Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
A hit tiszta ismeret, közvetlen tapasztalati bölcsesség.
VOPUS | Gnózis arrow Gyakorlati Gnózis, Meditáció arrow Elementoterápia- Okkult orvoslás és gyakorlati mágia

Elementoterápia- Okkult orvoslás és gyakorlati mágia

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
Merkúr Kaduceusa

Nem a gyógyszerek, hanem a természet gyógyít,
azok pusztán csak segítségére vannak.

Az orvos kúrál, a természet gyógyít.

Hippokratész

„Gnózis” a neve annak a gyógyító bölcsességnek, amelynek a Teremtés hajnalától máig sohasem változtak meg a formulái, mert olyan pontosak, mint Püthagorasz szorzótáblája. Isteni egységben szövődik össze ebben a tudomány, a misztika és a „királyi” művészet.

Ezekben a formulákban rejlenek az „ELEMENTOTERÁPIA” alapjai, amely a Természet „királyi  művészete”, mert megtanít minket kezelni a növények elementáljait, amelyeket régen az erdők szellemeiként, erdei nimfa, driád vagy faun néven ismertek.

A növények ezen elementáljai, amelyekkel a gnosztikus orvos dolgozik, ugyanazok, mint Szent Ágostonnál a „dussz”, a középkorban a „tündérek”, a galloknál a „Dore Oigh”, az íreknél a „grove” és „maidens”, a bölcs gnosztikus orvosoknál, Sierra Nevada de Santa Marta-beli (Kolumbia) „indián” testvéreinknél pedig az „anima”.

A hírneves Paracelsus Mester pedig „szilvesztereknek” nevezte az erdők elementáljait, a vízinövények elementáljait pedig „nimfáknak”. Minden ősi vallás szent könyveiben bőven írnak a vegetális szimbolizmusról. Elég megemlítenünk csupán az Édenbeli Jó és Rossz Tudásának Fáját, a szexuális erő roppant szimbólumát, amelyben ott rejlik az ember megmentése vagy kárhozata.

Egy szalamandra, a tűz elementálja - népi ábrázolás

A Kabbala Szefirotjainak Fája, az Aszwatta, vagy a szent fügefa, az isteni bölcsesség szimbóluma; a Mazdaisták Haonja, amelyben Zarathustra jelképezte az ember ideg- és keringési rendszerét; a tibeti Zampoun; az Yggdraszil; az ősi kelták tölgyfája.

Minden ősi vallás úgy mutatja be az alapítóját, mint aki egy fa alatt kapta meg a bölcsességet: lássuk például a nagy Gautama Buddha Amitábát, aki a megvilágosodást egy Bódhi-fa tövében nyerte el, amely még mindig megtalálható az ősi Indiában.

KRISZTUS kivétel ez alól a szabály alól, mivel Krisztus maga a Bölcsesség, maga a SZOLÁRIS LOGOSZ, akinek a fizikai teste a Nap. Krisztus úgy halad a maga Napjával, ahogyan az emberi lelkek húsvér testükkel járnak. Krisztus a Nap fénye. A Nap Fénye pedig Krisztus Fénye.

A Nap Fénye egy krisztusi szubsztancia, amely segíti a növényt a növekedésben és a magot a kicsírázásban. A kemény magszemekben ott van bezárva a Szoláris Logosz ezen szubsztanciája, amely lehetővé teszi a növény számára, hogy megállás nélkül szaporodjon, egy dicsőséges, erőteljes és aktív életben.

A folklórban, a mágia és a boszorkányság történetében, a különféle helyeken leírt, a távolról, boszorkányság által elkövetett gyilkosságok, csakis a növények elementáljainak befolyásolása által lehetségesek.

A csodálatos távgyógyításokat, amelyekről a szent könyvek beszélnek, a gnosztikus orvos a növények elementáljainak segítségével végzi.

A Szfinx: a négy elem jelképe

A TUDOMÁNY, AMELYET ELEMENTOTERÁPIÁNAK NEVEZTÜNK EL, AZ ORVOSLÁS „KIRÁLYI TUDOMÁNYA”, ÉPP OLYAN ŐSI, MINT MAGA A VILÁG. VALAKI NEM LEHET ORVOS ANÉLKÜL, HOGY NE LENNE MÁGUS IS; MÁGUS SEM LEHET VALAKI ANÉLKÜL, HOGY NE VOLNA ORVOS.

Úgy a fitoterápiát, mint az allopátiát, kizárólag az élőlények fizikai testének tanulmányozása jellemzi. A gnosztikus orvos az embereket és a növényeket hármas nézőpontból, test, lélek és szellemként tanulmányozza.

A Gnosztikus orvos ugyanúgy tekint a növényekre is, mint az emberekre. A gnosztikus gyógyászat misztikus, szimbolikus és alkímiai.

A Risik dicsőséges Indiájában nem volt olyan falu, amelynek ne lett volna saját csodafája, amelynek az „Elementális Géniuszát” dicsőítették az emberek. A hellén hagyományok úgy tartják, hogy minden erdőnek megvan a maga „géniusza”, és minden fának a maga „nimfája”.

Darwin Erasmus kijelenti „Botanikuskert” c. művében, hogy a növényeknek van lelkük. Emlékezzünk rá, hogy olyan jeles emberek, mint például Démokritosz, Anaxagorasz és Empedoklész is fenntartották ugyanezt a kijelentést, még mielőtt a világban megjelentek volna a modern civilizáció ezen hamis fényei.

Újabban olyanok is vannak, akik azt állítják, hogy a gyökerek mozgása akaratlagos.

Vrolik, Hedwig, Bonnet, Ludwig, F. Ed. Smith kijelentik, hogy a növények képesek különféle érzeteket felfogni, és ismerik a boldogságot is. A bölcs Gustav Theodor Fechner pedig írt egy könyvet, amelynek a címe: „Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen” (Nanna, avagy a növények benső életéről), amelyben elégséges bizonyítékokat szolgáltat arról, hogy a növényeknek van lelkük.

Bennünk, gnosztikusokban, részvétet vált ki, hogy a „tudósok” csak most jelentik ki, mint valami teljesen új tételt, hogy a növényeknek van valamiféle lelkük, miközben a gnoszticizmus mindezt már a világ születésénél fogva ismerte, és szintúgy tudja Sierra Nevada de Santa Marta (Kolumbia) bármely őslakosa is.

Amikor az ember visszatér „Édesanyjának” (a Természetnek) az ölére, az kenyeret, szállást és bölcsességet nyújt neki. Valami olyan dolgot tud megadni, amit egyetlen politikai vezető sem adhat meg mindenkinek: bölcsességet, kenyeret és szállást. Így hát, ideje visszatérnünk a világ áldott édesanyjának fenséges, kozmikus misztikájához.

Eljött az idő, amikor a Világ Anya-Istennőjének templomában kell végeznünk a szertartásokat, és ezt ugyanazzal a bölcsességgel fogjuk tenni, amelyet már az ősi „Árkádia” idejében ismert az ember, mielőtt még bezárkózott volna a városi létformába.

Ezt az ősi gyógyító hagyományt pedig így nevezzük el: ELEMENTOTERÁPIA. Ez a gnosztikus orvosok bölcsessége.


Samael Aun Weor: „Okkult orvoslás és gyakorlati mágia”


MágusElementoterápia
 
< Északi Rúnák- A Szellem Aranynyelve   A gyakorlati gnoszticizmus és az elméletek >