Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo naučiti da živimo iz trena u tren. Život je večito sad, večita sadašnjost
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Knjiga Device iz Karmela (proizvedena je i Audio knjiga)

Knjiga Device iz Karmela (proizvedena je i Audio knjiga)

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   

Knjiga Device iz Karmela.jpg

Delom Knjiga Device iz Karmela, V.M. Samael Aun Weor nas uvodi u jedno od naiuzvišenijih misterija hrišćanstva kao što je, nesumnjivo, manifestacija Boga Majke u protoku milenijuma. Ona, Božanstvena, nazvana Adonia, Insoberta, Paula, Sofia, Rhea, Isis, Ram-Io ili Marah (Marija), u realnosti je ženska kristalizacija kabalističkog Trećeg Logosa radi dobra svih onih koji, imajući svesnu veru, žele da je spoznaju i da uđu u kraljevstvo duha. Ona, iako se manfestovala hiljade puta na raznim mestima i vremenima, ne uzima definisan oblik, zato što ona živi u elektronima, protonima i neutronima univerzuma.

Misterija Božanske Majke zahvata Makrokosmos i Mikrokosmos. Kao što je ona stvorila u svojoj utrobi kosmičke planetarne jedinice, isto tako je ona sposobna da stvori, unutar intelektualnog humanoida, istinskog Čoveka. Ovo je arkanum (tajna) sadržan u primitivnom hrišćanstvu i kog sada u ovom XX veku stavljamo svetu na raspolaganje, posredstvom ovog dela: Knjiga Device iz Karmela.

Devica iz Karmela takođe je jedna zagonetka fonetičke Kabale koja nas poziva da razumemo da ćemo biti samo posredstvom Božanske Gospođe spašeni od karme koju svi vučemo za nama u ovoj dolini plača. Ona nas spašava ako praktikujemo poslušnost prema Svetom Duhu. Sveti Duh jeste, bio je i uvek će biti svetlost Univerzuma, jedini uzrok magnetizma i, kao posledica, elektriciteta. Sveti Duh je svetlost sjajnih sunaca ove galaksije, a unutar našeg mikrokosmosa, on je seksualna energija. Zbog toga se sa gnostičke tačke gledišta kaže: „Taj ko laže greši protiv Oca, koji je Istina; taj ko mrzi greši protiv Sina, koji je Ljubav; a taj ko fornicira greši protiv Svetog Duha, koji je Svetlost sveta“.

Čitaoče prijatelju, ti koji tražiš svetlost večite mudrosti, izučavaj i praktikuj ovo delo, jer je ono izviralo iz Duha Boga, prisutnog u duši jednog Autorealizovanog Čoveka. Ovim perceptima, ovde sadržanim, moći ćeš da posvedočiš o sveprisutnoj realnosti primitivnih hrišćanskih učenja koja, čak iako su nestala ujedno sa nastupanjem Kali-Juge (Crno Doba), bila su ponovo iznesena od strane V.M. Samaela Aun Weora kao autentičnog Avatara Ere Vodolije i istinskog portparola reči Svevišnjeg.

Oskar Uskategi (Oscar Uzcátegui/Majstor Kwen Khan)

Duo in Uno Unos in Nihilo

Ako želite da slušate, evo prvo poglavlje online (Čita: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar):


 Knjiga Device iz Karmela_audio mp3 Knjiga Device iz Karmela_audio mp3

Sadržaj „Knjiga Device iz Karmela“:

Prolog
Oče naš
Molitva prema Devici Mariji
Pogl.1 Devica iz Karmela
Pogl.2 Blagovesti
Pogl.3 Koncepcija (Rađanje)
Pogl.4 Gora
Pogl.5 Uviđajnost
Pogl.6 Mirakli Device iz Karmela
Pogl.7 Priroda
Pogl.8 Gnostička Crkva

  NARUČI KNJIGU  

Knjiga Device iz Karmela - Samael Aun Weor

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Pistis Sophia Otkrivena   Revolucionarna psihologija >