Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Neka je blagoslovena ljubav. Neka su blagoslovena bića koja se stvarno vole

Revolucionarna psihologija

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

revolucionarna psihologija_samael aun weor.jpg Ovim delom, REVOLUCIONARNA PSIHOLOGIJA, Samael Aun Weor (Otac savremenog Gnosticizma), realizuje jedinstveni opis didaktičkog i dijalektičkog puta koji se treba preći, onda kada se želi abandonirati unutrašnji psihizam sa svim onim što sa njim povlači: unutrašnje brbljanje, psihološke pesme, intimni fariseizam, mehaničnost dejstvovanja, pogrešna unutrašnja stanja, egoička mnogostrukost, negativne misli, itd., itd., itd. Ovako će uspeti da čvrstim koracima krene ka edifikaciji bogatog unutrašnjeg života, koji će da obezbedi, onome koji želi da pokuša ovo, permanentni mir, konceptualnu jasnoću, stalnu samosvest, ove aspekte koji garantuju onome koji ih poseduje, činjenicu da bude gospodar svojih misli, osećanja, reči i dela.

Jednostavnost i pristupačan jezik, za čitaoce svih nivoa, konstituišu dve velike karakteristike koje krunišu ovaj sjajni dar, poklonjen od strane Samaela Auna Weora, usred Kali-Yuge.

 

Realizujući ovu raspravu, autor nije nameravao da utopički govori o "mogućoj evoluciji čoveka", kao što su to pre njega uradili mnogi pseudo-ezoteričari, već nas je približio, na praktičan način, dinamici i metodologiji koje su sposobne da proizvedu u čoveku alhemijsku putrefakciju Egoa (Ja), da bi iz tog stanja proizišlo prečisto stanje BIĆA... 

 

  REVOLUCIONARNA PSIHOLOGIJA, kao što i njeno ime kazuje, potrebna je da bi napravila hekatombu unutar nezdarve Psihološke domovine, koju sadašnji čovek nosi u svojoj unutrašnjosti; a iz ruševina ove psihičke kataklizme trebalo bi da se pojavi Nebeski Jerusalim, Kristalno Ostrvo, Jelizejska Polja, Vrt Hesperida ili, drugačije rečeno, neprobojno sklonište Buntovnih Duhova koji su dotakli KRAJNjE OSLOBOĐENjE...


Perseu
 

Revolucionarna psihologija

Sadržaj: 

 

 Pogl.  Predgovor  Pogl.  

1.

Nivo bića

17.

Mehanička stvorenja

2.

Sjajna lestvica

18.

Suprasupstancijalni hleb

3.

Psihološka pobuna

19.

Dobri kućni gospodar

4.

Esencija

20.

Dva sveta

5.

Osuđivati samoga sebe

21.

Opažanje samoga sebe

6.

Život

22.

Brbljanje

7.

Unutrašnje stanje

23.

Svet relacija

8.

Pogrešna stanja

24.

Psihološka pesma

9.

Presonalni događaji

25.

Povratak i Rekurencija

10.

Različiti JA-ovi

26.

Infantilna samo-svest

11.

Voljeni Ego

27.

Carinik i Farisej

12.

Radikalna promena

28.

Volja

13.

Opažač i Opažavani

29.

Dekapitacija

14.

Negativne misli

30.

Permanentni centar gravitacije

15.

Individualnost

31.

Gnostički ezoterički rad

16.

Knjiga života

32.

Molitva u radu

 
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< Knjiga Device iz Karmela (proizvedena je i Audio knjiga)   Knjga Mrtvih i Onostrano Smrti >