Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost

Esencija

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
Psihološka Revolucija- Esencija
Ono što čini svako novorođenče slatkim i voljenim jeste njegova Esencija; ova, sama sobom, perdstavlja njegovu realnost...
 
Normalan rast Esencije u bilo kom stvorenju jeste, sa sigurnošću, vrlo mali, početnički...
 
Ljudsko telo raste i razvija se u skladu sa biološkim zakonima vrste; pored svega ovoga, proizilazi da bi takve mogućnosti bile, same od sebe, vrlo ograničene za Esenciju...
 
Nesumnjivo, Esencija može da raste same od sebe, bez pomoći, samo u vrlo maloj meri...

Govoreći iskreno i bez mimoilaženja, reći ćemo da spontan i prirodan rast Esencije je moguć samo u toku prve tri, četiri i pet godina, tj., u prvoj etapi života...

Ljudi misle da se rast i razvoj Esencije ostvaruju na stalan način, u skladu sa mehanikom Evolucije, ali Univerzalni Gnosticizam jasno pokazuje da se ovo ne događa tako...

Radi cilja da se Esencija više razvija, mora se dogoditi nešto vrlo specijalno, treba da se uradi nešto novo...

Želim da se odnosim, naglašeno, na rad na nama samima. Razvijanje Esencije je moguće samo na temelju svesnog rada i dobrovoljne patnje...

 Revolucionarna Psihologija,SamoopažanjePotrebno je da razumemo da se ovaj rad ne odnosi na stvari bankarstva, stolarstva, građevinarstva, popravku željezničkih pruga ili kancelarijska pitanja...

Ovo je rad za svaku osobu koja je razvila svoj persosnalitet; reč je o nečemu Psihološkom...

Ne znamo svi da imamo u samoj našoj unutrašnjosti ono što se naziva EGO, JA, SAM JA, SAMOG SEBE...

Na žalost, Esencija se nalazi ubuteljena, potopljena u EGO i ovo je za žaljenje i plakanje...

Otopiti Psihološko Ja, dezintegrisati njegove neželjene elemente, hitno je, neodložno... Ovo je smisao rada na samom sebi.

Nikad ne bismo mogli osloboditi Esenciju, ako se najpre ne dezintegriše Psihološko JA...

U Esenciji se nalazi Religija, BUDDHA, Mudrost, čestice bola Očevog, koji se nalazi na Nebesima i svi podaci koji su nam potrebni radi INTIMNE AUTO-REALIZACIJE BIĆA.

Niko ne bi uspeo da poništi Psihološko JA, a da prethodno ne izbaci nečovečje elemente koje nosimo unutar nas...

Potrebno je da svedemo na pepeo monstruoznu surovost ovih vremena; zavist koja je na žalost postala tajni stimulans dejstvovanja; nepodnošljiva pohlepa koja je učinila život tako gorkim; neukusno klevetanje; uvreda koja proizvodi toliko tragedija; pijančenja, mizerabilan blud koji je toliko rugoban, itd., itd., itd. ...

Srazmerno sa svođenjem ovih rugoba na kosmički pepeo, Esencija, pored činjenice što će se uzdizati, rašće i rastiće harmonično...Psihološka Revolucija, Dezintegracija Ego-a

Bez pogovora, kada Psihološko JA umre, Esencija će sjajiti u nama...

Slobodna Esencija nam pridaje intimnu lepotu; iz ove lepote izvire potpuna sreća i prava Ljubav...

Esencija ima višestruka usavršena čula i izvanredne prirodne moći...

Kada budemo „Umrli u sebi samima“, kada budemo otopili Psihološko JA, radovaćemo se dragocenim čulima i moćima Esencije...
 
Samael Aun Weor. Revolucionarna Psihologija
Elementoterapia
AddThis Social Bookmark Button
 
< Psihološka pobuna   Život >