Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Kada budemo potpuno bezopasni, kada više nismo u stanju da činimo ikome zlo, oprašta nam se karma
VOPUS | Gnoza arrow Gnoza i Gnosticizam arrow Čovek, Zakoni i Apsolut

Čovek, Zakoni i Apsolut

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Kwen Khan: Čovek, Zakoni i Apsolut

Čovek, Zakoni i Apsolut - Kwen Khan

U svetu hinduizma i budizma nazivom Točak Samsare označava se mehanizam koji drži duše zarobljene u svakojakim neprestanim patnjama, posredstvom uzastopnih reinkarnacija.
Kako lamaizam tako i budizam, i takođe, hinduizam, podvlače ideju da je odvajanje od ovog točka fatalnosti veoma teško, jer pored karme koju su duše akumulisale u toku raznih egzistencija na Zemlji i koja treba da se u potpunosti plati putem bola i patnji, postoje još i nevidljivi zakoni koji, iako nisu napisani ni u jednom ljudskom kodeksu, nesumnjivo, guverniraju evoluciju i involuciju rasa koje tranzituju kroz struje života.
Bilo je rečeno, da bi se pružila pomoć ljudskom biću da se odvoji od ovog kobnog točka uzastopnih rađanja i smrti, božanska inteligencija je u različitim epohama slala transcendentalna bića kao Isusa iz Nazareta, Budu, Krišnu, Muhameda, Mojsija itd, itd, itd. i svako od njih je doneo ljudskom konglomeratu razne precepte i discipline kako bi pomogli  čoveku da usmeri čežnju ka totalnom oslobođenju...
Ovaj traktat, koji je naslovljen ČOVEK, ZAKONI I APSOLUT, pojavljuje se u metafizičkom scenariju dajući, po prvi put, stvarnu sintezu svih ovih tajnih zakona koji guverniraju kosmos, kreaciju i čitavu nebesku strukturu, sa ciljem da  onaj ko zaista želi da se ujedini sa neispitanim, večitim, nepromenljivim, da ovo uspe i da može da se ustanovi u takozvani AIN hebrejske Kabale ili boravište nevidljivog...
Zasluga autora ovog dela se sastoji u tome što ulazi pod štit doktrinarnih tvrdnji Avatara Vodolije: V.M. Samaela Aun Weora, jer svaki zakon koji se ovde analizira ima legitimnu korelaciju sa doktrinom Vesnika Vodolije...

Na kraju, potvrdimo zajedno sa velikim filozofima: najveći zadatak koji pripada ljudskom biću jeste da spozna sebe samog, jer će samo tako spoznati Boga...
 
linia_final de pagina.png
AddThis Social Bookmark Button
 
< Odgovori jednog Lame