Skip to content
VM Samael Aun Weor: Psihologie Esoterism Alchimie Gnoza Astrologie
Trebuie să învăţăm să trăim din clipă în clipă. Viaţa este un etern acum, un etern prezent
Samael Aun WeorCasatoria Perfecta, cap 14
VOPUS | Gnoză arrow Gnoză şi Gnosticism
Gnoză şi Gnosticism


Evangheliile Gnostice

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   

Ca în mai toate culturile şi cultele, Gnoza s-a manifestat, de-asemenea, şi în perioada Creştinismul timpuriu prin intermediul "Evangheliilor Gnostice", la fel de autentice ca şi Evangheliile Canonice. Acestea au fost privite drept apocrife de către noua biserică aliată puterii politice, care le-a persecutat până la dispariţia lor, mascând astfel adevărul.

Evangheliile Gnostice- dimensiune mare

 

Finalitatea Gnozei: Autocunoaşterea

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
Gnoza Finalitate Autocunoaşterea

Este rolul gnosticismului acela de a da o adevărată identitate animică sau spirituală creaturii umane, deoarece aceasta din urmă, dacă o analizăm în profunzime, a devenit începând cu căderea angelică un mănunchi de entităţi şi atitudini capricioase care se luptă în mod constant între ele şi care nu au nici un fel de obiectivitate şi aspiraţie superioară.

 

Gnoza: Cunoaşterea Salvatoare

Imprimare E-mail
Scris de Serge Hutin   

CUNOAŞTEREA SALVATOARE. Cuvântul grecesc gnôsis înseamnă “cunoaştere”. Dar în literatura gnostică nu este în nici un caz vorba de o ştiinţă oarecare. Gnoza este o cunoaştere de mare valoare.

 

Gnosticii

Imprimare E-mail
Scris de Serge Hutin   
Nag Hamadi- Gnosticii

...în toate religiile găsim ideea unei eliberări metafizice a omului prin intermediul gnozei, adică prin intermediul cunoaşterii integrale; există un uimitor universalism al anumitor simboluri şi al anumitor mituri: de aici postulaţia logică a unei origini comune a diferitelor esoterisme religioase, care se exprimă prin diferitele religii "exoterice", al cărui nucleu îl constituie.

 

Cavalerii Tigri

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
Cavalerii Tigri

Dintotdeauna tigrul a fost relaţionat cu Înţelepciunea. Unele dintre atributele ce trebuiau dobândite în cadrul ordinului erau SAGACITATEA şi FEROCITATEA (pentru a aprofunda viaţa şi pentru a înfrunta Gimnaziul Psihologic) şi PÂNDA (prudenţa, pânda mistică, pentru a atinge Stadiul de Alertă Noutate, adică, Auto-Observarea).

 

Sufismul

Imprimare E-mail
Scris de JOSÉ ENRIQUE SALCEDO   

...Nici un om nu este cu adevărat credincios dacă nu doreşte fratelui său ceea ce îşi doreşte sie însuşi. Dumnezeu nu va dărui afecţiunea Sa acelui om care nu se va dărui pe sine celorlalte creaturi. Preferatul lui Dumnezeu este cel ce face bine creaturilor Sale...

 

Înţelepciunea Gnostică

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
Diamant- Înţelepciunea Gnostică

"Principiile de bază ale Marii Înţelepciuni Universale sunt mereu identice. Atât Buddha cât şi Hermes Trismegistul, Quetzalcoatl sau Iisus din Nazareth, marele Kabir etc. aduc un mesaj. Fiecare din aceste mesaje ale Celui de Sus conţin, în ele însele, aceleaşi principii cosmice de tip complet impersonal şi universal."

 

Gnoza

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
Gnoza

„Principiile de bază ale Marii Înţelepciuni Universale sunt mereu identice. Atât Buddha cât şi Hermes Trismegistul, Quetzalcoatl sau Iisus din Nazareth, marele Kabir etc. aduc un mesaj. Fiecare din aceste mesaje conţin, în ele însele, aceleaşi principii cosmice de tip complet, impersonal şi universal.”

 

Scopul ultim al Gnozei

Imprimare E-mail
Scris de Oscar Uzcategui   
Gnoza, gnosticism, Fiinţa, Samael Aun weor

Obiectivul Gnozei (sau ştiinţa autocunoaşterii revelatoare) nu este ceva care se bazează pe himere nesubstanţiale sau erezii dogmatice, cum au dat de înţeles partizanii dogmatismului religios din toate vremurile. Dimpotrivă, Gnoza a fost, este şi va fi mereu SUMMUM-UL CUNOAŞTERII ETERNE, ce a permis tuturor formelor filosofice, mistice sau religioase să pătrundă pe terenul adevărurilor absolute şi, în acest mod, să poată oferi umanităţii un drum de urmat pentru a ajunge până la...

 

Studiul Ştiinţific al Gnozei

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
Gnoza Studiul Ştiinţific, Manuscrisele de la Nag Hammadi

„Posedăm Gnoza, cunoaştere beatificată, atunci când diferenţiem absolutul, în profunzimile sale, de ceea ce îl relativizează“

 

Adversarii Gnozei

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
Gnoza Adversari

Erorile multor pseudo-gnostici care au existat în anumite epoci ale istoriei nu se potrivesc din nici un punct de vedere cu doctrina gnostică primitivă, nici cu cea actuală. Gnosticismul a predicat întotdeauna AHIMSA (non-violenţa) şi aceia care argumentează violenţa ca şi scuză pentru acţiunile lor şi pretind să se prezinte ca şi gnostici, sunt o fidelă reflectare a fariseismului existent în toate epocile şi doctrinele umanităţii.

 

Practica Gnozei

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
Gnoza Practică - puzzle

Teoriile au devenit obositoare, se vând şi se revând pe piaţă, fac promisiuni pe care nu le pot păstra. Erudiţia nu este experimentare. Informaţia intelectuală nu este trăire. Mahomed a spus: “Omul care nu pune în practică metafizica sa se aseamănă cu un magar încărcat cu cărţi“.

 

Stâlpii Cunoaşterii

Ştiinţă
Artă
Filozofie
Mistică/Religie