Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Meg kell szabadítanunk az elmét mindenféle előítélettől, vágytól, félelemtől, utálattól, iskoláktól stb. Mindezen hibák a külső érzékekbe horgonyozzák az elmét.
VOPUS | Gnózis arrow Misztika|Vallás arrow Az igazság Júdásról

Az igazság Júdásról

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
Júdás csókja - Jézus

A történelem még ma is szolgálhat új tanulságokkal; mindenki nagy meglepetésére nemrég a saját Evangéliumai által rehabilitált Júdás alakja bukkant fel mindenki előtt. Ezidáig Júdást árulónak, kicsinyesnek, a Mesterével hűtlennek, stb. mutatták be… az igazság azonban felszínre tört, ahogyan a közmondás is tartja: „az igazság olyan mint a vihar, ha megérkezik, pusztítani fog”.

A századok során a gnoszticizmus mindvégig azt állította Júdásról, hogy Jézus egyik legdicsőbb tanítványa volt, mert elfogadta az áruló szerepét a drámában, amelyet Jézusnak nyilvánosan kellett bemutatnia. Ezt most már magában Júdás Evangéliumában is láthatjuk, amelyben Jézus Krisztus így szól: „Te azonban mindegyiküknél nagyobb leszel. Te fogod ugyanis feláldozni az embert, aki magában hord engem”, „és becsmérelni fognak téged ezért”.

A probléma viszont az, hogy soha nem értették meg, hogy a drámát, amelyet Jézus mutatott be, azt Jézus és az Apostolai aprólékosan megtervezték, hogy maradjon egységes a történelemben az, amit mindenkinek meg kellene élnie a belsőjében, a benső életében, hogy ezzel ismét visszahelyezze a saját Lényének minden isteni részét a maga helyére a Benső Krisztus segítségével. A mai napig fennmaradt a Jézus nevű férfi történelmi alakja, de soha nem értették meg, hogy a legfontosabb az egészben az, hogy a történetet mindannyian átültessük a saját belső életünkbe.

Nt.M. Samael Aun Weor, a kortárs gnoszticizmus atyja, okkal mondta 1977-ben, az egyik előadásán:

Jézus és Júdás

Nem tagadom annak az 1977 évvel ezelőtt élt apostolnak a létét, aki pontosan a saját belső Júdásunkat jelképezi. Ő egy valóság. Ő létezik. Ő egyike a Nagyoknak, a legfontosabb Mester, a legdicsőbb követő azok közül, akik a Názáreti Jézussal voltak, de bennünk ott van a belső Júdás, túl ezen a történelmi Júdáson, igazán létezik valaki, aki megszemélyesíti az Iskariótást, aki mindannyiunkban igazán érdekelt az Egó elpusztításában. Iskariótás Júdás teljes tisztasággal tanítja az Egó megsemmisítésének doktrínáját. (az Egó minden pszichológiai hibánk megtestesítője – szerk.)

Iskariótás Júdás nem egy olyan ember, aki elárulta a Mesterét, ahogyan sokan hiszik. Nem, ő egy szerepet játszott, amit a Mestere mutatott meg, és semmi több. Maga a Názáreti Jézus készítette elő és Júdás pedig kívülről megtanulta és tudatosan, nyilvánosan bemutatta.

Júdás doktrínája megmutatja, hogyan érhetjük el minden pszichikai aggregátum eltávolítását, az Egó halálát. Azért akasztotta fel magát, hogy megmutassa: az Ént porrá kell zúzni.

Júdás egy szerepet játszott, és semmi több; tudatosan készült. Hogy ne mondjon ellent semminek a Szent Írásokból, sokszor elismételte, mielőtt nyilvánosan is bemutatta volna, ahogyan egy színész is játssza a szerepét, és semmi több. 

Júdás akkor is és továbbra is a legdicsőségesebb tanítványa Jézus Krisztusnak, és elérte a Krisztifikációt… 

Ezt a rövid ismertetőt azzal zárjuk, hogy felhívjuk a kedves olvasót, hogy kutassa mélyen ezt a témát és ezáltal saját maga jusson el a megértés egy magasabb fokára.

Júdás eldobja a pénzt
 
A tudatos ima ereje >