Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Tégy jó tetteket, hogy kiegyenlítsd a tartozásaid (az Isteni Igazságszolgáltatás előtt).
VOPUS | Gnózis arrow Misztika|Vallás arrow A tudatos ima ereje

A tudatos ima ereje

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
El Greco - Assisi Szent Ferenc

Első rész

A NÉGY TUDATÁLLAPOT

A gyakorlati életben négy TUDATÁLLAPOTOT FIGYELHETÜNK MEG…

Az első állapot teljesen ember-alatti; ez azon egyének állapota, akik a fizikai testüket az ágyban hagyták és az Egó a tökéletes, féktelen öntudatlanság állapotában a molekuláris világban kóborol és álmodik. A fizikai test viszont szerencsére passzív marad az ágyban. Azonban mi lenne, ha felébredne, aktív lenne az álom idején, amíg az Egó csavarog? Milyen következményei lennének ennek?

A második tudatállapotban az olyan ember van, aki a megszokott alvásból felébredt, felkelt, de aktív az álmai szempontjából; az álmodó tovább cselekszik az álmai szerint a tévesen Ébernek nevezett állapotban. Ha egy IMÁT a belső házunk ezen első két szintjének egyikén végzünk, az teljesen NEGATÍV, mert öntudatlan, gépies állapotainkban például imádkozhatunk azért, hogy essen az eső, azonban sok bennünk levő Énnek (amelyek igazi személyeknek tűnnek, akik önállóan jönnek-mennek) nem érdeke, hogy essen az eső; ezek az Én-ek elragadhatják az ima értelmét és azt fogják kérni, hogy ne essen. Ha egy gépies állapotban azt kérjük, hogy kiutat találjunk egy bizonyos anyagi, morális, szociális vagy politikai helyzetből, lehetséges, hogy az Én-ek pontosan az ellenkezőjét fogják kérni, mint maga a személy, és a Természet válaszolni és tenni fog; mivel az Én-ek a nagyobbak, ezért az általunk a fizikai világban elmondott kéréssel ellentétes erők fognak érkezni.

Madonna - angyalok közt, miniatúraAHHOZ, HOGY EGY SZEMÉLY IMÁJÁNAK EREJE LEGYEN, A HARMADIK TUDATÁLLAPOTBAN KELL LENNIE: a benső önemlékezés állapotában. Amikor valaki összpontosít az Isteni Kundalini Anyjára vagy az Atyjára, aki titkon van, olyankor benső önemlékezésben van.

Amikor arra kérjük az Isteni Anyánkat, aki a Belső Lényünk egy része, hogy távolítson el egy nemkívánatos részt belőlünk, akkor a benső önemlékezés állapotában vagyunk és az ima elér hozzá. Ez a TUDATOS IMA, amely különbözik a GÉPIES IMÁTÓL.

A negyedik tudatállapot a valódi Megvilágosultak, a Turiya-k állapota, az Isten-Embereké; ők a titkon levő Atyával és az Isteni Anyával szemtől-szembe beszélhetnek.

Ha kérünk, belül a Harmadik Tudatállapotban kell lennünk, mélyen összpontosítva, tökéletes összhangban egyesítve a Mentális, Érzelmi és Mozgató Központokat. Kétségtelen, hogy bennünk él három testvér, akik egymással harcban élnek, és akik soha nem békülnek ki; az első az Intellektuális Központ; a második az Érzelmi; a harmadik pedig a Mozgató-Ösztönös-Szexuális Központ egysége. Az elme egyet akar, az érzés mást, és a szexualitás megint mást. Azért, hogy az IMÁBAN AZ ÖSSZPONTOSÍTÁS tökéletes, valódi legyen, arra van szükség, hogy tisztán megfogalmazzuk az elmével, érezzük a szívünkkel, és az imának megfelelően éljünk és cselekedjünk. EGYETLEN EGÉSSZÉ KELL EGYESÍTENÜNK A GONDOLATOT, AZ ÉRZÉST VAGY ÉRZELMET ÉS A CSELEKEDETET…

SAMAEL AUN WEOR

Kivonatok a „Genezis és Alkímia” című előadásból.

Második rész

A négy tudatállapot összefoglalása

 Constantin Brancusi -  Álom

Már elmondtuk, hogy négyféle emberi szint van, vagy, hogy világosabb legyen: Négy Tudatállapot.

Az első tudatállapot az Egó mély és öntudatlan álma, amely elhagyta az ágyban alvó testet, és teljesen kábultan kóborol a Molekuláris Világban; ez az alsóbbrendű állapot.

A második tudatállapot az álmodóé, aki visszatért a fizikai testébe, és aki azt hiszi, hogy Éber. Ez esetben az álmok továbbra is folytatódnak, de természetesen már a fizikai testben, az ébrenlét alatt…

Ha ez a kétféle ember (akik mondhatni mély, öntudatlan állapotban vannak, vagyis akik továbbra is álmodnak, és a testük az álmokért cselekszik), ha ők (akik nem képesek elfogadni a negatív állapotokat) a két ember-alatti állapot  valamelyikében imádkoznak, a Természet válaszolni fog…

Például: egy öntudatlan, egy alvó azért imádkozik, hogy egy ügyet elintézzen, viszont lehetséges, hogy az Én-jei (amelyekből oly sok van) nem fognak azzal egyetérteni, amit tenni akar; mivel aki imádkozik csak az egyik a sok Én közül, és a többit pedig nem vette számba, ezért a többit lehetséges, hogy nem is érdekli ez az ügy, lehet, hogy az ima ellen vannak, és mivel nem értenek egyet, lehet, hogy pontosan az ellenkező dologért fognak imádkozni: azért, hogy az ügy elbukjon. Mivel a többi Én van többségben, a Természet válaszol az erőivel, és az erőknek ezzel a folyamával az ügy meg fog hiúsulni; ez világos!

Azért, hogy az imának valós értéke legyen az önmagunkon végzett munkában, a Harmadik Állapotba kell lépnünk, amely a BENSŐ ÖNEMLÉKEZÉS ÁLLAPOTA, vagyis a saját Lényünkre való emlékezés…

SAMAEL AUN WEOR

Kivonatok a „Hogyan hozzunk Fényt a saját bensőnkbe” című előadásból, és a felvétel hű átiratának fordításából.

Fuji hegy
A tudatos ima ereje
 
< Az igazság Júdásról   Vallás - a Gnózis egyik pillére >