Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
A Belső Élet a mágnes, amely vonzza a külső történéseket.
VOPUS | Gnózis

Jézus valóban házas volt

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
Kánai menyegző (Gerard David, 1500)

Az alábbiakban bizonyítjuk.

Nyisd ki a bibliádat János 2:1-10 verseknél, és a kánai menyegző történetét fogod ott megtalálni, ahol Jézus különleges meghívott volt.

Különös, hogy az édesanyja is jelen van a menyegzőn, és a jelenléte elengedhetetlennek tűnik.

A bibliai történetben ő úgy viselkedik, mintha az ünnepség házigazdája lenne.

Az evangélium így szól: „És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk”. Akkor Jézus így felelt: „Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám”.

Viszont Mária figyelmen kívül hagyja az ő fiának a tiltakozását, és azt mondja a szolgáknak: „Valamit mond néktek, megtegyétek”, a szolgák pedig olyan természetességgel engedelmeskednek, mintha szokva lennének hozzá, hogy Mária és Jézus parancsoljon nekik.

A nyilvánvaló próbálkozás ellenére, hogy ne engedelmeskedjen az édesanyjának, Mária parancsa felülkerekedik, és Jézus akkor véghezviszi a víz borrá változtatásának a nagy csodáját.

Ebben a legnagyobb kérdés a következő: az esküvőn két vendég miért vállalta volna magára a terhet, hogy borral lássák el a meghívottakat, amely kötelesség az ünnepség házigazdáját illetné? A kánai menyegző feltehetőleg Jézusnak a sajátja volt. Ez esetben nem csupán az ő egyedüli felelőssége lett volna, hanem egyenesen kötelessége, hogy biztosítsa a szükséges italokat.

A csodatételt követően a násznagy, vagyis a ceremóniamester mindjárt hívta a vőlegényt, és azt mondta: „Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad”.

Ezeket a szavakat úgy tűnik, hogy egyenesen Jézushoz intézi, az evangélium szerint pedig a vőlegényhez beszélt.

Ebből nyilvánvalóan következik, hogy Jézus és a vőlegény egy és ugyanaz a személy.

Az egyház kezdettől fogva végig tagadta, hogy Jézus házas lett volna, és azt állította, hogy cölibátusban élt. Az evangéliumok nem mondják ki, hogy Jézus házas lett volna, de nem is tagadják.

Maga Jézus mondta, hogy a férfi el kell hagyja az apját és az anyját, és egy testté kell egyesülnie a feleségével. Számos apostola is házas volt, és az írások nem mondják, hogy a cölibátus mellett prédikált volna. Más részről pedig, visszaütött volna, a zsidó szokások ellen lett volna, hogyha egy rabbi vagy egy tanító, amilyen Jézus is volt, egyedülálló lett volna, mert akkor a kor társadalma nem fogadta volna őt el.

Emlékezzetek rá, hogy a zsidó törvények szerint a szülők kötelesek voltak a fiaiknak feleséget keresni. Az egyház továbbra is fenn kívánja tartani Jézus cölibátusának a dogmáját, a széllel és a hullámokkal szembemenve is, mert ez az érdeke; viszont napjaink modern korszakában nagyon nehéz az embereket továbbra is becsapni.

Jézus családi állapotának az ellentmondásai nem újdonságok.

Fülöp evangéliumában, amelyet a korai egyház már elvetett, a következő áll: „Mária Magdolna a megváltó társa. Viszont őt Krisztus jobban szerette, mint a többi tanítványát, és gyakran szájon is csókolta őt. A többi tanítványt ez bántotta, és azt kérdezték: Miért szereted őt jobban, mint minket? Ő pedig így válaszolt: miért is ne szeretném őt jobban, mint titeket?”.

Az emberek nem szabad továbbra is vakon higgyenek. Kutatni kell és olvasni, mert magában a bibliában is számos olyan rész van, amely az evangéliumok íróinak a hibája folytán ezt feltárja, habár mindent megtettek, kivettek és hozzáírtak részeket, hogy azok megfeleljenek a teológiájuknak.


Jézus valóban házas volt

 
A szúfizmus >