Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Univerzalni simboli arrow Pentagram – Vatrena Zvezda

Pentagram – Vatrena Zvezda

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Pentagram-Vatrena Zvezda Pentagram predstavlja Savršenog čoveka sa nogama na zemlji, rukama u vazduhu i glavom prema nebu- označavajući omnipotenciju (svemoć), omniscienciju (sveznanje) i dominaciju nad inferiornim silama.

Ovaj znak predstavlja Mikro-kosmos-Čoveka. Pred ovim znakom drhte i beže kolone demona i sve mračne sile.

Znak sa glavom dole i nogama gore predstavlja demona, nered, ludilo,…, Mendezovog jarca. Upotrebljen kao takav, privlači mračne sile.

Pet vrhova označavaju poznata četiri elemenata kao fundament kreacije (zemlja, voda, vatra i vazduh) plus peti element ETER.
TE TRA GRAM MA TON (ime Boga od četiri slova) a koje se piše ovako: IOD HE VAU HE.

1 2 znače:1-muški princip-početak, 2-ženski princip-verbum (zvuk, reč).

1 2 3 : Trojstvo.

Pehar, Kupa, Gral: Yoni; Hermes Trismegistusova posuda.

Štap: kičmeni stub sa svojih 7 čakri, Kundalinijeva vatra; tri primarne sile: sveta afirmacija (OTAC), sveta negacija (SIN) i sveta rekoncilijacija (SVETI DUH).

Mač: volja, pravosuđe, vatra.

A-Ω- alfa i omega: početak i kraj svih stvari.

Zvezda mudrog Solomona
: vatra i voda; Kako je gore tako je i dole.

Merkurov Kaduceus: kičmeni stub sa krilima duha, raširenim, Ida i Pingala-sveta osmica…

Sedam znakova planeta koje treba integrisati unutar zemaljskog čoveka…
...
U zaključku, Pentagram je simbol Autorealizovanog (Samoosvešćenog, Savršenog) Čoveka. Ovo svako može postići Revolucijom svoje Svesti …

 

Savršeni Čovek
Gnoza, Samael Aun weor, Nag Hammadi

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Znak Merkura   ŠAH – Simboličnost šahovske igre >