Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza arrow Interesantni članci arrow Podudaranja Isus – Krishna

Podudaranja Isus – Krishna

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

U delu o kojem se dosta raspravljalo "O 16 razapetih Spasitelja sveta", K. Graves donosi dodatne dokaze kako bi dokazao da  istorija  Isusa Hrista, tako kako je u narodu poznata, nije istorija u doslovnom smislu, već je najpre kolekcija ezoteričkih simbola, ista u različitim kulturama, koja nam pokazuje Hrističku kosmičku dramu (Život, Patnja i Smrt), kao Kosmički univerzalni događaj. U nastavku citiramo nekoliko podudarnosti između, Isusa, Velikog Kabira i Krišne, Hristosa Spasitelja Indije,  Rođenog pre 1000 godina. Još skrećemo pažnju da postoje slične paralele kod najmanje 48 sakralnih ličnosti antikviteta, uklučivši Neporočno začeće (Cоncepcio Imaculata).

Isus Hristos Krishna
Imao je voljenog učenika zvanog "Jovan" Imao je voljenog učenika"Arjuna"
Isusove reči: "Ja sam Svetlost sveta.Onaj ko me sledi ne hoda u tami, već ima Svetlost života". "Ja sam svetlost sunca i meseca, daleko iznad tame. Ja sam sjaj plamena, Odsjaj svega što sija i Svetlost Svetlosti".
Bio je razapet i probijen kopljem. Bio je razapet i probijen strelom.
U vreme njegove smrti "Nastala je tama nad Zemljom do devet sati; Sunce se pomračilo". "I zamlja se zatresla i kamenje se rascepalo i grobovi se otvoriše". U času njegove smrti bile su svkojake nepogode i ružni znaci. Sa neba su padali vatra i pepeo.
Isus je sišao u Paklove. Sišao je takođe u Paklove.
Iz groba je vaskrsao. Iz groba je vaskrsao.
Usponu na Nebesa je prisustvovalo mnogo ljudi. Krishna se podigao sa telom na Nebesa i mnoga  su lica bila svedoci njegovom uzdizanju.
Hristos će ponovo doći da sudi živima i mrtvima. Gospd Krišna biće Sudija živima i mrtvima.
Slavi mu se rođendan 25. decembra. Slavi mu se rođendan 25. decembra.
Govori se da se rodio na skromnom mestu u jaslama ili u pećini. Takođe, rodio se na skromnom mestu: u pećini.
Poklonili su mu se Pastiri iz Betleema. Poklonili su mu se Pastiri iz Nandena.
Imao je očuha po imenu "Josif". Imao je očuha po imenu "Nanda".
Rodila ga je sveta devica po imenu "Marija". Rodila ga je sveta devica po imenu "Devaki".
Irod je dao zapovest da se pobije novorođenčad sa ciljem da nestane. Kralj Kansa je učinio isto.
Njegov je život pun čuda. Njegov je život pun čuda.
On je Alfa i Omega, Početak i kraj. Početak, Sredina i kraj je svih stvari.
isus-krishna
Coincidenţe Isus-Krishna


AddThis Social Bookmark Button
 
< Grad potopljen u okeanu   Proročanstvo američkih Indijanaca Cree (Kri) >