Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Az élet olyan, mint egy film, ha véget ér a vetítés, feltekerjük a szalagot és az örökkévalóságba továbbvisszük magunkkal.
VOPUS | Gnózis arrow Tanfolyamok és előadások arrow Az A fázis témáinak bemutatása

Az A fázis témáinak bemutatása

Nyomtatás E-mail 

Gnosztikus bölcsesség

Tudni ki ő, honnan jön, és hová tart, mindig is alapvető vágya volt az embernek. Erre az elsődleges igényre válaszol a minden idők hermetikus Bölcsessége: az örök „Gnosis”.

 

Az út és az élet

Két út nyílik előttünk: az önmegismerés és a minket körülvevő Világegyetem teljes megismerése; és a mindennapok kerékvágásának az „Élete”. „Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés.”

 

Az ember pszichikai tanulmánya

Létezik egy belső világ vagy lelki tér, ahol minden gondolatunk, érzésünk és tettünk titkos mozgatórugói találkoznak. Ne keresd kívül azt, ami bent van. Ismerd meg önmagad!

 

Az ember-gép

Keleten évezredek óta ismert egy módszer az élet meghosszabbítására, és a betegségek elkerülésére. Az alapja: az emberi energiák egyensúlya. Részesüljenek önök is ezen tanokból!

 

A negyedik koordináta

Einstein, a „relativitás elméletével” bebizonyította, hogy ezzel a három dimenziós világgal párhuzamosan létezik egy energia-világ is. Az olyan jelenségek, mint a „Bermuda Háromszög”, egyebek között, megmagyarázhatóak, ha ehhez a doktrínához fordulunk.

 

Pszichikai KETTŐZŐDÉS

Egyiptom ismerte a módszereket, hogy tudatosan léphessen be ebbe a negyedik dimenzióba, avagy az asztrális világba. A gnosztikus tanulmányok megörökölték ezen kulcsokat, és ma önök is örvendhetnek olyan nagyszerű élményeknek, mint az időutazás.

 

Az álmok transzcendenciája

Az álmok, a szimbólumaik mélységében, egy transzcendentális értelmet hordoznak az emberi élet számára. Joggal mondta C.G. Jung, hogy nem kell alábecsülnünk a Talmudot, hogy egy meg nem értett álom, olyan mint egy fel nem nyitott levél.

 

OnIrikus diszciplína

Ha az álmok mindenkor befolyásolták a nagy emberek életét, nem gondolják, hogy az önökét is irányíthatják? Tanuljanak meg egy egyszerű technikát, hogy minden onirikus élményükre emlékezzenek, és önmagukban helyesen értelmezzék.

 

A tudat felébresztése

A belsőnkben alva, létezik egy képesség az élet és halál nagy igazságainak a befogadására és megértésére. Egy olyannyira természetes és egyszerű eljárással ébredjenek rá a nagy valóságra, amelyben élünk.

 

A benyomások átalakítása

Tanulmányok százai bizonyítják, hogy az ember az őt körülvevő körülmények áldozata: a stressz, az agresszív reklámok, gazdasági válság... Ismerjék meg, hogyan irányítsák a nehéz helyzeteket az életükben.

 

Az ok és okozat törvénye

A karma mérlege

 Szenvedünk és a legrosszabb mindebből, hogy nem tudjuk miért szenvedünk. Az életben semmi sem véletlen. Amit ma tettünk, azt fogjuk learatni a következő létezésünkben. Bölcsen mondták: „aki szelet vet, vihart arat.”

 

A halál rejtélyei

Paradox módon, az ember életében a saját halála a legnagyobb misztérium. Ismerjék meg a „Bardo Todol” tanításit, és végül fedezzék fel, mi történik a „lélekkel”, miután elhagyja a testet.

 

Visszatérés, reinkarnáció, ismétlődés

Lehet, hogy önök valamikor álmukban egy más nyelvet beszéltek, hogy más korban éltek, és egy másik testük volt. Ne aggódjanak, csupán az elmúlt létezéseik emlékei.

 

Lélekvándorlás

A régi keleti hagyományok tanúsítják, hogy a lélek, mielőtt az emberi világba érkezne, az állat, növény és állatvilágban evolutív és involutív folyamatokon megy keresztül. Nem hallottak soha a Természet „gnómjairól”, „manóiról”, vagy „szellemeiről”?

 

Az elme univerzuma

A ma emberének az elméje egy szegényes, és sok tényező által befolyásolt energia. Csakis ezen elme hogyan és miértjeinek a megismerésével szabadulhatunk meg, és, ezáltal kaphatjuk meg a végtelen lehetőségeit.

 

A belső elme képességei

Az érzéki elme megtöltötte a világot materializmussal. A középső elme spirituális feltételezésekkel töltötte meg. Sem egyik sem másik nem ismeri tapasztalatból, amit a posztulátumaiban hirdet. Az egyetlen, ami kivihet ezen elméletek közül, egy, a kutatásaiban mély és objektív elme: a belső elme.

 

Szükség és Kapzsiság

A betegségek, válások, botrányok, és a magas társadalmi rendek mindenféle problémái azt bizonyítják, hogy a pénz nem boldogít. Joggal tartja a mondás: „nem az gazdagabb, aki többet birtokol, hanem akinek kevesebbre van szüksége”.

 

Atlantisz mítosza vagy valósága

A jelenlegi civilizációnak az öt kontinensen való kifejlődése előtt létezett egy kultúra, amely abba az óceánba süllyedt, amelyről a nevét kapta, ma el nem ért fejlődési szintet ért el. Platón, Krisztus előtt négy századdal beszélt róla.

 

A vízöntő új korszaka

Világunknak a Vízöntő Korának a kozmikus és asztrológiai hatása alá érkezése nagy változások születéséhez vezetett az emberi lélekben, és az emberi lények életében. Ezen hatásokat ismerve, és helyesen használva, létünket egy transzcendentálisabb horizont felé irányíthatjuk.

 

Azték napkő
 
< Tanfolyamok és előadások   A B fázis témáinak bemutatása >