Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Univerzalni simboli arrow Ezoteričko Koplje

Ezoteričko Koplje

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   

Ezoteričko KopljeHrističko Ezoteričko Koplje Svetog Grala i Votanovo Pagansko Koplje Magičnih Paktova, to su jedno te isto Blagosloveno Koplje, i smatrano je sakralno od strane svih najstarijih naroda antikviteta.

Da li zbog toga što ima, za istinu, falički i simbolički karakter seksualne virilne moći, ili zbog toga što je arhaičko bojno oružje kojeg je čovek zamislio u svanuću života, sigurno je da je Rimsko Koplje bilo, kako se zna, nešto slično sa Vagom Pravosuđa, nadgledajući sve zakonske transakcije primitivnog rimskog pravosuđa...

... Jasno je i očigledno da su, ustvari, kamenje ili table Zakona na kojima je Mojsije mudro napisao, po naredbi Jehove, onih Deset Zapovesti, ništa drugo, već duplo Koplje Runa, budući da postoji mnogo dokumentacije u vezi sa ovim faličkim značenjem.

Neće biti suvišno ako podvučemo transcendentalnu ideju da postoje još dve Zapovesti u Mozajičkom Ezoterizmu. Želim se odnositi na Jedanaestu i Dvanaestu Zapovest, koje su intimno povezane sa XI i XII Arkanumom Kabale.

Prva, tj. Jedanaesta, na sanskritskom Dharman Chara, glasi: „OBAVI DUŽNOST".

Podseti se, dargi čitaoče, da ti imaš dužnost da tražiš uzak Put, tesan i težak koji vodi ka svetlosti. 12.tarot_arkan_12_apostolat.jpg 11.tarot_arkan_11_vernost.jpg

XI Arkanum Tarota osvetljava ovu dužnost: sjajna sila koja može dominirati i potčiniti lavove suprostavljanja, jeste u suštini duhovna. Iz ovog razloga, predstavljena je lepom ženom koja, prividno bez napora, otvara svojim divnim rukama strašne lavlje vilice, zastrašujuće pume, besnog lava. 

Sa jedanaestom, relacionira se i spaja dvanaesta Zapovest Božijeg Zakona, ilustrovana XII Arkanumom: „NEKA TVOJA SVETLOST SJAJI".

Da bi tvoja svetlost, koja konstituiše Esenciju ubuteljenu unutar JA, mogla stvarno da sjaji i da iskri, treba da se oslobodi i ovo je moguće samo posredstvom Budističke anihilacije, disolvirajući Ego.

Treba da umiremo trenutak za trenutkom, momenat za momentom, samo sa Smrću Ego-a pojaviće se novo.

Kao što je i život, neki proces sa postepenom i sve kompletnijom eksteriorizacijom ili ekstroverzijom, isto tako, Smrt Ego-a je proces postepene interiorizacije, u kojoj individualna Svest, Esencija, polako svlači svoja nepotrebna odela, kao i Ishtar u svom simboličkom silasku, sve dok ne ostane potpuno gola u samoj sebi ispred Velike Realnosti Slobodnog Života u svom kretanju.

Koplje, Seks, Phallus, takođe igra značajnu ulogu u mnogobrojnim orijentalnim legendama, kao sjajni instrument Spasenja i Oslobađanja koji ako će se mudro iskoristiti, od strane Duše aspiranta, omogućiće aspirantu da svede na kosmički prah sve one pećinske entitete koji u svom grešnom ansamblu sačinjavaju „Samo Ja".

Na sakralnom terenu Veda, Shiva (Šiva), Treći Logos (Seksualna energija), bio je duboko analiziran u svojim stvaralačkim i razaračkim aspektima...

Očigledno je, jasno i vidljivo da se subjektivni seksualni aspekti..., kristališu, na koban način, u one mnogostruke entitete, čiji ukupan zbir konstituiše ono što su Egipćani nazivali Seth (Ego).
Uočljiva je normalna generička snaga naših seksualnih endokrinih žlezda.

Objektivna stvaralačka moć Gospoda Šive je transcendentalna, onda kada radi stvarajući Svadbeno Odelo Duše, To Soma Heliakon, Zlatno Telo Solarnog Čoveka.

Seksualna Energija je krajnje eksplozivna i divna. Za istinu vam kažem da onaj ko ume da koristi Erosovo oružje (Koplje, Seks), može da svede na kosmički prah Pluralizovano Ja.

Moliti se znači razgovarati sa Bogom i treba da učimo da se molimo za vreme koitusa; u tim momentima najviše sreće, ištite i daće vam se; kucajte i otvoriće vam se... Ezoteričko Koplje, Arhetip

Onaj ko se svim srcem moli i moli svoju Božansku Majku Kundalini da dohvati Erosovo oružje, ostvariće najbolje rezultate, jer će mu ona tada pomagati, uništavajući Ego.

Ipak, kažem vam, ovo je dug proces, vrlo delikatan i iziskuje puno strpljenja. Neosporno je da lovac koji želi da ulovi deset zečeva odjednom, neće uhvatiti ni jednog, isto tako, onaj koji želi da simultano izbaci sve Psihološke Mane, neće izbaciti nijednu. 

Unutar svakoga od nas postoje hiljade Defekata i svi imaju korenove i lica koja se kriju u raznim podsvesnim borama Pameti.

Svaki od ovih Psiholoških Defekata ima životinjski oblik; unutar ovih potopljenih stvorenja zarobljena je Esencija, Svest.

Preliminarni uslov svake eliminacije je integralno razumevanje defekta koji se želi izbaciti.

Duboko molite, ako ste sigurni da ste razumeli, i povucite se iz koitusa bez da gubite ens seminis.

Ako napravimo transcendentalnu sintezu veoma dugih i teških radnji, reći ćemo: prvo treba da oslobodimo Esenciju kako bi svetlost sjajila u nama; potom, da je sjedinimo sa „Atmanom" (Bićem), da bi se oslobodili od Pameti; kasnije, da je predamo „Starcu Dana" (Otac koji je u tajnosti, Monada) da bi se pretvorili u Vaskrsle Majstore, Savršene. I, na kraju krajeva, da je definitivno upijemo u Ishvaru, u Logosu, prve emanacije Najvišeg Parabrahmana (veliki Okean Životnog Univerzalnog Duha).

Zaključujemo ovo poglavlje sledećim iskazima.

Pre mnogo vremena, kada ja još nisam sveo Ego na kosmički prah, učinio sam značajnu magičnu invokaciju.

Dozivao sam jednog određenog Velikog Majstora kazivajući:

„Dođi! Dođi! Dođi! Profetu RA-HOOR-KHU-ov. Dođite k meni! Želim ispuniti! Želim ispuniti! Želim ispuniti! AUM... AUM... AUM..." (intonirajući ovu poslednju reč kako treba, otvarajući usta kod „A", zaokruživajući ih kod „U" i zatvarajući ih kod „M").

Nije na odmet da objasnimo da je ambient bio zasićen beskonačnom harmonijom, pun OD-a...

Rezultat invokacije nije kasnio i Veliki Profet je došao k meni.

Kabir je zauzeo izvanredan simboličan oblik koji sam mogao videti, čuti, dodirnuti i opipati u prisustvu mog kosmičkog Bića.Ezoteričko Koplje

Venerabilan je izgledao kao da je od dve polovine: od pojasa nagore izgledao je slavno; čelo mu je bilo visoko kao nepobedivi zidovi Nebeskog Jerusalima; njegova bela kosa padala je preko besprekornih ramena; njegov nos, prav kao u Boga, njegove oči bile su duboke i prodorne; njegova skupocena brada bila je kao brada Starca Dana, njegove ruke kao zlatni prstenovi nakićeni rubinima; njegove usne kao perunike iz kojih kaplje mirisava smirna... 

Pored svega ovoga, u donjem delu njegovog tela, video sam nešto nesvakidašnje; zastrašujuće zverske forme, koje oličavaju greške, Crveni Demoni, Jaovi-Đavoli, unutar kojih je ubuteljena Svest.

„Zvao sam vas da od vas ištem Iluminaciju". Tako je glasila moja molba! Jasno je da se odgovor nalazio u njegovom obliku predstavljanja.

Starac je stavio svoju ruku na moju glavu i rekao mi je:

„Zovi me svaki put kada sam ti potreban i ja ću ti dati Iluminaciju"... potom me je blagoslovio i udaljio se.

Sa beskonačno mnogo radosti sve sam razumeo; samo eliminacijom, sa udarcima koplja, ovih životinjskih stvorenja koja svi mi nosimo u svojoj unutrašnjosti i unutar kojih spava Svest, stiže k nama Iluminacija.

Samael Aun Weor. Misterija zlatne cvasti, pogl. 4. 

 


AddThis Social Bookmark Button
 
< Sveti Gral (Pehar)   Kosa - simbol Smrti >