Skip to content
VM Samael Aun Weor: Psihologie Esoterism Alchimie Gnoza Astrologie
Înainte de a urca este necesar să cobori; orice înălţare este precedată întotdeauna de o teribilă umilire
Samael Aun WeorCei trei Munti, cap "Cerul lui Venus"
VOPUS | Gnoză arrow Samael Aun Weor arrow Galerie de imagini


Samael Aun Weor- Părintele Antropologiei Gnostice

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
Samael Aun Weor

V.M. Samael Aun Weor, antropolog şi sociolog contemporan, a fost un investigator înnãscut care şi-a dedicat întreaga viaţã aprofundãrii marilor adevãruri pe care înaintaşii umanitãţii le-au lãsat omului modern în diversele lor manifestãri mistice, folclorice, filosofice şi artistice.

Aceastã mare fiinţã a reuşit sã actualizeze curentele gnostice ale trecutului şi sã le dea utilitate şi valabilitate în lumea de astãzi. Pentru aceasta Samael Aun Weor a dezvoltat o tematicã în care întâlnim abundente referinţe psihologice, sociologice, antropologice şi filosofice, care permit omului modern sã-şi facã o imagine mai umanã, mai conştientã şi prin urmare, mai transcendentã despre existenţa sa şi despre mediul sãu înconjurãtor.

Existã trei principii fundamentale care definesc şi care, în acelaşi timp, diferenţiazã de alte doctrine, Cunoaşterea Gnosticã; principii care, trãite integral de fiinţa umanã, îi permit trezirea Conştiinţei sale intime şi unirea cu Fiinţa sa realã.

Aceşti trei factori sau principii sunt:

  1. Auto-anihilarea psihologicã a ceea ce nu e real în noi, adicã suma elementelor nedorite care constituie Egoul, Eul însuşi, via personificare a tuturor greşelilor, defectelor şi viciilor noastre
  2. Naşterea alchimică- Dezvoltarea armonioasã a facultãţilor superioare care existã latente în noi şi crearea anumitor structuri corporale cu care se pot percepe marile realitãţi ale dimensiunii fizice şi ale dimensiunilor spirituale
  3. Sacrificiul dezinteresat- Practica dezinteresatã şi constantã în favoarea umanitãţii, sacrificând interesele personale în scopul ajutorãrii semenilor.

Este necesar sã ştim cã, de-a lungul istoriei umanitãţii, nu au fost multe personajele care au avut îndrãzneala de a trãi, în fiecare zi, aceşti trei mari factori ai eliberãrii omului, cu strãdania şi voinţa pe care o implicã acest lucru.

Iisus Cristos, Buddha, Quetzalcoatl, Saint-Germain, Cagliostro, Fulcanelli etc., sunt câteva exemple ale unora din aceşti mari oameni, şi mãrturia vie a schimbãrii transcendentale pe care o poate face firea umanã.

Samael Aun Weor meditandÎn plin secol XX, V.M. Samael Aun Weor, scriitor remarcabil, filosof, sociolog şi esoterist, cu îndrãzneala ce conduce la eliminarea din psihic a tuturor factorilor de discordie, s-a adãugat la aceastã listã de "iluminaţi" , scãpând astfel de relativitatea iluzorie în care trãim cu toţii, pentru a se stabili definitiv în Regatul Absolutului şi al Adevãrului.

Dezvoltarea unei facultãţi numitã în termeni metafizici "Intuiţie Prajna-Paramita" i-a permis acestui mare înţelept sã devinã ghidul multora care cautã fãrã odihnã un rãspuns la întrebãrile existenţei. În aceastã epocã cunoscutã ca "Era Vãrsãtorului", prin voinţa Inteligenţelor Divine, Samael Aun Weor este Mesagerul sau Avatarul însãrcinat sã aducã harta precisã pentru ca nimeni sã nu se poatã rãtãci în obscura confuzie a atâtor teorii.

"Cuvântul AVATAR înseamnă MESAGER, adică cel care aduce un mesaj. Datorită faptului că mie mi-a revenit sarcina de a aduce acest mesaj, sunt numit MESAGER, în sanscrită, AVATAR.

Un Mesager sau Avatar este, în sinteză, un servitor sau servitor al Marii Opere a Tatălui. Ca acest cuvânt să nu se preteze la echivocuri, este specificat cu toată claritatea.

Aşadar, dragii mei cititori, cuvântul Avatar nu trebuie să ne conducă niciodată la orgoliu, de vreme ce semnifică numai atât şi nimic mai mult: CURIER, COMISIONAR sau MESAGER, un servitor care pur şi simplu aduce un mesaj, asta e tot."

Samael Aun Weor- Întrebări şi Răspunsuri

Cu acest unic scop, V.M. Samael Aun Weor a creat cu mare pricepere, vehicolul prin care se transmit în prezent Principiile Gnostice pentru a le face cunoscute acestei umanitãţi; ne referim în mod evident la Asociaţia Gnosticã (AGEAC).

Toate studiile ce le oferã azi aceastã instituţie se bazeazã pe dezvãluirea unicã pe c are acest mare umanist o face despre enormele şi bogatele mistere prin cele peste 70 de opere ale sale, la care trebuie sã adãugãm câteva sute de conferinţe.

Aşadar, fãrã a cãdea în nici un fanatism, vom spune cititorului însetat cã, începând din acest moment, va avea excepţionala ocazie de a se apropia de esoterismul veritabil, care a hrãnit toate aceste inteligenţe marcante ale Ştiinţei Oculte şi care a fost recuperat din praful secolelor, sintetizat în formã practicã, fãrã nici un fel de complicaţii intelectuale şi adus în mod public şi dezinteresat umanitãţii, de acest umil om: Samael Aun Weor (click pentru mai multe detalii).

imagine Samael Aun Weor Imagine Samael Aun Weor

Alte imagini cu VM Samael Aun Weor Samael Aun Weor- Antropologie gnosticaAddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment

quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote

busy
 
Galerie de imagini - Samael Aun Weor >

Stâlpii Cunoaşterii

Ştiinţă
Artă
Filozofie
Mistică/Religie