Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
A szabad esszencia benső szépséget hoz; ebből a szépségből árad a felhőtlen boldogság és az igazi szeretet.
VOPUS | Gnózis arrow Tarot arrow A 10. Arkánum

A 10. Arkánum

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
Tarot, 10. Arkánum, Egyiptomi Tarot - A Jutalom

A Tarot 10. Arkánuma a „Szerencse kereke”, maga Szamszára Kereke, a tragikus kerék, amely az Ősi Visszatérés Törvényét jelképezi. Különbséget kell itt tennünk a Visszatérés, Reinkarnáció és Transzmigráció között, amelyek teljesen különbözőek.

A visszatérés: a világok, az egek, a csillagok, a négy évszak, mind visszatérnek a kiindulópontjukba. Buddha nyakékéről a 108 gyöngyszemnek megfelel az emberi lények 108 élete, amelyek során mindvégig Visszatér az Egó.

Amikor eljön a dezinkarnáció ideje, egyes ÉN-ek visszatérnek az Alvilágokba, mások pedig egy új emberi formában térnek vissza; az Egót sok entitás alkotja, egyesek bizonyos növényi vagy állati szervezetekbe térnek vissza, mások pedig emberi formában, és így az Egó új szervezetbe tér vissza.

Ezen ÉN-ek belsejébe palackozva tér vissza a Buddháta (Eszencia) egy része, ami az Isteni és szubsztanciális részünk. Kétségtelen, hogy sok részünk állati szervezetekben él tovább.

Amikor visszatérünk ebbe a siralomvölgybe, a Rekurrencia Törvénye által ugyanazok a dolgok ismétlődnek, pontosan ugyanúgy, ahogyan a múlt életekben történtek.

A Visszatérés Törvénye bensőséges kapcsolatban van a Rekurrencia törvényével, vagyis minden ugyanúgy megtörténik, ahogyan már megtörtént, és még ezeknek a jó vagy rossz következményei, ugyanazok a drámák ismétlődnek, ezt nevezik Karmának.

A Reinkarnáció: Az Istenség leszállása az Emberbe. Amikor Vishnu megtestesül egy Emberben, akkor őt Avatárnak nevezik.

Vishnu maga Krisztus, a Szoláris Logosz, Indiában ezért nevezték csak azt reinkarnációnak, amit Vishnu alkotott. Krishna így beszélt erről: „Kizárólag a Dévák reinkarnálódnak”.

Transzmigráció: Akkor beszélünk róla, amikor a Lény az Ásványvilág része kezd lenni, és sok idő múltán a Növényvilágban fejlődik tovább, és nagyon sok idő után éri el az Állatvilág fejlettségi szintjét, hogy aztán az Ember Állapotba emelkedjen, ahol 108 életet kap; ha ez után a 108 élet után nem sikerült elérni az Ön-Megvalósítást, akkor megkezdődik az involúció a Föld bolygó Alámerült Tájain, visszatérve az állati, növényi és ásványi állapotokba. A Pokol mélységeiben, a Természet Atomi Poklaiban az Eszencia vagy Buddháta megtisztul, megszabadul az Egótól, ami végül megsemmisül; aztán pedig, egy örökkévalóság elmúltával, immár szabadon, ismét emelkedni kezd az Eszencia, előbb az Ásványvilágban, majd a Növényiben, az Állatvilágban, amíg ismét eléri az egykor elvesztett Emberi Állapotot. Ez a Lelkek Transzmigrációjának Törvénye.

Csakis a Tudat felébresztése által tudhatjuk meg, hogy átestünk-e már az involúción, és újrakezdtük. Lunáris minden, aminek a Visszatéréshez és a Transzmigrációhoz van köze, csupán a Reinkarnáció Szoláris.

A Szoláris erők eltávolodnak a Visszatérés Törvényétől, a Rekurrenciától, mindezek a 10. Arkánumhoz tartoznak; amíg nem oldjuk fel az Egót, addig folyton vissza kell térnünk.

A 10. Arkánumban találjuk a Sors Kerekét, Ezékiel Kozmogónikus Kerekét. Ebben a kerékben találjuk az Ellentétek Harcát, jobb oldalon Hermanubisz áll, balra pedig Tiphon. Ez a századok kereke, a Szerencse Kereke, a Visszatérés és a Karma, a Fizetség Rettentő Kereke, a Szfinx Misztériuma pedig a kerék fölött áll.

Az Ellentétek Kerekén két kígyó harcol egymással. Ebbe a kerékbe van foglalva a Tudás Fájának minden titka. Egyetlen forrásból ered a Paradicsom Négy Folyója, amelyek közül az egyik a Nap sűrű erdején halad keresztül, a Fény Aranyával öntözve a Filozófiai Földet; a másik sötéten és zavarosan folyik át az Alvilág Királyságán. A Fény és az Árnyak, a Fehér Mágia és a Fekete Mágia harcolnak egymással. Erosz és Antierosz, Káin és Ábel bennünk élnek, és keményen harcolnak, amíg a Szfinx Misztériumát felfedezve meg nem ragadjuk a Tüzes Kardot, és meg nem szabadulunk a Századok Kerekétől.

 A 10. Arkánum kabbalista megnevezése a Királyság vagy Vitális Központ, a Természet és a Kozmosz minden Törvényének Alkotó Gyökere. Alkotni azt jelenti, hogy intellektuálisan eltervezni, és aztán megépíteni vagy megrajzolni. Ezért a tízes minden dolog Alkotó Alapelve.

A 10. Arkánumnak megfelelnek:

  • Kabbalai Szefirot: „MALCUTH”
  • Héber betű: „IOD”
  • Transzcendentális axióma: „Drága a bölcsesség, amit a tapasztalat által tanulsz, de még drágább az, amelyikért fizetned kell.”
  • Szellemi szint: Idő és körülmények, a tökéletesség alkotói.
  • Óra: Apollóniosz Első Órája: „Az Okkultizmus transzcendentális tanulmányozása”.
  • Mentális szint: A gondolkodás különböző folyamatai.
  • Fizikai szint: Hatás és ellenhatás.

Kivonat Samael Aun Weor „Tarot és Kabbala” c. művéből.

Tarot, 10. Arkánum 
 
< A 9. Arkánum   A 11. Arkánum >