Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Egy személy az, ami az ő élete
VOPUS | Gnózis

A csodálatos létra

Nyomtatás E-mail
Írta: Samael Aun Weor   
A csodálatos létra-Forradalmi Pszichológia

Egy igazi változásra kell törekednünk. Ki kell törnünk ebből az unalmas rutinból, ebből a tisztán gépies és fárasztó életből…

Amit világosan és elsősorban meg kell értenünk, az az, hogy mindegyikünk, legyen polgár vagy proletár, nagyon jómódú vagy a középosztály tagja, gazdag vagy szegény, a Lénynek egy bizonyos Szintjén áll…

Az alkoholista Lényének a Szintje különbözik az antialkoholistáétól. Az utcalányé nagyon különbözik a hajadon szűz lányétól. Mindaz, amiről itt beszélünk, kétségkívül tagadhatatlan…

A fejezet ezen részéhez érve, képzeljünk el egy létrát, amely függőlegesen áll és rengeteg foka van…

Biztos, hogy mi a létra egyik fokán állunk. Az alsóbb fokokon vannak azok, akik nálunk rosszabbak, a felsőbb fokokon pedig azok, akik nálunk jobbak…

Ezen a rendkívüli Függőlegesen, ezen a csodálatos létrán, természetes, hogy megtaláljuk a Lény minden Szintjét… Minden személy más, ezt senki sem tagadhatja…

Persze, itt nem arról van szó, hogy vannak szép vagy csúnya arcok, ugyanígy nincs szó a személyek koráról sem. Vannak fiatalemberek, mások öregek; olyan öregek, akik már a halálukon vannak, és újszülött gyermekek…

Az idő és az évek kérdése: megszületni, növekedni, fejlődni, megházasodni, szaporodni, megöregedni és meghalni; mindez kizárólag a Vízszinteshez tartozik.

Függőleges törekvések

A „Csodálatos Létrán”, a Függőlegesen, az idő fogalma nem létezik. Ennek a létrának a fokain csupán a „Lény Szintjei” léteznek…

Az emberek gépies reménye nem használ semmit. Ők úgy gondolják, hogy idővel a dolgok jobbra fordulnak. így gondolkodtak az őseink is, de a tények ennek éppen az ellenkezőjét mutatják…

Mindaz, ami számít, az a „Lény Szintje”, és ez Függőleges. Mi egy bizonyos fokon állunk, de feljuthatunk egy másik fokra is …

A „Csodálatos Létrának”, amelyről beszélünk, és amely a „Lény különböző Szintjeire” utal, biztosan nincs semmi köze a múló időhöz…

A „Lény magasabb Szintje” van közvetlenül fölöttünk, minden helyzetben…

Ez a szint nem egy valamilyen távoli vízszintes jövőben létezik, hanem itt és most van, önmagunk belsőjében, a Függőlegesen…

Nyilvánvaló, és bárki megértheti, hogy a két út – a Vízszintes és a Függőleges – a mi pszichológiánkban található minden esetben, és egy keresztet alkot…Függőleges

Az ember Személyisége az élet Vízszintes síkjában fejlődik és nyilvánul meg. A saját lineáris idejében születik és hal meg, a személyiség mulandó, nem létezik semmiféle jövő a halott személyisége számára, a személyiség nem a Lényünk…

A Lény Szintjei, maga a Lény, nem tartoznak az időhöz. Semmi közük a Vízszintes Vonalhoz. Ez a bensőnkben létezik, itt és most, a Függőlegesen…

Nyilvánvalóan képtelenség lenne magunkon kívül keresnünk a saját Lényünket...

Nem fölösleges, ha irányadóként leszögezzük a következőket: címek, rangok, előléptetések stb., semmiképpen sem tudják a külső, fizikai világban a lény újraértékelését, a „lény szintjének” egy magasabb fokára jutását, egy valódi érdemet jelenteni…

Samael Aun Weor, Forradalmi pszichológia  - II.fejeze: "A csodálatos létra"

Forradalmi pszichológia

 
< Pszichológiai lázadás   Az elme világa >