Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Egy személy az, ami az ő élete

Helytelen állapotok

Nyomtatás E-mail
Írta: Samael Aun Weor   
Helytelen állapotok- Forradalmi pszichológia

Megcáfolhatatlan, hogy az Önmagam aprólékos megfigyelésében haladéktalan és elengedhetetlen teljes logikai különbséget tenni a gyakorlati élet külső eseményei és a tudat belső állapotai között.

Nagyon hamar meg kell tudnunk, hogy egy adott pillanatban hol vagyunk; úgy a tudat belső állapotára vonatkozóan, mint a velünk megtörtént külső események sajátos természetét illetően.

Maga az élet, események sorozata, amelyek időben és térben követik egymást…

Valaki azt mondta: „Az élet szenvedések láncolata, amelyeket az ember a Lelkében összekuszálódva hordoz”.

Mindenki szabadon azt gondol, amit akar; én azt hiszem, hogy a múló pillanat csalóka örömeit mindig a kiábrándulás és a keserűség követi…

Minden eseménynek megvan a maga jellemző különleges zamata, és a belső állapotok is különbözőfélék; ez biztos, kétségtelen…

Bizonyos, hogy az önmagunkon való belső munka hangsúlyozottan a tudat különböző pszichológiai állapotaira vonatkozik…

Senki sem tagadhatja, hogy a bensőnkben nagyon sok hibát hordozunk, és vannak helytelen állapotaink.

Ha valóban meg akarunk változni, akkor nagyon sürgősen, minél hamarabb, gyökeresen meg kell változtatnunk a tudatunk ilyen helytelen állapotait…

A helytelen állapotok tökéletes átalakítása teljes változást eredményez a gyakorlati élet területén…

Amikor valaki komolyan dolgozik a helytelen állapotok kijavításán, kétségtelen, hogy az élet kellemetlen helyzetei már nem tudják olyan könnyen megsebezni…

Falusi munka

Az egyetlen módja, hogy megértsétek, amit itt mondani akarunk, az, ha a tettek mezején igazán megéljük és átérezzük…

Aki nem munkálkodik önmagán, mindig a körülmények áldozata. Olyan, mint egy nyomorult lélekvesztő az óceán viharos vizein…

A körülmények, sokféle kombinációjukban, szüntelenül váltakoznak; úgy jön egyik a másik után, mint a hullámok; ezek a befolyások…

Kétségkívül, vannak jó és rossz események; bizonyos események jobbak lesznek vagy rosszabbak másoknál…

Lehetséges módosítani az eseményeket; meg lehet változtatni a következményeket, a helyzeteket stb., bizonyosan sok lehetőség van.

Mégis, vannak helyzetek, amelyeket tényleg nem lehet megváltoztatni. Ez utóbbi esetben tudatosan kell elfogadnunk őket, még akkor is, ha ezek néha nagyon veszélyesek vagy éppen fájdalmasak…

A fájdalom biztosan eltűnik, amikor már nem azonosulunk a jelentkező problémával.

Az életet a belső állapotok sorozatának kell felfognunk; sajátos életünk valódi története ezekből az állapotokból áll össze…

Áttekintve az egész létünket, önmagunk is közvetlenül megbizonyosodhatunk, hogy sok kellemetlen helyzet csakis a helytelen belső állapotoknak volt köszönhető…

Annak ellenére, hogy Nagy Sándor mindig mértéktartó természetű volt, gőgje miatt olyan túlzásokba esett, amelyek a halálát okozták…

I. Ferenc egy olyan mocskos és undorító házasságtörés miatt halt meg, amelyre még nagyon jól emlékszik a történelem…

Amikor Marat-t meggyilkolta egy perverz apáca, a hiúságba és az irigységbe halt bele; ő mindeközben azt képzelte magáról, hogy teljesen igazságos…

Tagadhatatlan, hogy a „Szarvasok Parkjának” hölgyei merítették ki teljesen a rettentően buja XV. Lajos életerejét.

Harcos

A Pszichológusok nagyon jól tudják, hogy milyen sok ember hal meg a becsvágy, a harag vagy a féltékenység miatt…

Amikor az akaratunk elkerülhetetlenül csapdába esik egy képtelen törekvésben, a temető vagy a kripta jelöltje leszünk…

Otelló a féltékenysége miatt lett gyilkos. A börtönök őszinte becsapottakkal vannak teli.

Samael Aun Weor, Forradalmi pszichológia - VIII. fejezet: Helytelen állapotok

Forradalmi pszichológia - Helytelen allapotok 
 
Az élet >