička, ateistička nauka, u totalnoj oskudici vrednosti i principa. Melem kojeg traži onaj što teži za istinom, ne nalazi se u krajnostima. Teza i protivteza treba da se okrenu prema sintezi; potrebno je pristupiti naučnoj duhovnosti i duhovnoj nauci. Potrebno je da ostavimo po strani konceptulani dualizam, hitno je, da se bez odlaganja pridružimo transcendentalnom monizmu; potrebna je religijska nauka i naučna religija.
Tags
< Prethodno   Sledeće >