Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Astrologija/Zodijak arrow Ezoterički traktat Hermetičke astrologije

Ezoterički traktat Hermetičke astrologije

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Hermetička astrologijaHERMETIČKA ASTROLOGIJA nesumnjivo je duboka i transcendentalna rasprava, kako svojim oblikom tako i svojim fondom. Čitalac ponovo ima priliku da uspostavi autentičnu magično-naučnu vezu između višeg Kosmosa (Makrokosmosa) i nižeg Kosmosa (Mikrokosmos-Čovek). Ovo je delo u kom se možemo napajati iz legitimnog astraloškog ezoterizma koji je duboko ukorenjen u Kabali i Alhemiji, posredstvom prastarih traktata koji su vodili, svojom mudrošću, ka stvaranju ljudi kao što su Hermes Trismegistus, Zoroastru, Paracelzus, Nostradamus, Leonardo da Vinči i mnogi drugi, a koji su istaknuti poznavaoci Nauke Puta za Oslobađanje.

Ovi su Solarni Ljudi u svojoj epohi razumeli neosporno jedinstvo Univerzum-Čovek i uspeli su da odgonetnu onu genezu i apokalipsu koje su se pojavile u najstarijim vremenima u svim planetarnim jedinicama Beskonačnosti i koje su, na isti način, u ozbiljnoj korespondenciji sa našim planetarnim telom (fizičkim telom) sa kojim živimo i razvijamo se. Dakle, voljeni čitaoče, svaka planeta, svaka zvezda, svaka galaksija ili njihov ansambl imaju svoj postanak (genezu), razvitak, evoluciju, a kasnije, nailazi involucija, kao posledica ili kao krajnji korolar (prirodni zaključak). Na isti način mase ljudi, kao mikro-kosmička sinteza Univerzuma, i one su podvrgnute Zakonima Evolucije i Involucije u skladu sa ritmovima Mahavana i Chotavana (sistola i dijastola koje podržavaju Beskonačnost). Ovde se u ovoj ekvidistantnoj i matematičkoj tački, uzdiže ovo divno delo koje nosi naziv: EZOTERIČKI TRAKTAT HERMETIČKE ASTROLOGIJE, jer se po prvi put objašnjavaju, u najsitnijim detaljima, osnove svih mehaničko-energetskih influencija koje nam stižu iz Sideralnog prostora i naše mogućnosti (stanovnika Zemlje) da iskoristimo pozitivan aspekat ovih influencija, kao i praktični oblik da se oslobodimo od evolutivnih i involutivnih okova, kako bismo se ponovo pojavili kao pobednici u Carstvu Slobode.

Originalna (izvorna) Astrologija iz starih vremena nije se spustila da radi sa smešnim vašarskim horoskopima koji danas sve preplavljuju kao korov. Nekada, bila je najpre Astrologija koja je vodila računa o Filozofiji, Teurgiji, Kabali i Alhemiji, jer je njen neposredni cilj bio harmonizacija čoveka sa Beskonačnošću koja sve ispunjava i podržava. Ova prvobitna Astrologija je izumirala merom kojom su nestajali sa lica Zemlje istinski magovi-astrolozi i, zajedno sa njima, njihova dela i traktati. Sada, usred XX veka (nap. kada je delo bilo napisano), ponovo se rađa u punoj slavi i blistavosti Nauka zvezda (Astrologija) i stiže k nama iz ruke istaknutog mudraca V.M. Samaela Aun Weora. Ovaj izuzetni čovek, koji se može smatrati kao obnavljač Hermetičke doktrine, pridikovao je svojim primerom i dokazao je u toku svog života ono što nas uči u onih 70 svojih dela, koja su napisana radi dobra svih onih koji iskreno čeznu ka Revoluciji Svesti.

Prema tome, HERMETIČKA ASTROLOGIJA nije traktat više, koji se slučajno pojavio iz oportunističkog pera sa subjektivističkim ciljevima. To je, bolje rečeno, inteligentan poziv koji se upućuje savremenom čoveku da prestane, jednom za uvek, da bude „igračka okolnosti“ i da stvori novi život, materijalni i duhovni, pod slavnom grmljavinom misli.

Voljeni čitaoče, ovo je delo rođeno uz toplotu naučne duhovnosti koja se može dokazati, panaceja o kojoj su govorili mnogi tragači kamena blistavosti ili filozofskog kamena. U tebi se nalazi latentno čitavo spasenje, jer je tako zabeleženo, da će se iz ljudskog stadijuma roditi Anđeli ili Demoni, Orlovi ili Gmizavci.

Oni okaljeni, koji žele da vide onostrano od svake konvencionalnosti, moći će kasnije da uzviknu, prepuni mističnog žara, zajedno sa Miguelom de Unamuno:

„Svaki je život, ispred same tvoje Svesti, neprestana pobuna za vreme tvoje Večnosti, razvitak tvog simbola; pronaći ćeš sebe merom kojom dejstvuješ. Napreduj, dakle, u dubinu tvog Duha i otkrićeš svakoga dana nove Horizonte, čedne zemlje, reke besprekorne čistote, neviđena nebesa, nove zvezde i sazvežđa. Kada je život dubok, onda je on poema sa neprekidnim talasastim ritmom“.

Nabavi knjigu ovde! linia_final de pagina.png

AddThis Social Bookmark Button
 
Astrološki uticaj – Promenljiv Uticaj >