Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Život je kao film; kada se završi projekcija, namotamo traku na kalem i ponesemo je u večnost
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Zodijački kurs

Zodijački kurs

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
z.k.1.jpg

Posredstvom ovog magistralnog dela, Zodijački Kurs, Samael Aun Weor nam daje celokupan kompendij sa praktičnim vežbama usmerenim da prouzrokuju u Svesti studenta božanske nauke (Gnosis) definitivno buđenje i, kao posledica, razumevanje transcendentalnih istina skrivenih u nedrima Prirode i Kosmosa

Cilj gnostičkih nauka uvek je bio da osposobi čoveka kapacitetom da otkriva, preko samog sebe, pravi izvor svoje egzistencije, realnu osnovu svih religija, misteriju Bića- filozofiju svih vremena itd. I kako bi se ovo ostvarilo, predstavlja se danas posredstvom korpusa saznanja didaktički odabranog i izraženog dijalektički preko "Tertium Organum-a", to jest dijalektike koja se obraća svesti i ne ljudskom intelektu. 

Zodijački Kurs jeste, iz ovog razloga, čudesna pomešanost nauke, filozofije, umetnosti i mistike, gde su razjašnjena mnoga pitanja na koja savremeni astrolozi nisu u stanju da odgovore, zbog njihove usidrenosti u "Vašarskoj Astrologiji i Efemeridima " koja ima svoje granice i svoje velike praznine.

U Zodijačkom Kursu, V.M. Samael sjajno izlaže principe, donoseći sredinom XX veka "Astrologiju Antičkih Adepata" koja, kao što je on sam definiše, "jeste stvorena da bi pomogla muškarcima i ženama Ere Vodolije, umornih od praznog i teoretskog intelektualizma, i nesubstancijlnog racionalizma koji ne vode nikuda".

Realna priroda ljudi, u odnosu na uticajni zodijački znak, biva potpuno savršeno otkrivena u ovom Psiho-Astrološkom kursu o kome govorimo.

Korak po korak, Samael Aun Weor nam naznačuje one osnovne stvari koje treba da budu popravljene u našoj psihi ako stvarno želimo da primimo bogatsvo koje nam mogu dati (na animiski način) sile sazvežđa, planeta, galaksija i Svemira generalno.

Na ovaj način, gnostička Astrologija nas odlučno poziva da izučavamo Kosmičke Arkanume (tajne) i da obrađujemo sami sebe, pošto:

"Putevi traže upornu nogu a alatke vrednu ruku", zato što  "Sve je lepo u svoje vreme, i sve je ukusno u zrelosti..."

 Zodijački znaci- slike i objašnjenja

Kupi knjigu

 

Astrologija- Zodijak

  linia_final de pagina.png

   

AddThis Social Bookmark Button
 
< Tumačenje snova (Onirička simbologija)