Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Najčešća pitanja arrow Gnostička Spoznajaarrow Da li je Gnoza naučno ili religijsko učenje?
Da li je Gnoza naučno ili religijsko učenje?
Štampaj 
Autor Oscar Uzcátegui

Gnoza jeste potpuno naučna zato što su njena praksovanja dokazivana. Domen proučavanja Gnoze je sam čovek. Iz ovoga, možemo zaključiti da je reč o antropocentričnom izučavanju, zato što je sve navođeno na pretvaranju običnog čoveka u superiorno biće. Gnoza nije religija, ali njena izučavanja omogućavaju potpuno razumevanje bilo koje religijske doktrine.

Tags
< Prethodno   Sledeće >