Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Az alvilág teli van őszinte becsapottakkal, és nagyon is jó szándékú emberekkel.
VOPUS | Gnózis arrow A tudat forradalma arrow Áldozat az emberiségért

Áldozat az emberiségért

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
Jézus Krisztus - Áldozat (A tudat forradalmának három tényezője)
A GNÓZIS Bölcsesség. A GNÓZIS Szeretet. A GNÓZIS Önfeláldozás. Aki nem képes feláldozni magát felebarátaiért, az nem méltó az életre. Aki nem képes együttműködni mások javára, a kárhozat poklába fog hullani. Sürgető felhagynunk az ÉNKÖZPONTÚSÁGGAL, hogy a KRISZTUS-KÖZPONTÚSÁGOT gyakorolhassuk. A Szociális Krisztus órája elérkezett.

Samael Aun Weor - Az egyetemes könyörület,
„Az egyetemes könyörület” fejezet

 

A Társadalom az Egyén.
A Világ az Egyén.
Ha az Egyén alapvetően megváltozik,
a világ is alapvetően meg fog változni.

Samael Aun Weor - Szociális Krisztus,
„Az egyén és a társadalom” fejezet

A Gnosztikus Tanítás szintézise a Tudat Forradalmának Három Tényezőjében rejlik:

 

Szeretnünk kell felebarátainkat, azonban a szeretetet konkrét, egyértelmű és világos tényekkel kell kinyilvánítanunk. Nem elegendő azt mondani, hogy szeretjük felebarátainkat, nem; tényekkel kell szemléltetnünk, készen kell állnunk arra, hogy a legfőbb áldozat oltárához járuljunk az emberiségért, fel kell emeljük a bölcsesség lámpását, hogy megvilágítsuk mások útját, készen kell állnunk az embertársainkért adni az utolsó csepp vérünket is, igaz, önzetlen és tiszta szeretettel.

Ha csak az első és a második tényezővel (a Születéssel és a Halállal) dolgozunk, azonban nem fogjuk szeretni felebarátainkat, semmit sem fogunk tenni azért, hogy a Tudás fényét más emberekhez, nemzetekhez vagy nyelvekhez eljuttassuk, akkor egy nagyon kifinomult spirituális önzésbe fogunk esni, amely megakadályozza minden belső fejlődésünket.

Ha csak magunkkal törődünk és semmi mással, megfeledkezünk lények millióiról, akik benépesítik a Föld színét, akkor kétségtelenül a saját önzőségünkbe börtönözzük be magunkat. Ekképpen, az Önzőség Énje meg fogja akadályozni a Megvilágosodásunkat.

Az Önzőség rendkívül kifinomult módokon tud megjelenni, és el kell távolítani. Minél több önzés van bennünk, annál kevésbé lesz lehetséges a megvilágosodás.

Segítő kezek (A tudat forradalmának három tényezője)

Egy háttérelemzés erre a következtetésre vezet minket: a Könyörületnek Tudatosnak kell lennie. A Szeretet Törvény, de a Tudatos Szeretet. A Föld uralkodói állandóan bizonygatják: „Ha sokat ajándékozok, nagyon könyörületes vagyok…”. Amikor valamely hatalmas személy néhány fillérjét köztámogatásra fordítja, ezt kihirdeti a szélrózsa minden irányába a médián és a rádión keresztül, és erre mindenki azt mondja: „Ő egy jó ember…”. Nincs kétség afelől, hogy az oly sok közfelháborodáson és hírverésen túl, a városok utcái telve vannak olyan emberekkel, akik elvesztették a munkájukat; anyákkal, akik odaadják magukat egy vekni kenyérért, hogy eltartsák éhes gyermekeiket; nyomorékokkal, akik koldulnak vagy lottót és újságot árulva próbálnak dolgozni, hogy ne éhezzenek; családapákkal, akik munkát keresnek stb. stb. stb. És kétségtelenül, könyörületről beszélnek. Ez a világ szomorú iróniája: hol a könyörület?

Van az emberi lényben egy végzetes hajlam, hogy az élet szerencsétlenségeivel szemben mindig felsőbbrendűnek tartsa magát. A bankár, a kereskedő, az elegáns nő, mind büszkén és arrogánsan megy az utcán, és amikor összetalálkozik egy páriával, rá se néz, és ha mégis megteszi, csak azért, hogy büszkén odadobjon neki egy pénzérmét. Ezek a büszke emberek nem akarják megérteni, hogy a koldus, a nyomorék, a munkanélküli, az éhes anya nem kevesebbek még a semminél is; hogy egyenlőek velünk; hogy ők a mi TESTVÉREINK.

Ez a családi önzőség, a szeretetnek ezen hiánya a felebarátaink iránt, ez a család-elszigetelési politika száz százalékban abszurd, mert ez a hanyatlás és a folyamatos társadalmi elkorcsosodás egyik tényezőjévé alakul.

A fejlődés, az igazi forradalom csakis ezen hamis kínai falak ledöntésével lehetséges, amelyek elválasztanak minket, amelyek elszigetelnek minket a világ többi részétől.

Mindannyian egy nagy család vagyunk, és képtelenség, hogy kínozzuk egymást, hogy csak azt a néhány embert tekintjük családnak, akikkel együtt élünk stb.

Az önző családi kizárólagosság uralja a társadalmi fejlődést, elválasztja az emberi lényeket, háborúkat teremt, kiváltságos kasztokat hoz létre, gazdasági problémákat idéz elő stb.

A Nirvánában a család, a törzs, a klán jelentése teljesen eltűnt, mert minden lény egy nagy család tagjának tartja magát. A változatosság Egység.

Samael Aun Weor - különféle művek

Teréz Anya - Áldozat - A tudat forradalma

Áldozat az emberiségért - Samael Aun Weor
 
< A pszichológiai halál   A négy Tudatállapot >