Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Egy személy az, ami az ő élete

Az élet

Nyomtatás E-mail
Írta: Samael Aun Weor   
Forradalmi pszichológia - Az élet

A gyakorlati életben mindig meglepő ellentéteket fedezünk fel. Jómódú emberek, akiknek fényűző otthonuk és sok barátjuk van, sokszor elképzelhetetlen mértékben szenvednek…

Szerény, csákányos-lapátos proletárok, vagy a középosztály tagjai, sokszor teljes boldogságban élnek.

Sok multimilliomos szenved szexuális impotenciában, és gazdag matrónák keserű könnyeket hullatnak férjük hűtlensége miatt…

A földi gazdagok aranykalitkába zárt sasokhoz hasonlítanak, akik napjainkban már nem is tudnak „személyi testőrök” nélkül élni…

Az állam emberei láncokba vannak verve. Sohasem szabadok, mindenütt állig felfegyverzett emberek veszik őket körül…

Vegyük szemügyre figyelmesebben ezt a helyzetet. Tudnunk kell, hogy mi is az élet. Mindenkinek szabadon olyan véleménye lehet, amilyen neki tetszik…

Bárki bármit is mondjon, biztos, hogy senki nem tud semmit. Az élet olyan gondnak bizonyul, amelyet már senki sem ért…

Amikor az emberek ingyen ránk akarják bízni az életük történetét, körülményeket, neveket, időpontokat idéznek, és elégtételt éreznek, amikor elmesélhetik a történetüket…

Ezek a szegény emberek nem tudják, hogy a történetük hiányos, mert az események, nevek és időpontok a filmnek csak a külső oldala, a belső jelleg hiányzik…

Pénz - multimilliomosok...

Nagyon fontos megismernünk a „tudati állapotokat”. Minden eseménynek megfelel egy bizonyos lelkiállapot.

Az állapotok belső, az események külső dolgok. A külső történések nem jelentenek mindent…

Belső állapoton a következőket értjük: jó vagy rossz hangulat, a nyugtalanság, levertség, babona, ijedtség, bizalmatlanság, könyörület, önbecsülés, önmaga túlbecsülése, a boldogság, az öröm állapotai stb.

A belső lelkiállapotok kétségkívül megfelelhetnek a külső eseményeknek, vagy éppen következményei azoknak. De az is lehetséges, hogy semmi összefüggés nincs közöttük…

Mindenesetre, a lelkiállapotok és az események különböznek egymástól. Az események nincsenek mindig szoros összefüggésben a lelkiállapotokkal.

Ha régóta várt események következnek be, már éreztük, hogy hiányzott valami…

Bizonyosan hiányzott az a belső lelkiállapot, amelynek a külső körülményekkel kellett összhangba kerülnie…

Gyakran a váratlan események okozzák a legkellemesebb pillanatokat…

Szexuális impotencia

Samael Aun Weor, Forradalmi pszichológia VI. fejezet: "Az élet'

Psihologia Revoluţionară

 
< Helytelen állapotok   Sors és Karma >