Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čak iako bi se Hristos rodio hiljadu puta u Betleemu to ne bi služilo ničemu, ako se ne bi rodio u našem srcu
VOPUS | Gnoza arrow Studije o Duši arrow Sedam Crkava Apokalipse – Poruka Vodolije

Sedam Crkava Apokalipse – Poruka Vodolije

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   

«I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom [Verbum koji govori Apostolu]; i obazrevši se videh sedam svećnjaka zlatnih [sedam čakri kičmene moždine, Sedam Crkava]. I usred sedam svećnjaka kao Sina čovečijeg [Verbum Uči Apostola], obučenog u dugačku haljinu, i opasanog po prsima pojasom zlatnim. A glava Njegova i kosa beše bela kao bela vuna, kao sneg; i oči Njegove kao plamen ognjeni; i noge Njegove kao bronza kad se rastopi u peći; i glas Njegov kao huka voda mnogih [Verbum, Logos, odzvanja]; i držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvezda [u Makrokosmosu, onih sedam atomskih anđela koji guverniraju sedam čakri ili crkve kičmene moždine], i iz usta Njegovih izlažaše mač oštar s obe strane [plameni mač], i lice Njegovo beše kao što sunce sija u sili svojoj. I kad Ga videh, padoh k nogama Njegovim kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govoreći mi: Ne boj se, ja sam Prvi i Poslednji [prvi je i poslednji naš blistavi Zmaj Mudrosti]» (Ap. 1: 12-17).

  Sedam Crkava, Poruka Vodolije

Blagosloveni živi, a bio je mrtav i evo živi va vek veka. «On ima ključeve od pakla i od smrti.» (Ap. 1: 18)

Kada izlazimo iz Edena, rastajemo se od ovog Verbuma, koji živi u nepoznatim dubinama našeg Bića. Najvoljeniji je umro radi nas, ali eto, živi večno.

Najvoljeniji Hiram usmrćen je od tri izdajnika; Isusa su osudili na smrt Juda, Pilat i Kajafa. Ova tri izdajnika konstituišu ono što mi nazivamo Ja, Ego i Svojstveno Ja (Sotona). Sebal, prvi Hiramov izdajnik, to je Sotona iz astralnog tela ljudskog bića. Hortelut, drugi Hiramov izdajnik , to je Sotona iz pameti, Stokin, treći Hiramov izdajnik, to je Sotona u duši volje.

Evo nam Ja na ona svoja tri fundamentalna nivoa i. To je gospodar ovog sveta, crna aždaja sa tri glave koju treba da obezglavimo i istopimo.

To su ona tri buntovnika koje nosimo u svojoj unutrašnjosti. Demon želje, demon pameti i demon zle volje. To su ona trojica ubica Verbuma. „Ali evo on živi va vek veka, Amin“.

On ima ključeve naših sopstvenih Atomski Paklova.  «On ima ključeve od pakla i od smrti».

Treba da vaskrsnemo Sina čovečijeg u nama samima.

Sedam Crkava postoje u mikrokosmosu-čoveku i u Makrokosmosu.

Apokalipsa je knjiga čoveka i Univerzuma. Sedam Crkava iz kičmene moždine, blistaju od sreće sa sakralnom vatrom Svetoga Duha.

Sedam Crkava iz kičmene moždine su kapije koje nam daju pristup prema sedam slavnih katedrala iz Viših Svetova.

Osećamo se obuzeti velikim strahom i mistički potreseni, onda kada vidimo majestetičnu katedralu iz Sardsa, među munjama, grmljavinom, potresima, olujama i jakim gradom.

Čakra grla je kapija koja nas propušta u veliku katedralu iz Sardsa.
Ida i  Pingala, dve masline Hrama

Sublimna i strašno božanska crkva iz Loadikeje u celini je od čistog zlata. Kupola i zidovi njeni urađeni su u potpunosti od najčistijeg zlata Duha.

Lotus sa hiljadu latica, blistava kruna Svetaca, daje nam pristup slavnoj katedrali iz Loadikeje, hram koji realno postoji u Višim Svetovima.

U Sedam Crkava u Unutrašnjim Svetovima izučavamo obrede života i smrti za vreme dok stiže Oficijant (Verbum).

Sedam Crkava iz kičmene moždine konektirane su sa sedam čakri ili nervnih pleksusa simpatičnog nervnog sistema posredstvom nekih veoma finih živaca.

Sedam Crkava vise na famoznom kanalu Čitra (Chitra), kao lotusovo cveće.

Unutar medularnog kanala postoji kanal Šušumna (Sushumna). Unutar kanala Šušumna nalazi se onaj kanal kojeg nazivamo nadi Čitra. Sedam Crkava lepo i božanski vise na ovom medularnom kanalu.

Kičmena moždina je svećnjak. Desno i levo nalaze se one dve masline Hrama, one dve grančice koje posredstvom dveju zlatnih cevi liju iz njih ulje slično zlatu. Ovo zlatno ulje jeste Ens Seminis.

«To su dve masline koje stoje kod Gospoda sve zemlje». (Zah. 4: 14). Ovo su ona dva svedoka (Ida i Pingala). Ovaj par simpatičkih živaca omotavaju kičmenu moždinu, kao dve zmije. Kroz njih, ulje od čistog zlata diže se do pehara (mozga).

Kada se metalna zmija probudi, ulazi u canalis centralis kičmene moždine i polako i teško se diže kroz modularni kanal, nazvan u Indiji, Brahma-nadi.

Sedam Crkava blistaju vatrom Svetog Duha koja sagoreva. Srazmerno sa dizanjem vatre, otvaraju se Sedam Crkava i okreću se nagore. Čim se otvore Sedam Crkava, bude se čakre ili simpatički pleksusi. Svećnjak ima sedam lampi, sedam crkava

Svećnjak ima sedam lampi, a to su Sedam Crkava i sedam kanala za lampe koje stoje iznad njega. Ovih sedam kanala odgovaraju Sedam Stepeni Moći Vatre.

Sve ove čakre, diskusi, magnetski točkovi, jesu čula astralnog tela.
Naša je Duša odevena astralnim telom. Astralno telo ima svoju ultraosetljivu anatomiju, fiziologiju i patologiju.

U intimnoj korespondenciji su čula astralnog tela i endokrine žlezde: bilo gde da se nalazi neki nervni pleksus, postoji jedna čakra astralnog tela.

Unutar astralnog tela se nalazi pamet, volja, Svest, Duh, itd.

Buđenjem Sedam Crkava, astralno telo se obogaćuje slavom i lepotom.

Na ovaj način potpuno ćemo se preobraziti i proslaviti.

 

  Samael Aun Weor. Poruka Vodolije, Sedam Crkava, pogl.3.
   

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Prvorođeni iz mrtvih   Ancestralna sećanja >