Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Elemezzük valamennyi emberi hibát, és látni fogjuk, hogy valamennyinek a vágy az alapja.
VOPUS | Gnózis arrow Próféciák/2012 arrow Melkisédek jóslata

Melkisédek jóslata

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   

Melkisédek Jóslata - MelkisédekMelkisédek, egy rejtélyekkel és mágikus legendákkal övezett név. Istenített és különböző kultúrákban ismert. A Bibliában számtalan alkalommal említik Sálem Királyaként, a héber hagyomány pedig különböző könyvekben említi, úgy mint a Zohár vagy a Midrás Rábbá. Ismert a keleti népek között, félték a mongolok és ezen földek buddhista lámái pedig istenítették.

Dr. Ossendowski Ferdinánd, illusztris utazó, tudós és író, a következőket beszéli el a ma már klasszikus „Bestiák, emberek és istenek” (1924) című, utazásokról szóló könyvében:

„Átszelvén a karaván Közép-Ázsia sztyeppéit, Tzagan-Luk közelében, a mongol vezetőnk egyszerre így kiáltott fel: »Megállni!«, és azonnal földre vetette magát a tevéjéről, a klasszikus buddhista »OM MANI PADME HUM« mantrát suttogva. Dr. Ossendowski Ferdinánd - Melkisédek JóslataHihetetlen dolog történt ebben a percben. A levegő finoman vibrálni kezdett, mintegy magával hozván a szeretet és béke egy énekét, amely közvetlenül a szívhez szólt. Mintha az ég és föld is visszatartották volna lélegzetüket. Még az állatok is megérezték: a madarak abbahagyták repülésüket és leszálltak, a tevék fülüket hegyezték, a lovak mozdulatlanok és éberek maradtak, a kutyák abbahagyták az ugatást, és a jakok földre vetették magukat. Az összes mongol kísérő letérdelt és hevesen imádkozott, miközben ez a tökéletes békesség érződött: még a környék folytonos szélfúvása is abbamaradt. Rendkívüli légkör uralkodott, szokatlan nyugalom és béke, főleg a nyugatiaknak.”

Amikor a kollektív elragadtatás véget ért, a mongolok elmagyarázták Ossendowskinak, hogy mi történt. Megközelítették a Rejtélyek Rejtélyét, a Föld Urának föld alatti királyságát, amikor az éppen meditációban volt.

Könnyű megérteni, hogy Ossendowski nem sok információt tudott kiszedni azokból az emberekből. Azok a mongolok tudták, hogy a lámák féltve őrzik a Föld Királyának titkát, és keményen büntetik azokat, akik híresztelik eme dolgokat.

De itt egy másik sejtelmes dolog is rejlik még: az Ossendowski által itt összegyűjtött vallomás nagymértékben egyezik azzal, amelyet Saint-Yves d’Alveydre márki ad elő Mission de l'Inde (Indiai misszió – 1910) című könyvében, valamint azzal, amit egy kevésbé hírneves író, Louis Jacolliot mesél el a Les Fils de Dieu (Isten fiai) és a Le Spiritisme dans le monde (Spiritizmus a világban) című könyveiben.

Melkisédek Jóslata - Mongólia

A három említett író az Agarthi-ról vagy Agárthá-ról szól, amely megnevezés, tibeti nyelven a sejtelmes, földalatti királyságot takarja, ahol a Föld Királya lakozik.

Ossendowski meséli, hogy látogatóban a Narabanchi kolostorban, Mongóliában, rátalált egy meghökkentő jóslatra, amelyet Melkisédek hagyott ezen a helyen, amikor ő, a Föld Géniusza,  1890-ben meglátogatta azt. Íme a jóslat:

Minden egyes nappal egyre jobban fogják az emberek feledni lelküket, és testükkel foglalkoznak majd. A legnagyobb korrupció uralja majd a Földet. Az emberek a vadállatokra fognak hasonlítani, szomjazván testvéreik vérét. A Félhold kihuny, és hívei koldusokként és folytonos háborúban tűnnek majd el. Legyőzőiket a nap sebesíti majd meg, de nem emelkednek fel majd kétszer; a lehető legnagyobb szerencsétlenség éri majd őket, és a népek becsmérlései közepette végzik majd. Melkisédek Jóslata - MelkisédekA királyok koronái, nagyok és kicsik, lehullanak majd. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc… Szörnyű háború lesz az összes nép között. Az óceánok elvörösödnek majd… A Föld és a tengerek mélye csontvázakkal lesznek majd teli…, szétszakadnak a királyságok, egész nemzetek halnak majd meg… Az éhség, a betegség, törvények előtt ismeretlen bűnök, amennyit a világ még nem látott. Akkor jönnek majd el Isten és a Szentlélek ellenségei, amelyek az emberben lappanganak. Akik másokra emelik kezüket, azok is elhullanak. Az elfeledettek, az üldözöttek felemelkednek, és az egész világ figyelmét felkeltik majd. Sűrű ködök és roppant viharok lesznek. Az addig csupasz hegyeket bevonja az erdő. Megremeg majd az egész Föld… Emberek milliói váltják a rabság és megszégyenítés láncait az éhségre, betegségekre és halálra. Az utak megtelnek majd egyik helyről a másikra kóborló sokaságokkal. A legjobb és legszebb városok tűz martalékaként tűnnek majd el… Egy, kettő, három. Apa fia ellen, testvér testvér ellen, anya lánya ellen harcol majd. A bűn, a szenvedély, a testek és lelkek megrontása, féktelenül uralkodnak majd… A családok szétszóródnak… A hűség és a szeretet megszűnnek majd… Tízezer emberből egy fog megmaradni… egy őrült, meztelen, éhes és erőtlen, aki nem tud majd házat építeni magának, sem élelmet szerezni… Üvölt majd, mint egy veszett farkas, tetemeket fal fel, saját húsába harap, és felbőszülten hívja ki Istent… A Föld elnéptelenedik. Isten kiengedi kezéből. Gyümölcseiket csak az éj és a halál szórják majd rá. Akkor egy eddig ismeretlen nép jelenik majd meg, amely erős karral tépi majd ki az őrület és gonoszság gyomját, és azokat, akik hűségesek maradtak az ember szelleméhez, a rossz elleni harcba vezetik. Megalapoznak majd egy új életet a nemzetek halálától megtisztult földön.
Ötven éven belül már csak három nagy hatalom lesz, amelyek boldogan élnek majd hetvenegy éven keresztül. Ezek után tizennyolc év háború és szerencsétlenség lesz… Utána az Agarthi népei előjönnek földalatti barlangjaikból és megjelennek majd a Föld felszínén.

Az utolsó részben, figyelmes olvasás után, Óscar Uzcátegui (Nt.M. Kwen Khan) felfedezte, hogy Melkisédek pontos dátumokat ad jóslatában. Lássuk:

Melkisédek Jóslata - háborúkA jóslatot a Föld Ura 1890-ben írta. Ezek szerint, amikor Melkisédek azt mondja „ötven éven belül csak három nagy hatalom lesz”, 1940-re érti, vagyis, a Második Világháborúra. Három nagyhatalom keletkezett akkor: Európa, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok. Ezután következik: „Boldogan élnek majd hetvenegy éven keresztül….”. Vagyis: 1940 meg 71, 2011-et ad. Ebben a baljós évben: „ezek után tizennyolc év háború és szerencsétlenség…”. Így közli velünk, hogy egy világméretű konfliktus előtt állunk, amelynek szörnyűséges, soha nem látott következményei lesznek, és amely 18 évig tart: 2011-től egészen 2029-ig. Utána egy regenerálódás következik, egy új körforgás kezdődik majd el, de addig nem, amíg nem zajlik le az involúció és megsemmisülés, ahogyan megannyi jóslat és hit közli világszerte.

Melkisédek jóslata

 
< Szent Malakiás próféciái