Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Az Igazságról való véleményünk, bármilyen tiszteletreméltó is legyen, semmiképpen sem az Igazság.
VOPUS | Gnózis arrow Gnosztikus antropológia arrow Popol Vuh (A tanácsok könyve)

Popol Vuh (A tanácsok könyve)

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   

A Popol Vuh, „A tanácsok könyve” a maja irodalom egyik ékköve, amelyben rendkívül misztikus, filozofikus, művészi és mélyen tudományos értékek vannak kifejtve.

Az atlantisziakból leszármazott maja civilizáció csodálatos volt, a Világ nevelői voltak.

Sosem fogjuk elfeledni a szertartási maja nyelv azon mondatát, amelyik szó szerint így hangzik: „ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI?”, amelyet a négy evangelista ezoterikusan négy különböző módon értelmezett.

Popol Vuh (A tanácsok könyve)

Jézus, a Nagy KABÍR a Kálvária fenséges csúcsán rendkívülien mondta a következőt: „Meríts el most a te jelenléted hajnalhasadásában”; maja nyelven kétségkívül ez a jelentése.

Nyilvánvaló, hogy Jézus, a nagy hierofáns a nága és a maja nyelvet a keleti Tibetben tanulta meg, és ez bizonyított tény.

A lhászai szent kolostorban, Tibetben még létezik egy könyv, amelyben szó szerint a következő van leírva: „Jézus a legnagyobb mesterré alakult, aki valaha létezett a Földön”.

Popol Vuh (A tanácsok könyve)

Egy bölcs író ezt mondta:

Történelmileg megállapított, hogy a Tudomány-Vallás, amit Krisztus megismert Egyiptomban, Indiában és Tibetben, maja volt.

Létezett egy mélyreható maja okkultizmus, amelyet Krisztus kétségkívül ismert, és ő ezeket (a maja) szimbólumokat választotta a termékenyítő szeretetről szóló elveinek a tanújeleivé.

Már nem feltételezhetjük véletlennek azt a tényt, hogy a maja keresztet, a Szentháromságot, a tizenkét apostolt és sok más szimbólumot választott, hogy kiemelje a prédikációinak az óriási tudományos-vallási jelentését.

Több mint nyilvánvaló, hogy az atlantiszi maják elvitték a vallás-bölcsességüket Közép-Amerikába. Kétségbevonhatatlan, hogy ők népesítették be Tibetet, Babilóniát, Görögországot, Indiát stb. Minden kétséget kizáróan maja volt Jézus Kabírnak a szertartási nyelvezete… (Az anahuák titkos tantételei, 7. fejezet: Atlantisz).

A kutató, aki képes a szavak mögé látni, és intuitívan vonja ki ezen elbeszéléseknek a rejtett tartalmát, pontos módszereket fog találni Sibalba urainak a megsemmisítésére, akik a maják szerint az Ember ellenségei, akik betegségeket és halált okoznak. Ők az önmagunkban hordott pszichológiai aggregátumok élő ábrázolásai: bujaság, gőg, lustaság, kapzsiság, irigység, mohóság, harag stb.

A Sibalba pontosabban „démon”-ként fordítható, és a „Mágusokról” szóló történet a bölcsesség egyik forrása azok számára, akik tökéletesíteni akarják önmagukat. Ez magába foglalja a betegségeket és a halált okozó nemkívánatos tényezők eltávolításának a pontos módszertanát.

A Popol Vuh ezen csodálatos kincsében rendkívüli Kozmikus Alapelveket fedezhetünk fel, mint például az Istenanyát, a fiatal Iskvíket (a vérből valót), akiben egy mágikus cselekedettel fogan a két isteni iker, Hunahpu (a Legfőbb Mágus Mester) és Sbalank (a Varázsló), akik a  maguk részéről legyőzték és megölték Sibalba urait (a hibáinkat), így váltva ki a szüleiknek, Ahpu urainak a hagyatékát, amelyek a Lény értékeinek a jelképei.

KUKULKAN- A héja - a Harmadik Logosz teremtő hatalmának jelképe

A héja a Harmadik Logosz teremtőerejének a szimbóluma. Hun Hunahpu az emberi szellemet jelképezi. A labdajáték az A.Z.F. Arkánummal végzett munka, avagy a felsőbbrendű szexológia szimbóluma. A Szentháromság úgy ismert, mint Kakulha, Csipi Kakulha és Rasa Kakulha, és ők alkotják az Ég Szívét. A Nt.M. Samael Aun Weor nagy bizonyossággal mondja:

A Szellem terén az Egy az Atya, aki titkon van, a Kettő az Istenanya, aki az Atya kettőződése. A maják szent könyve, a Popol Vuh szerint Isten az embert agyagból, majd fából teremtette (ez az atlantiszi faj), azonban ők megfeledkeztek az „Atyáikról és Anyáikról”, megfeledkeztek az „Ég Szívéről”, majd jött egy nagy özönvíz és mindannyian elpusztultak, bementek a barlangokba, és azok összeomlottak (Atlantisz elmerülésére utal). Mindenkinek megvan tehát a saját Isteni Atyja és Anyja, akik nagyon szentségesek.

Az Atyában és a Kundalíni Anyában a két oszlopot látjuk, a Jákint és a Bohászt, amelyek a templomot tartják.

...Ha mélyebben elemezzük, akkor felfedezünk egy nagyon érdekes formát; az 1-es szám az Atya, aki titkon van, a Monád, és innen születik Kundalíni Istenanya, a Duád; a maga részéről ez a 3-as számba kettőződik, aki az Atya, az Anya és a Fiú; ez minden teremtmény Isteni és Halhatatlan Szelleme, és ez a három, Ozirisz Atya, Ízisz Anya és Hórusz Fiú alkotja azt, amit a maják szent könyve, a Popol Vuh az „Ég Szívének” nevez. (Tarot és kabbala, 2. és 3. fejezet).

Koatlikve

Minden szent könyv egyúttal egy kozmogóniai könyv is, amely a végtelen világmindenség eredetéről tudományos pontossággal beszél, és ez pedig maga az emberi lényben létrejövő szexuális alkímiai Transzmutációnak a tudománya. Erről a témáról a következőket mondja a Nemzetközi Gnosztikus Mozgalom alapítója:

Könnyes szemekkel, majd megszakadt a szívem, amikor olyan dolgokról beszéltem, amelyekről nem kellene beszélnem, mert ez olyan, mintha igazgyöngyöt dobnék a disznók elé, de a szegény, bánatos emberiségnek szüksége van ezekre, és gyötrődök, hogy mondjak valamit a REPÜLŐ KÍGYÓRÓL.

A MADÁR-KÍGYÓ

A maják Popol Vuhjában a madár és a kígyó a Világegyetem szexuális teremtőiként jelennek meg. Tepeu és Kukumatc a nagy élet végtelen tengerébe egy karvalyt küldenek, hogy hozza el a Kígyót, amelynek a csodálatos vére megdagasztja a sárga és fehér kukoricát. A Popol Vuh szerint Tzakol isten az emberek húsát ebből a kígyóvérrel vegyített sárga és fehér kukoricavérből készítette.

A madár az Egyetemes Életszellemet jelképezi. A Kígyó a Harmadik Logosz szexuális tüzét jelképezi. A Kígyó vére a Teremtés vizeire, a Nagy Egyetemes Spermára, az Ens Seminis-re vagy a Krisztusi Magra utal, amelynek a vizeiben található minden élet csírája. Ezek a vizek a maja filozófus szerint a föld vérét képezik. Koatlikve az élet és a halál anyja (az Ens Seminis).

Valójában a Harmadik Logosz szexuális tüze termékenyíti meg az élet vizeit, hogy a Világegyetem megjelenjen.

A maja teogóniában két isten avatkozik be a teremtésbe: az egyik életet és alakot ad az embernek, a másik pedig Tudatot. A Harmadik Logosz megtermékenyíti az élet vizeit, és amikor már megtermékenyültek, beavatkozik a Második Logosz, Tudatot lehelve minden szervezetbe. Minden Logoszi erő cselekvő közegét a kifejezhetetlen istenek alkotják.

H'csúj a karvaly, Mo az ara papagáj, S'Cen Cen Bak, a vörös vércse, Tzimink a tapír, Aas és Kán, a kígyó – ezek a maja teremtésmítosz alapvető elemei. Ezek a szimbólumok használhatóak exoterikusan és ezoterikusan. Exoterikusan, avagy nyilvánosan a törzs tetteit, a történelmi eseményeket stb. jelképezik. Ezoterikus, avagy titkos formájában a kérdés nagyon tudományos, mélyen filozófiai, magasztosan művészi és rettentően vallásos.

A majáknál Tamoancsán a földi Paradicsom, a Kígyómadár szent helye. A tamoancsániak tulajdonképpen a kígyó beavatottjai. A tamoancsániak mítosza a Kígyómadár mítosza. A tamoancsániak a toltékok, az olmékok és a maják közül származnak. (A tökéletes házasság, 23. fejezet: A repülő kígyó).

A Popol Vuh egy igazi, kimeríthetetlen gnosztikus bölcsességforrás, amely sok időn át apáról fiúra (mesterről tanítványra) szállt. Már csak annyi maradt hátra, hogy a chumayeli Csilam Balammal együtt a maja nép egy másik ékszerét is megemlítsük:

Akik tudják, azok a mi nagy nemzetünkből, a maják közül valóak. Amikor olvassák, akkor ők érteni fogják a jelentését annak, ami itt áll. Akkor látni fogják és el fogják magyarázni, és akkor a katún rejtett jelei tisztázódnak…

A maja napkő - maja kalendárium
Popol Vuh (A tanácsok könyve - maják)
 
A labirintusok misztériuma >