Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Intiman je Bog u nama. Čovek koji ignoriše ovu istinu jeste senka, senka svog Intimnog

Magija Runa – Runa IS

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Kada duboko analiziramo Runu IS, otkrićemo sa mističkim čuđenjem naše sopstveno Biće, Intimnog.

U dubokoj noći svih vremena, dakako, u Kemovoj zemlji izgoreloj od Sunca, kada se u egipćanskim hramovima, u tajnosti, izučavala Runa IS, uvek se u refleksiji opažala bipolarnost muškarac-žena, muško-žensko, a odavde, jasno je da proizilazi ISIS, sveto ime VEČITE MAJKE PROSTOR.

Mnogo se govorilo u okultizmu o Prakriti, prostoru kao Ženskom materinskom entitetuu, ali Pseudo-ezoteričari ništa ne znaju u vezi sa ovom matematičkom tačkom, u kojoj se uvek odvija gestacija Kralja Sunca, Zlatno dete Seksualne Alhemije. Nesumnjivo, u toj misterioznoj tački nalazi se koren baš naše Sakralne Monade. Tačka, sama po sebi, naša je Lična Majka Božanska, silno voljena i večita, koja nema ni početka ni kraja.

U našoj Materi Božanskoj Kundalini sadržane su sve sakralne moći Monade (Atman-Buddhi-Manas).

Za one koji nisu u toku sa Teozofojom reći ćemo da u Ličnoj Majci Božanskoj svakoga od nas, nalaze se sve moći našeg Duha. Pseudo-ezoteričari i Pseudo-okultisti pričali su mnogo o  Besmrtnom Trojstvu svakog bića, ali  ništa ne govore o dupliranju Prakriti (Majke Božanske).

Neophodno je, radi dobra svakog našeg studenta, da definišemo sada svih njenih pet fundamentalnih aspekata:

a)     NEMANIFESTOVANA KUNDALINI;

b)     Neprikosnovena ISIS,  Prečista DIANA (Mudrost, Ljubav, Moć);

c)     HEKATE (grčka), PROSERPINA (egipatska), COATLICUE (asteška).    (Kraljica Paklova i Smrti; teror Ljubavi i Zakona);

d)     Majka Priroda, lična, individualna (Ona koja je tvorac našeg fizičkog tela);

e)     ELEMENTALNA INSTINKTIVNA MAĐIONIČARKA (Ona koja je tvorac naših instinkata).

Revolucija Svesti bila bi korenito nemoguća bez pomoći naše silno voljene Lične Majke Božanske, sopstvene. Sama po sebi ona je Naše sopstveno Biće, koren našeg Božanskog Duha, njegov uzrok, njegova originacija.

Ona je Isis, čiji veo nijedan smrtnik podigao nije  i u plamenu zmije, dozivamo je.

Upražnjavajmo Runu IS i meditirajmo o Majci Božanskoj Kundalini.

PRAKSA:
 Madija Runa- Runa IS
U stavu mirno, podignimo ruke tako da stvorimo pravu liniju sa telom i nakon što ćemo se moliti i tražiti pomoć od Božanske Majke, pevaćemo Mantru ISIS ovako:

IIIIII...,SSSSSS...

IIIIII...,SSSSSS...

produživaćemo zvuk ona dva slova i delićemo reč na dva sloga: IS-IS. Zatim, student  će se opružiti na krevetu sa opuštenim telom i pun ekstaze; neka se koncentriše i neka meditira o Majci Božanskoj.

Samael Aun Weor. Ezoterička rasprava o Runskoj Magiji

Gnoza, gnosticism, Samael Aun Weor
AddThis Social Bookmark Button
 
< Magija Runa – Runa Fa   Pamćenje Snova >