Skip to content
VM Samael Aun Weor: Psihologie Esoterism Alchimie Gnoza Astrologie
Opinia pe care o avem despre Adevăr, oricit de respectabilă ar fi ea, în nici un caz nu este Adevărul
Samael Aun WeorMarea Rebeliune, cap 5


Individul Integru

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
Dacã vrem sã fim Oameni Adevãraţi, Indivizi Integri,
trebuie sã ne Auto-Explorãm din punct de vedere Psihologic,
sã ne Cunoaştem Profund în toate domeniile gândirii.

 

Educaţia Fundamentalã în adevãratul sãu sens este Înţelegerea Profundã de sine însuşi. În interiorul fiecãrui individ se întâlnesc toate Legile Naturii.

Cine vrea sã cunoascã toate minunãţiile Naturii, trebuie sã le studieze în interiorul sãu însuşi.

Falsa Educaţie se preocupã numai cu a îmbogãţi intelectul, iar aceasta o poate face oricine. Este evident cã având bani oricine îşi poate oferi luxul de a cumpãra cãrţi.

Nu ne pronunţãm împotriva culturii intelectuale, ne pronunţãm doar împotriva exorbitantei dorinţe de acumulare mentalã.

Falsa educaţie intelectualã oferã doar subtile evadãri pentru a fugi de sine însuşi.

Orice om erudit, orice depravat intelectual, dispune întotdeauna de uimitoare subterfugii care îi permit sã fugã de sine însuşi.

Din Intelectualismul fãrã Spiritualitate rezultã escrocii, iar aceştia au dus umanitatea la haos şi distrugere.

Tehnica niciodatã nu ne poate face apţi pentru a ne cunoaşte pe noi înşine în mod integral, unitotal.

Pãrinţii îşi trimit copiii la şcoalã, la liceu, la universitate, la politehnicã etc., pentru a învãţa o tehnicã, pentru a avea o profesie, pentru a putea în cele din urmã sã-şi câştige existenţa.

Este evident cã avem nevoie sã cunoaştem o tehnicã, sã avem o profesie, însã aceasta este secundar.

Primordial, fundamental, este sã ne cunoaştem pe noi înşine, sã ştim cine suntem?, de unde venim?, încotro ne îndreptãm?, care este scopul existenţei noastre?

În viaţã sunt de toate, bucurii, tristeţi, iubire, pasiune, plãcere, durere, frumuseţe, urâţenie etc., iar când ştim sã o trãim intens, când o înţelegem în toate nivelurile Minţii, ne gãsim locul în societate, ne creãm propria noastrã tehnicã, modul nostru particular de a trãi, de a simţi şi gândi, însã contrariul este fals sutã la sutã; tehnica prin ea însãşi niciodatã nu poate da naştere Înţelegerii Profunde, Înţelegerii Adevãrate.

Educaţia actualã s-a dovedit un eşec total deoarece îi dã o importanţã exageratã tehnicii, profesiunii şi este evident cã subliniind tehnica, transformã omul într-un automat mecanic, distruge cele mai bune posibilitãţi ale sale.

A cultiva capacitatea şi eficienţa fãrã Înţelegerea Vieţii, fãrã Cunoaş-terea de Sine Însuşi, fãrã o Percepere Directã a procesului Eului Însuşi, fãrã un studiu minuţios al propriului mod de a gândi, simţi, dori şi acţiona, va servi doar la creşterea propriei noastre cruzimi, propriului nostru egoism, acei factori psiho-logici ce produc rãzboaie, foamete, sãrãcie, durere.

Dezvoltarea exclusivã a tehnicii a produs mecanici, oameni de ştiinţã, tehnicieni, fizicieni atomişti, vivisecţionatori ai bietelor animale, inventatori de arme distructive etc.

Toţi acei profesionişti, toţi acei inventatori de bombe atomice şi bombe cu hidrogen, toţi acei vivisecţionatori ce tortureazã creaturile Naturii, toţi acei escroci, singurul lucru la care servesc realmente sunt rãzboaiele şi distrugerea.

Nu ştiu nimic toţi acei escroci, nu înţeleg nimic din procesul total al vieţii în toate infinitele sale manifestãri.

Progresul tehnologic general, sistemele de transport, maşinile de calcul, iluminarea electricã, ascensoarele din edificii, creiere electronice de tot felul etc., rezolvã mii de probleme ce existã la nivelul superficial al existenţei, însã introduc în individ şi în societate o multitudine de probleme mai ample şi mai profunde.

A trãi exclusiv la nivelul super-ficial fãrã a ţine cont de diferitele domenii şi regiuni profunde ale Minţii, înseamnã de fapt a atrage asupra noastrã şi asupra fiilor noştri sãrãcie, plânset şi disperare.

Necesitatea Majorã, problema cea mai urgentã a fiecãrui individ, a fiecãrei persoane, este înţelegerea vieţii în mod integral, unitotal, pentru cã numai aşa suntem în mãsurã sã putem rezolva satisfãcãtor toate problemele noastre intime particulare.

Cunoaşterea tehnicã prin ea însãşi nu va putea rezolva niciodatã toate problemele noastre psihologice, toate complexele noastre profunde.

Dacã vrem sã fim Oameni Adevãraţi, Indivizi Integri, trebuie sã ne Auto-Explorãm din punct de vedere Psihologic, sã ne Cunoaştem Profund în toate domeniile gândirii, cãci tehnologia, fãrã nici o îndoialã, devine un instrument distructiv, atunci când nu înţelegem cu adevãrat întregul proces total al existenţei, când nu ne cunoaştem pe noi înşine în mod integral.

Dacã Animalul Intelectual ar iubi cu adevãrat, dacã s-ar cunoaşte pe sine însuşi, dacã ar fi înţeles procesul total al vieţii, niciodatã nu ar fi comis crima de a fracţiona atomul.

Progresul nostru tehnic este fantastic, însã nu a fãcut decât sã creascã puterea noastrã agresivã pentru a ne distruge unii pe alţii, şi peste tot domneşte teroarea, foamea, ignoranţa şi bolile.

Nici o profesie, nici o tehnicã nu poate sã ne dea vreodatã ceea ce se cheamã Plenitudine, Fericire Adevãratã.

Fiecare în viaţã suferã intens la serviciul sãu, în meseria sa, în modul sãu de viaţã rutinar iar lucrurile şi ocupaţiile se transformã în instrumente de invidie, bârfã, urã, amãrãciune.

Lumea medicilor, lumea artiştilor, a inginerilor, a avocaţilor etc., fiecare dintre aceste lumi, este plinã de durere, bârfe, competiţie, invidie etc.

Fãrã înţelegerea de sine, simpla ocupaţie, serviciu sau profesie, ne duce la durere şi la cãutarea de evadãri. Unii cautã scãpare prin intermediul alcoolului, cârciumilor, tavernelor, cabaretelor. Alţii vor sã scape cu ajutorul drogurilor, morfinei, cocainei, marihuanei, iar alţii prin desfrâu şi degenerare sexualã etc. etc.

Când vrem sã reducem toatã viaţa la tehnicã, la profesie, la un sistem pentru a câştiga bani, şi mai mulţi bani, rezultatul este plictiseala, dezgustul şi cãutarea evadãrilor.

Trebuie sã devenim indivizi integri, compleţi iar aceasta este posibil doar Cunoscându-ne pe Noi Înşine şi Dizolvând Eul Psihologic.

Educaţia Fundamentalã, în acelaşi timp în care stimuleazã învãţarea unei tehnici de a câştiga existenţa, trebuie sã realizeze ceva de importanţã majorã, trebuie sã-l ajute pe om sã experimenteze, sã simtã în toate aspectele sale şi în toate domeniile Minţii, procesul existenţei.

Dacã cineva are ceva de spus, sã spunã. Şi acest lucru de a spune este foarte interesant pentru cã astfel fiecare îşi creeazã prin el însuşi propriul stil. Dar a învãţa stilurile altora fãrã a fi experimentat direct prin sine însuşi Viaţa, în forma sa integralã, conduce doar la superficialitate.

Samael Aun Weor - "Educaţie Fundamentalã "

Individul integru, psihologie, integritate
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment

quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote

busy
 
< Auto-observarea, primul pas spre eliminarea stresului   Singurătatea - fizică, psihică şi spirituală (1) >

Stâlpii Cunoaşterii

Ştiinţă
Artă
Filozofie
Mistică/Religie

Cursuri noi pe anul 2019 în următoarele oraşele:

 

Tg. Mureș 31 Mai

 

Reșița 6,8 Iunie

 

Cluj 23 Mai

 

Iași 16 Mai

 

Pitești 23, 25 Mai

 

Bârlad 3 Mai

 

Roman 4 Mai

 

Drobeta 4, 5 Mai

 

Arad 4, 11, 18, 25 Mai

 

Craiova 9 Mai

 

Piatra Neamț 9 Mai

 

Bacău 13 Mai

 

Câmpina 15, 16 Mai

 

Brăila 18, 19, 20 Aprilie

 

   
Actualizat la: 29 Aprilie 2019