Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Meg kell szabadítanunk az elmét mindenféle előítélettől, vágytól, félelemtől, utálattól, iskoláktól stb. Mindezen hibák a külső érzékekbe horgonyozzák az elmét.
VOPUS | Gnózis arrow VOPUS Információk arrow A VOPUS bemutatása

A VOPUS bemutatása

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
VOPUS Logó- Gnózis

Az idők során sokan szerették volna fellebbenteni a lét igazságait takaró rejtélyek fátylát: honnan jövünk és hová tartunk? Mi a létünk értelme? Mi rejtőzik az anyagi világon túl? Mi van a halálon túl?

A választ keresvén, egyesek a régi metafizikához fordultak, mások különféle egyházak dogmáit és szertartásait karolták fel. Ezek varázsa csillapította ezen vágyakozásokat, azonban nem mondta el a teljes igazságot, és nem csillapította az őszinte kutatók szívében égő vágyat. Akik viszont az agnoszticizmus és a materializmus doktrínáját választották, Istent megtagadva, az anyag, a fatalizmus és az ösztönök rabjaivá váltak.

Ez a természetes vágyakozás, hogy átlépjük a külső, látható világ határait, egy felsőbb, felszabadító válasz kutatásában még természetesebb és erősebb egy olyan világban, amelyben a morális és szellemi hanyatlás, a becsvágy, önzés, hatalom- és befolyásvágy, az alsóbbrendű szenvedélyek kielégítése természetessé váltak.

A Vopus egy olyan tudás kutatását és bemutatását tűzi ki maga elé, amely segíthet az emberi lénynek, hogy belátást nyerjen a teremtés rejtélyeibe, közelebb lépve ezáltal az isteni természetéhez. Ez a gnosztikus ismeret, az életet adó bölcsesség, és amely az elsődleges igazságot kutatja, amelyből létrejött a világ, annak minden ágával együtt: művészet, tudás, filozófia és vallás.

Habár az emberi kultúra sok aspektusát tanulmányozza, a világban létezett különféle vallásokat és hiteket, a Vopus nem egy új vallás, nem is kínál ilyet, és nincs egyetlen ellen sem, ezek közül. Az évezredek során a bölcsesség fénye sok alakban jelent meg, az idők és helyek sajátos igényeinek függvényében, és minden vallási forma az egyetlen egyetemes vallás megnyilvánulása, amely minden időben létezett, és létezni fog.

A Vopus minden érdeklődőnek felkínálja a gnosztikus tanításokat, amelyeket a modern tudatba Samael Aun Weor hozott vissza, a kortárs világ egyik bölcse, aki kitartó tanulmányozással és gyakorlatokkal egy sokkal gazdagabb és erősebb szellemi szintézist alkotott, mint bármi, ami napjainkban nyilvánosan ismert és alkalmazott.

Ez a honlap, és ez az ismeret, azok számára jött létre, akik a Misztériumok forrásából szeretnének inni, akik bátrak felfedezni a láthatatlant és az ismeretlent; és ezt nem csupán holmi szeszélyből vagy kíváncsiságból, hanem mert érzik, hogy a belsőjükben valami halhatatlan van, amely nagy hévvel keresi az önmegvalósulását.

A VOPUS jelképe

Angyal
A VOPUS
 
A Propaganda Hivatal >