Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Mielőtt felemelkednénk, alá kell szállnunk; minden felemelkedést mindig egy rettentő megaláztatás előz meg.

Véletlen vagy kauzalitás

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
A kauzalitás - A Tettek Következményei

„Váratlan események, váratlan körülmények, amiket nem lehet előre megjósolni, események, amik anélkül megtörténnek, hogy meg lettek volna tervezve, véletlenek, esetlegességek, egybeesések, vagy olyan helyzeteket, amelyek meghaladják a felfogásunkat.” Ehhez hasonló mondatokat találunk a szótárakban a VÉLETLEN meghatározására.

Az emberi élet tele van ismeretlennel, a születéstől a halálig; miért is történik minden, ami valakivel történik?

A születés földrajzi helye, valaki fizikai megjelenése, gazdasági helyzete, balesetek, házasság stb., egyszóval minden, ami velünk történik, meg van írva?

A Kauzalitás - Jézus, a Nagy Kabír

És ha azt mondjuk, hogy képesek vagyunk irányítani az életünket, miért nem tudunk családot választani, állatövi jegyet, gazdasági versenyképességet, fizikai alkatot, nemet, egészséget és hosszú élettartamot, nemzetiséget, művészi és szellemi képességeket

Sokan azt hiszik, hogy képesek irányítani, igazgatni életüket, és hogy semmi és senki nem befolyásolja őket; holott sokan úgy vélik, hogy elég csak tanulni, elsajátítani egy szakmát és várni egy váratlan eseményre, hogy elnyerjék a jólétet, a beteljesedést és a boldogságot, elegendő lenne megkérdezniük, hogy miért szenvednek, miért betegszenek meg, miért van problémájuk, ha egyiket sem akarják? Mindez megtörténik velük, annak ellenére, hogy akaraterejük közrejátszana, és annak dacára, hogy mit hisznek.

Egy Zsarnoki Istenben sem hihetünk, aki megjutalmazza a jókat és bünteti a gonoszokat. Az Isteni Igazságszolgáltatás nem gyakorolja a dühöt, sem a haragot, hanem a legfőbb OK és OKOZAT Törvényét.

Ezek a Törvények, mint a Gravitáció Törvénye, mint a bolygók Befolyásai, mint az Evolúció és Involúció, és még sok más törvény, léteznek a Természetben, és irányítanak minket.

Ez ugyanaz a Nemesis Törvénye, a létezésé, ami csodálatos.

A Kompenzálás és az Egyensúly Törvénye mélyen megjelöli az életünk irányát. Úgy a Cselekvés, mint az Ok, sőt a következmények is ennek a törvénynek az alapja.

Azzal a mércével leszel megmérettetve, amivel mérsz, mondta a Nagy Kabír Jézus.

A Cselekvés és Következmény Törvénye, mint ahogy sok más is, a megnyilvánulásában néhány dologban hasonlatos például a MINDEN DOLOG ÖRÖK VISSZATÉRÉSÉNEK TÖRVÉNYÉVEL: minden visszatér az eredeti kiindulási pontba; minden úgy történik, mint azelőtt, hozzátéve a következményeket, egy magasabb, vagy egy alacsonyabb spirálon, az Élet Spirálján. Következésképpen csak azt aratjuk, amit egy korábbi életben elvetettünk, ezért mondja a Prédikátor Könyve 1:9: „A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.”

A Kauzalitás - MINDEN DOLOG ÖRÖK VISSZATÉRÉSÉNEK A TÖRVÉNYE
Véletlen vagy kauzalitás
 
< A halál az ősi egyiptomban   A Halál >