Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
A Belső Élet a mágnes, amely vonzza a külső történéseket.

A héber ábécé titkai

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   

Nem meglepő, hogy intellektuális oktatásra, ihletre és intuícióra van szükség ahhoz, hogy valaki mélységeiben tudjon értelmezni egy héber szöveget. Ennek pedig egyetlen világos oka van: a héberben nincsenek külön írásjelei a betűknek és a számoknak. Összefügg az ábécé és a számrendszer, és ennek a megfeleltetésnek a neve: Gemátria (amely a görög Geometria származéka).

A Gemátria formái közül megemlítünk párat: a „feltárt” alak, amely a Rabbinikus Judaizmus több változatában is megjelenik, és a „misztikus” alak, amely kiváltképpen kabbalisztikus alkalmazás.

Egy szövegnél, amelynek egy szimbólumszekvenciáját számként és szóként is lehet értelmezni, nyilvánvaló, hogy a témában felkészületlenek számára zavar jelentkezik.

A héber ábécét huszonkét jel alkotja, amelyek közül öt másféle alakot ölt, hogyha egy szónak az utolsó betűjeként jelenik meg. A betűk és számok közötti megfeleltetést a következő táblázat határozza meg:

A Kabbala titkaiból - A héber ábécé betű-szám megfeleltetési táblázata

A továbbiakban pedig adunk egy egyszerű és ismert példát a Gemátria alkalmazására, amely segítségével kiemeljük egy adott név vagy szó mélyebb jelentését, illetve rámutatunk bizonyos kifejezések között meglévő kapcsolatokra.

(Megjegyzés: a héber írásmód jobbról balra halad)
A héber megfelelője az atya szónak az .āb, amelyet az ALEF és BET betűk alkotnak: ב א

A héber megfelelője az anya szónak az .ēm, amelyet az ALEF és MEM betűk alkotnak: מ א

A héber megfelelője a gyermek szónak a yælæd: IOD, LAMED, DALET: ד ל י

A fenti táblázat segítségével a következőket kapjuk:

 • az atya szó: alef=1, bet=2 => 1+2=3;
 • az anya szó: alef=1, mem=40 => 1+40=41;
 • a gyermek szó: iod=10, lamed=30, dalet=4 => 10+30+4=44.
 •  

  A Kabbala titkaiból - A héber ábécé - példa

  A leglátványosabb azt felfedezni, hogy az „atya” szót összegezve az „anya” szóval, a „gyermek” szót kapjuk eredménynek; más szóval: atya+anya=gyermek. Azt is tartják még, hogy a szavak, amelyek betűinek összege egyezik, valamiféle kapcsolatban állnak egymással, vagy egy közös kategóriának részei.

  Nem véletlen, hogy az ősi írásoknak mélyebb jelentésük is van, mint azt elsőre gondolnánk.
  Így hát, érthető egyesek megszállottsága, hogy bizonyos szövegek ezoterikus jelentését megfejtsék. Mégis, a kizárólag matematikai számításokat elvégezni egyvalami, a szimbólumokat megérteni pedig másvalami. Ebből a szempontból a Gnózis egyértelműen kimondja, hogy többre van szükség, mint pusztán az ész, az érzékelő elme vagy a köztes elme, hogyha meg akarjuk érteni a szimbólumok rejtélyeit. Szükség van a BENSŐ ELMÉRE, és így nyílhat meg a beavatás három lépcsőfoka: IMAGINÁCIÓ, INSPIRÁCIÓ, INTUÍCIÓ. Ez egy másféle dialektika része, a tudat dialektikája, amelynek az álmokhoz és a példázatokhoz hasonló szimbolikus nyelvezete van.
  A Kabbala titkaiból - A héber ábécé
   
  < A teremtés kabbalisztikus tudománya