Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Mielőtt felemelkednénk, alá kell szállnunk; minden felemelkedést mindig egy rettentő megaláztatás előz meg.
VOPUS | Gnózis arrow Egyetemes szimbólumok arrow A sakkjáték szimbolikája

A sakkjáték szimbolikája

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A Sakk - A sakkjáték szimbolikájaA sakkjáték története a történelem homályába vész. Már az egyiptomi fáraók sírkamráiban is megtaláljuk, de az északi kultúráknál is számos művészi ábrázolás utal jelenlétére a különféle civilizációkban.

Azt mondják, hogy Balhait Rádzsa azt kérte a bölcs Sissa brahmintól, hogy alkosson meg egy játékot, amelyet az elme ereje domináljon és ne a szerencse. Sőt, azt is szerette volna, hogy fejlessze az intellektust és nevelő értékeket hordozzon. Sissa olyan játékok alkotott, amelyben egy 64 négyzetből álló táblán különböző bábukat kellet mozgatni – nyilvánvaló, hogy ez lett sakk ősi formája.

A „SAKK” szó a perzsa „SACH” szóból ered, amelynek jelentése Király; azt feltételezik, hogy a szó eredete az „ASHA” kifejezés (jelentése: Kozmikus Rend).

A legenda szerint Vištāspa perzsa király, amikor megvalósította minden vágyát, nagyon életunt lett: minden háborúban diadalmaskodott, megcsömörlött a vadászattól, belefáradt udvarának ármánykodásaiba és élvezeteibe. A királyt kínozta az unalom és végül határtalan jutalmat tűzött ki, hogyha valaki képes volna visszaadni életkedvét.
A sakkjáték az ősi Iránban

Zarathusztra próféta – az ősi Irán vallásának vezetője

Senki nem járt sikerrel egészen Zarathusztrának a sakktáblával való felbukkanásáig, amely azonban különbözött a napjainkban ismert sakkjátéktól. Ő tanította meg a királynak a szabályokat és a játékmódot, és ezen keresztül tanította meg a királynak a világegyetem és az élet valamennyi szabályát is. Ő maga magyarázta ezeket el, úgy, ahogyan napjaink egyetlen sakkjátékosa sem volna képes rá; a király nagyon elégedett volt, életkedve pedig újjászületett.

Ezután megengedte Zarathusztrának, hogy bármit kérjen, amit csak akar, és megígérte, hogy kívánságát teljesíti. Zarathusztra leckét akart adni a királynak, hogy megszabadítsa nagyzási hóbortjától, hogy ne képzelje, hogy ő maga tényleg bármit képes megadni valakinek. Zarathusztra azt mondta a királynak, hogy csak egy kis szerény és egyszerű dolgot kíván:

Egy búzaszemet a sakktábla első négyzetébe, kettőt a másodikba, négyet a harmadikba, és így tovább, addig duplázva a mennyiséget, ameddig mind a 64 négyzet megtelik búzaszemekkel. A király nevetett, megígérte, hogy pár napon belül elküldi Zarathusztrának a búzát, és azt gondolta, hogy milyen bolond is, hogy csak pár szem búzát kér, pedig aranyat és valódi kincseket is kérhetett volna.

A sakkjáték- Zarathusztra Parancsba adta az embereknek, hogy mérjék ki a búzát és küldjék el Zarathusztrának. Azonban meglepődött, amikor hetek múltán visszajöttek hozzá és azt mondták, hogy a teljes birodalom búzakészlete sem volna elégséges. A birodalom minden búzája is csupáncsak a Zarathusztrának ígért búza alig századát tette volna ki. Ezt meghallva a király elképedt, és rájött, hogy nem tudja megtartani ígéretét. Hívatta Zarathusztrát és elmondta mennyire szégyenkezik. Zarathusztra válasza az volt, hogy nem kéri a búzát, csupán leckét akart adni a királynak; ezt követően pedig visszavonult az erdőjébe.

Keleten sokféle sakkjáték található, de az alapelvek ugyanazok.

A sakk egy érdekes formáját találjuk Indiában. Az elefánt, amelyet szent állatnak tart a hindu kultúra, az Emberek járműveként, a sors irányítójaként jelenik meg. Ezáltal pedig mélyebb jelentésre tesz szert, mint egy közönséges játék.

Érdekes felfedezni – a Gnózis kulcsain keresztül –, hogy ebben a játékban kozmikus archetípusokat találunk, a beavatási út igazságait, és az önmagunkkal való hatékony harchoz szükséges feltételekről is beszél.

A sakktábla - a katedrálisok padlózata

Szintén kiemeli még a benső munka szintézisét, és képes fejleszteni az ahhoz szükséges képességeket.

A sakktábla a Szellem és az anyag közötti örökös harc szimbóluma; jó-rossz, értékek-egó, Lét-Nemlét.

A táblán egymást követő fehér-fekete négyzetek, amelyeken a bábuk mozognak, arra utalnak, hogy lépésről lépésre döntéseket kell hoznunk.

Minden pillanatban el kell döntenünk, hogy a Lényt választjuk, vagy megtagadjuk. Íme a függőleges út, amely keresztezi a vízszintest.

Ezáltal a teljes életünk a döntések és harcok mezejévé változik.

Az ősi katedrálisok és templomok a padló mintázatán keresztül adták át ezt a szimbólumot.
 
A sakktábla - az ezoterikus életA játék táblája az ezoterikus életre emlékeztet – minden egyes megtett lépés arra készteti az ellenfelet, hogy lépésünk függvényében lépjen, és fordítva, nekünk is figyelembe kell vennünk az ellenfél lépéseit. Pl.: amikor egy hibával dolgozunk, nagyon valószínű, hogy az fenyegetve érezze magát, és visszavonuljon egy időre. Amikor egy olyan időszakon megyünk keresztül, amelyben új aspektusok mozognak bennünk, a munkának arra az Én-re kell irányulnia.

Kabbalisztikus szemszögből tekintve a táblára, felfedezhetjük, hogy minden irányba nyolc négyszöget találunk, amelyek kabbalai összege 8×8=64, 6+4=10, amely a 10. arkánum , a „Sors Kereke”. A Számszára legyőzéséhez a 8. arkánum áll rendelkezésünkre – a kard és a mérleg, a beavatási próbák.

A sakktábla mezői

A Mester feltárja előttünk a beavatási lépcsőket, és elmondja, hogy az első szakaszban nyolc nagy próba van – hét tűzkígyó és Tipheret Beavatása.
 
Aztán a nyolc fénykígyó következik, feloldva ezzel a megteremtett járművekben levő gonoszt, később pedig a hibák gyökerének eltávolításáért kell átélni Jób nyolc évét. Ezáltal végleg megszabadulunk a lelkeket őrlő vasfogú Keréktől.
 
HARC A FEHÉR ÉS A FEKETE KÖZÖTT
 
A harc, amit meg kell vívnunk, belül és kívül is megtalálható – a fehér és a fekete állnak harcban.

A SAKKBÁBUK

1. GYALOGOK

A Sakkjáték- Gyalogok, az út neofitáiA nyolc gyalog a harcosok első vonala, ők teszik meg az első lépést (kivétel a huszár), ők érik el az első hódítást – a szent tűz felébresztéséhez megkövetelt nyolc erényre emlékeztetnek.

A gyalogok az út neofitái – férfiak és nők, akik a lélek visszahódítására indulnak.

Egyszerre csupán egyet léphetnek, előre vagy pedig átlóban, amikor hódítanak. Nem rendelkeznek erőkkel, azokat meg kell szerezniük.

Gyakran kerülnek feláldozásra egy-egy értékesebb bábu megszerzéséért vagy annak védelmében. Nincs veszteségek és áldozatok nélküli csata.

A második sor biztonságában pedig (ahogyan az értékesebb dolgokkal is van), az értékesebb bábuk állnak.

2. KIRÁLY

A király- a sakkjáték szimbolikájaA király a Lényünk jelképe, akiért harcolunk. Ennek ellenére ő is csak egyetlen lépésre képes bármely irányba. Ezzel arra mutatnak rá, hogy az út a Lényhez, aki erőit a különböző leágazásaiba osztotta szét, azok egyenkénti visszahódításán keresztül vezet.

A fekete király (a Fenevad) a fehér király (a Lény) ellentétpárja.

Az ellentétpár a Fenevad ereje és intelligenciája, amely mélységeinkbe van elrejtve – ezt jelképezi a fekete király.

3. KIRÁLYNŐ (VEZÉR)

A királynő - A sakkjáték szimbolizmusaA királynő (mindannyiunk Személyes és Benső Istenanyja) a legerősebb a táblán, teljes mozgási szabadsága van minden irányba, ő a legértékesebb – ahogyan az ezoterizmus is rámutat erre: az Istenanya Tüze nélkül nem tudjuk elpusztítani a bennünk levő gonoszt.
 
A táblán a bábuk szimmetrikusan helyezkednek el – ez a benső munka rendjére utal. A bástya, huszár és futó az út nagyon fontos jellemzőire mutatnak rá.
 

4. BÁSTYA

A bástya sakkfigurájaA bástya az őrködésre utal, a belső világunk megfigyelésére (pl.: az ősi várakat olyan stratégiai helyekre építették, ahonnan be lehetett látni a környék minden részét).
 
Egyenes vonalban képes haladni – előre-hátra vagy jobbra-balra: ebben a megfigyelés két fajtáját láthatjuk meg – a kifelé irányulót és az önmegfigyelést (amelyik befelé irányul). Ez átható kell legyen, hogy a Lény hasznára válhasson.
 
SÁNCOLÁS
Az egyetlen olyan lépést, amelyben a Király több pozíciót is léphet, a sáncolás (rosálás) névvel illetik – rövid- vagy hosszúsánc; ilyenkor a király helycserét hajt végre a bástyával. Ez szimbolizálhatja a Lény és az Önmegfigyelés szoros együttműködését.

A bástya szintén jelképe még a hátgerincnek (a bölcsek botja).

5. HUSZÁR - "LÓ" (lex, ley, law, lav, lege)A huszár (ló)

A huszár az Isteni Törvény jelképe, amelyet mindig figyelembe kell vennünk a tetteink során.
„L” alakban léphet – ez az Isteni Törvény (lex), amely az egyetlen olyan bábu, amely képes más bábukat átugrani (ebben felismerhetjük az Isteni Törvény mindent átható jellegét, amely elől nem lehet elbújni).

Ennek az ellentétpárjai a gépies törvények és szabályok, amelyek annál jobban szabályoznak minket, minél inkább eltávolodunk az Atyától.

6. FUTÓA futó - A Sakkbábuk

A futó az erotikus erő jelképe. Átlósan mozoghat a teljes táblán, lehetséges lépései pedig az X szimbólumát írják le. A kereszt, avagy az X, az egoista vágyak keresztre feszítésére hív fel – ahogyan azt az Evangélium Apostolai is megírták (Szent Andrást X alakban feszítették meg).
 
A FEKETE BÁBUK

Egymással szemben állnak a fehér és fekete bábuk. A két ellentétes erő rajtunk kívül és mibennünk is harcot folytat. Szövetségeseink ellentéteit – a Nagy Fenevadat, a Kundartigátor Szervet, az egoista erőket –  megismerhetjük Samael Aun Weor Mester különböző műveiből; mindezek az erők a helytelenül irányított szexuális erőkkel táplálkoznak.
 
A SAKKBÁBUK – A JÁTÉK RÉSZTVEVŐI

A sakkbábuk - a sakkjáték szimbolikájaAz erők egyenlően vannak elosztva, a harc egyenlő – ez arra utal, hogy minden csakis rajtunk múlik, azon, hogy mit lépünk. Egy rossz lépés veszélyeztetheti akár a teljes munkát is.


PATT


Nyerhetünk, veszíthetünk, de van egy harmadik lehetőség is: a döntetlen neve a PATT. Mire akarnak ezzel utalni? Arra, hogy előfordulhat, hogy sem a Lény, sem a Fenevad nem képes győzni; ez történik, amikor involúcióba lépünk és leereszkedünk a Pokolba. Elveszítjük a lelkünket, a Lény lemond a Lélekről, mert már visszaszerezhetetlen, viszont a Fenevad is veszít, mert meg fog semmisülni a Pokolban. Az esszencia újabb evolúciója pedig nagyon távol lesz már az Atyától, és amikor ismét beléphet az emberi birodalomba, akkor a Fenevad lassanként ismét megjelenik az emberben.

Így pedig új játék kezdődik a táblán, és az új játék pedig ismét valamelyik fél győzelmi esélyét hordozza.
 

A GYALOG ÉS A KIRÁLYNŐ

Van egy érdekes vonatkozás a gyalogokat illetően: lassan és nehézkesen képesek eljutni az ellenfél alapsorába, viszont amikor ez sikerül, kiszabadítanak egy királynőt – átalakulnak a legértékesebb bábuvá. Ez így történik a belső világokban is: az erőfeszítéseket és a harcokat az Istenanya, a Szent Tűz meghálálja.

 

Összesen legfeljebb nyolc királynőt lehet kiszabadítani (a fény nyolc tüze).

SAKK-MATT

A jó és a rossz harca - a sakkjátékSakk a neve annak, amikor az ellenfél királyát támadjuk. Azonban ez még nem jelent győzelmet – ezen érdemes elgondolkodni: ezoterikus szemszögből, amikor például egy adott Énen dolgozunk, de a törvény még nem engedi meg az eltávolítását, mi mégis tovább dolgozhatunk a feltárásán és megértésén, és ezzel uraljuk, „sakkban” tartjuk. Mindeközben pedig tovább dolgozhatunk a stratégiánkon.
 
A különféle harcmodorok között van egy, amelyik különösen hatékonynak bizonyul: a tábla közepén kialakítani a bábuknak egy olyan felállását, amelyikben azok kölcsönösen védik egymást. Ezáltal az adott állást nehéz lesz megbontani. Így vannak a dolgok a belső munkában is – amikor megteremtettünk egy erős magot, és uralmunk van a fizikai és éteri anatómiánk középpontja felett (a szexuális központ), akkor ennek köszönhetően a belső munka hatékonnyá válik.

A 32 BÁBU – 2×16

A sakkjáték és a kabbala

16 bábu – a 32 bábura utal, ami = 5 – az önmegvalósítás; a transzfinit matematika szerint pedig +=5 („Tarot és Kabbala”, 5. Arkánum).

Habár a szabályok, a tábla és a bábuk mindig ugyanazok, mégis minden játék más, mindegyik végtelen lehetőségeket rejt. Ez rámutat arra, hogy az út mindenki számára egyéni, még akkor is, ha mindannyian magunkban hordozzuk ugyanazokat a hibákat, ugyanazok a törvények uralnak stb.
A cél mégis egyetlen: GYŐZNI – ez minden.

 

Edzésekkel sokaknak sikerült a sakk valódi atlétáivá válniuk, és sportnak nevezik, mert valóban megdolgoztatja elménk „izmait”.
 
A sakkjáték mestereiA sakk segít fejleszteni a képességet, hogy előrelássuk az ellenfél lépéseit, és tanulmányozzuk a lehetséges variánsokat. Azonban az ezoterikus jelentés és a gnosztikus kulcsok hiányában ezt a képességet csupán kívül, egoista módon használjuk ki.
Kevesen ismerik fel ebben a játékban a valódi ezoterikus tanulmányi, elmélkedési lehetőséget, hogy ezeket az előbb említett képességeket a Lény szolgálatába állítva, ezzel segítsék a „PSZICHOLÓGIAI GONDOLKODÁST”.
 
Fontos megértenünk, hogy rendelkezünk egy rendkívüli eszközzel, a Sakkal, amelyet az emberiség ősi tanítói hagytak ránk, hogy kozmikus igazságokat, objektív, örök tanításokat adjanak át a felettünk és alattunk álló rendszerekről, olyan kulcsokkal, amelyeket a saját megmentésünk szolgálatába állíthatunk.
 
Fel kell ismernünk, hogy a jó és gonosz intelligens erőinek harca megvan a mi bensőnkben, a világban és a Kozmoszban egyaránt, és ezek szüntelen harcban állnak…

…ezért pedig meg kell értenünk, hogy nem vagyunk mások, mint egy-egy bábu az élet tábláján, és sürgető meghatároznunk, hogy melyik erőt szolgáljuk, kinek az oldalán munkálkodunk. Lenni vagy nem lenni.

A sakkjáték - sakk-matt
A sakkjáték
 
Sárkányok- a Logosz kivetülése >