Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Elemezzük valamennyi emberi hibát, és látni fogjuk, hogy valamennyinek a vágy az alapja.
VOPUS | Gnózis arrow Gyakorlati Gnózis, Meditáció arrow Meditáció- a bölcs kenyere

Meditáció- a bölcs kenyere

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
Meditáló Buddha

Mi a meditáció?

Delphoi templomának rejtélyes homlokzatán, élő kőbe vésve állt a bölcs görög mondás: NOSCE TE IPSUM, „Ember, ismerd meg önmagad, és megismered a Világegyetemet és az isteneket.”

Önmagunk tanulmányozása, a tiszta elmélkedés végül bizonyosan elvezet az elme hallgatásához és csöndjéhez.

Amikor az elme hallgat és csönd van, nem csak kívülről, intellektuálisan, hanem a tudatalatti 49 részlegének mindegyikében, akkor megjelenik az új, felszabadul az esszencia, a tudat, és fellép a lélek ébredése, az extázis és a samadhi.

A meditáció mindennapi gyakorlása gyökeresen megváltoztat. Akik nem szentelik magukat az Én megsemmisítésének, iskoláról-iskolára röpködve élnek, és nem találják meg állandó súlypontjukat, elbukva halnak meg, anélkül hogy elérték volna a Lény Benső Ön-megvalósítását. A tudat felébresztése csakis a mentális kettősségtől, az ellentétek harcától és az intellektuális fecsegéstől való megszabadulás és függetlenné válás által lehetséges.

Bármely ellentétes harc, bármilyen jelentéktelen és öntudatlan is legyen, az ember atomi poklaiban levő ismeretlen, sötét pontokra utal. Önmagunk ezen embertelen aspektusainak megfigyelése és megismerése elengedhetetlennek bizonyul az elme tökéletes hallgatásának és csöndjének eléréséhez. Csakis az én hiányában lehetséges megtapasztalni és megélni a Teljes Forradalmat és a Dialektika Forradalmát.

„A dialektika forradalma”


Miért meditáljunk?

A meditáció technikája lehetővé teszi, hogy elérjük
a megvilágosodás és a Dialektika Forradalmának magaslatait.

A Megvilágosító Üresség Megtapasztalásáért

Az ürességet nagyon nehéz elmagyarázni, mivel meghatározhatatlan és leírhatatlan. Az ürességet nem lehet emberi szavakkal leírni vagy kifejezni, mivel a Földön levő különböző nyelvek csakis létező dolgokat és érzéseket képesek meghatározni: egyáltalán nem túlzás kijelentenünk, hogy az emberi nyelvek nem megfelelőek a nem létező, habár nagyon is valós dolgok és érzések kifejezésére.

Megkísérelni a megvilágosító üresség meghatározását a létezési formák által behatárolt nyelvezettel, minden kétséget kizáróan butaság és tévedés.

A dolgok létezése az ürességnek köszönhető, és azon tény által, hogy maguk a dolgok léteznek, bennük kell legyen az üresség.

Az üresség egy világos és pontos fogalom, amely kifejezi a lények nem-anyagi és nem-személyi természetét, és utalás, jelzés a többszörözött Én tökéletes hiányára.

Csakis az Én teljes hiányában tapasztalhatjuk meg azt a Valóságot, amely nem tartozik az időhöz, ami gyökeresen megváltoztat minket. Az üresség és a létezés kiegészítik egymást, összefonódnak, egymásba foglalódnak, sohasem zárja ki, nem mond ellent egyik a másiknak.

A Megvilágosító üresség nem a semmi, az üresség a szabad élet a maga mozgásában. Az üresség az ami van, ami volt, és ami mindig is lesz. Az üresség túl van az időn és az örökkévalóságon.

„Buddha nyakéke”

A benső ön-felfedezésért

Meditáció- a bölcs kenyere

Az életben az egyetlen fontos dolog a gyökeres, teljes és végleges változás; minden másnak, őszintén szólva, a legkisebb jelentősége sincsen. A meditáció alapvető, amikor őszintén törekszünk egy ilyen változásra. Semmiképpen sem akarunk egy nem transzcendens, felületes és hiábavaló meditációt.

Komolyakká kell válnunk, és el kell hagynunk az olcsó ál-ezoterizmusból és ál-okkultizmusból burjánzó megannyi butaságot. Ha valójában, ha igazán nem akarunk elbukni az Ezoterikus Munkában, akkor tudnunk kell komolynak lenni, tudnunk kell megváltozni.

Aki nem tud meditálni, az felületes, faragatlan, az soha nem lesz képes feloldani az Egót; mindig is csak egy képtelen tuskó lehet az élet viharos tengerén. A gyakorlati életben felfedezett hibát mélyen meg kell érteni a meditáció technikája által.

„A nagy lázadás” – Meditáció

A képességek kifejlesztéséért

Egy növény születésének és halálának teljes folyamatáról meditálva, minderről a csodálatos növényi életről meditálva, ha az összpontosítás tökéletes, és az álom méllyé válik, akkor az Asztrális Test csakrái forognak, kifejlődnek és kinyílnak.

A meditációnak helyesnek kell lennie. Az elme pontos kell legyen. Logikus gondolkodásra és pontos fogalmakra van szükség ahhoz, hogy a belső érzékek teljesen tökéletesen kifejlődjenek.

„Endokrinológia és kriminológia” – A szupratudat

A békesség kereséséért

TUDNUNK KELL MEDITÁLNI, meg kell értenünk, hogy mi a Meditáció Technikája. A meditáció célja, tehát, egyszerű: Mit keresünk a meditációban? HOGY MEGNYUGODJUNK, CSÖNDET…

Nagyon felületesnek tűnhet ez a kijelentésünk, önök pedig tiltakozhatnának: „megnyugodhatnánk egy üveg bor által is”, ugye? Világos. Azt is felhozhatnák még, hogy „megnyugodhatnánk Beethoven egyik szimfóniáját hallgatva”. Mindezek mellett érvelhetnének.

De elérni a csöndet, valójában jóval bonyolultabb, mint gondolnák. Senkiben sem lehetne mentális csönd, nem honolhatna az elméjében szent béke, ha nem távolítana el az Intellektuális Központjából bármely kósza, nem helyénvaló gondolatot. Senkinek sem lehetne béke a szívében, ha előbb nem távolította volna el az oly káros Negatív Érzelmeket.

Így hát, amikor egy Gnosztikus, egy GNOSZTIKUS ARHÁT elmerül a meditációban, akkor a csöndet keresi.

„A gondolkodásmód megváltoztatásának szükségessége” – előadás

Információ keresésért

A meditáció technikája által információt keresünk. Egy mikroszkóp tájékoztathat a mikrobák, baktériumok, sejtek, mikroorganizmusok stb. életéről; bármely teleszkóp szolgálhat homályos információkkal az égitestekről, bolygókról, meteorokról, csillagokról stb. Azonban a meditáció jóval túllép ezeken, mivel lehetővé teszi, hogy megismerjük az igazságot, egy hangyától egészen a Napig; egy atom vagy egy csillagkép igazságát.

A legfontosabb megtanulnunk, hogy miképpen oldhatjuk fel, nyerhetjük ki az információt az elméből és az Egóból; hogyan vonhatjuk ki a tudatot az érzésekből; amikor az elmét és az érzéseket meghódítjuk, nyilvánvaló, hogy láncokat szakítunk meg, felszabadulunk ebből a végzetes cellából, ebből a zárkából; ilyen körülmények között készülünk a meditációra.

„A meditáció tudománya” – előadás

Az összes fenti bekezdés Nt. M. Samael Aun Weor könyveiből és előadásaiból származó kivonat, idézet.

Nt. M. Samael Aun Weor meditációban
Meditáció
 
< A gyakorlati gnoszticizmus és az elméletek   Az Elme és a Meditáció >