Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
A hit tiszta ismeret, közvetlen tapasztalati bölcsesség.
VOPUS | Gnózis arrow A kabbala és az ember teremtése
A kabbala és az ember teremtése

Bevezetés a Kabbalába

Nyomtatás E-mail
Írta: Samael Aun Weor   
Bevezetés a Kabbalába

"A Kabbalát az évszázadok homálya fedi, ott ahol az Univerzum a Maha Kundalini, a Nagy Anya méhében megfogant. A Kabbala a Számok Tudománya."

 

A Kabbala forrásai

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
Ősi könyvek - A Kabbala forrásai

A Kabbala forrásait kutatva kétféle ismeretet találunk: az írott tanítások (az írások), és azok magyarázatai, amelyeket a szóbeli hagyományban találjuk. Ez, az élő beszéden keresztül átadott hagyomány, a Rabbinikus Ismeret és általában a Kabbalista Ismeret legfőbb műveiben konkretizálódik, amelyek a: MISNA, GEMÁRA, TALMUD ÉS ZÓHÁR - olyan művek, amelyek kiegészítik és megmagyarázzák a Tórában található Zsidó Törvényeket...

 

A teremtés kabbalisztikus tudománya

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
A teremtés kabbalisztikus tudománya- A kozmikus nappal kezdete

A kortárs Gnózis olyan módszerekkel és ezoterikus tudománytárgyakkal rendelkezik, amelyek által minden férfi és nő elérheti a saját igazi benső valóságát, mondhatni, a saját Valódi benső Lényét; ez a LÉNY pedig, amely ugyanabból a Monádból kelt életre, amelyről Leibniz is beszélt, és amely a (lényegében gnosztikus) püthagoraszi doktrínának köszönhetően a PÜTHAGORASZI MONÁD nevet kapta, az eredendő teremtés vagy Kozmikus Nap hajnalából ered...

 

A héber ábécé titkai

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
Alef - A Kabbala titkaiból (a héber ábécé)

Bármely írott kifejezésmódhoz tartozik egy ábécé. A matematika alapjául pedig a numerikus jelek szolgálnak. Mi történne, hogyha a két alap eggyé olvadna, hogyha a betűknek és a számoknak közösek volnának a jelei?