Skip to content
VM Samael Aun Weor: Psihologie Esoterism Alchimie Gnoza Astrologie
Abisul este plin de sincer înselaţi şi de oameni cu foarte bune intenţii
Samael Aun WeorTarot & Kabala, cap 57


Originile Kabalei

Imprimare E-mail
Scris de Editor VOPUS   
kabala

Originile Kabalei, a spus cu destulă dreptate Maestrul Samael Aun Weor, se pierd în noaptea înspăimântătoare a tuturor veacurilor”, de vreme ce Universul în care trăim şi ne desfăşurăm a fost făcut pe baza Măsurilor Kabalistice relaţionate cu Numărul, Greutatea şi Măsura, cu care a fost elaborată ecuaţia existenţială a acestei Zile Cosmice sau Mahamvantara.

Tatăl Etern Cosmic Comun şi Înţelepţii Cosmocratori Planetari, spune tradiţia ce datează de la începutul timpurilor, au cântat silabele Kabalei Cosmogonice, făcând ca Creaţia să se cristalizeze şi să coboare din cele mai înalte Dimensiuni Superioare ale spaţiului până în Lumea Tridimensională Euclidiană. Inteligenţele Divine au înregistrat acel eveniment cosmic în simboluri şi astfel s-a născut Kabala Simbolică. Aceasta de asemenea a fost percepută de către Preceptorii Umanităţii şi ei au explicat-o oamenilor doritori să-şi cunoască originile, dând naştere în acest fel Kabalei Ceremoniale care prin intermediul Kabalei Rituale a repetat, mileniu după mileniu, formula sacră ce conţine sinteza Puterii Magice pentru ca aceia care vor ajunge s-o dobândească să poată să fie din nou chipul şi asemănarea Creatorului sau, ceea ce este acelaşi lucru, să se întoarcă la punctul de plecare originar.

Kabala, ne spune eminentul autor al acestei opere, este un cuvânt care în sine însuşi deja ascunde o Învăţătură Divină, citit în mod invers. Astfel obţinem: LABAKA, termen care spaniolizat în mod corect dă naştere (apelând la Kabala Fonetică) la: LA VACA sau imagine reprezentativă a Dumnezeului Mamă prezent în toate străvechile civilizaţii ce au vorbit posterităţii despre grandioasa lor Vârstă de Aur în care avuseseră o dezvoltare transcendentală.

kabala - Hator

În mod cert, Binecuvântata Zeiţă Mamă a Universului (reprezentată de toate Concepţiile Imaculate ale diferitelor Teologii ce au existat în lumea noastră) este sintetizată în Înţelepciunea lui Hermes şi a tuturor acelora care au călcat cu adevărat în Amfiteatrul Ştiinţei tuturor realizărilor marcante. Ea, Eternul Feminin Divin, păstrează în pântecele ei cheia Eliberării, şi cu deplină dreptate Egiptenii au adăugat maxima sacră ce a însoţit-o pe Zeiţa Mamă a Nilului în toată traiectoria sau manifestarea sa celestă: „EU SUNT CEA CARE A FOST MEREU, CARE ESTE, ŞI CARE VA FI MEREU, CĂREIA NICI UN MURITOR NU I-A RIDICAT VĂLUL”

Pentru a învăţa Arcanele Înţelepciunii secolelor este necesar să ajungem să fim din nou copii, şi unicul mod de a reuşi aceasta este prin intermediul regenerării umane care trebuie să includă exercitarea Castităţii Ştiinţifice, Rafinamentul Psihologic sau Moartea Eului Animalic şi constanta aplicare a Sacrificiului dezinteresat pentru fratele nostru, omul. În acest mod vom trezi treptat în anatomia noastră ocultă şi vizibilă, Sensibilitatea, ce odinioară era motorul faptelor noastre, al gândurilor şi sentimentelor şi care ne făcea copii fericiţi în aurora timpurilor, dezmierdaţi de cunoaşterea şi frumuseţea lui Isis, Paula, Sofia, Isthar, Astarté, Cibele, Rea, Maria, Shakty, Aka, Demetra, Coatlicue sau oricare ar fi fost numele său în secretul Templului, în mijlocul tămâii, tăcerii şi rugăciunii.

„Dumnezeu ca tată este Înţelepciune, Dumnezeu ca mamă este Iubire”, a spus Hermes Trismegistul din sălaşul său ocult din nisipurile deşertului ce încă-i recită neostenit numele. A fost chiar Hermes cel care a spus de asemenea: „Îţi dau Iubire, în care se află cuprins Summum-ul Înţelepciunii”. Şi nu există Religie mai elevată decât Iubirea, extinzând termenul dincolo de sentimentalisme şi pasiuni omeneşti, şi înrădăcinându-l cu exigenţele Drumului Secret ce face din Iubire a morţii soră.

„IUBIRE ESTE LEGE, DAR IUBIRE CONŞTIENTĂ”, ne subliniază Hierofantul Misterelor Egiptene, Samael Aun Weor, şi cu această avertizare îşi începe idilica evanghelie ce-şi află în acest tratat una din cele mai elevate culmi. Nimeni vreodată nu a dezvăluit atât de clar şi în acelaşi timp încântător, enigmaticele Arcane ale Cărţii lui Thot, din vremurile în care Îngerul Metraton, reîncarnat în profetul Enoh, şi-a scris grandioasa „Geneză” care, asemenea unei hărţi de o incalculabilă valoare, marchează ruta Oamenilor Solari care doresc să se piardă în profunzimile Spaţiului Abstract Absolut. „După Enoh, spune tradiţia, Drumul Secret ce-i conducea pe Oameni la Sălaşul lor Celest s-a pierdut” şi niciodată nu s-a reuşit să se mai găsească în această Vârstă Neagră sau Kali-Yuga în care trăim.

Pentru a reconstrui Calea Ermetică sau Calea Eliberării, a fost atunci necesar, sosind sfârşitul acestei rase actuale ce agonizează fără să-şi dea măcar seama de aceasta, trimiterea unui Avatara sau Mesager al Zeilor Pleromei, pentru a le arăta bărbaţilor şi femeilor cu inimă pură şi nobilă, drumul de întoarcere, cărarea luminoasă de care s-a îndepărtat specia umană atunci când a rămas subjugată din cauza neascultătoarei ingerări a fructului interzis.

Samael Aun Weor (Verb Divin şi Justiţie a lui Dumnezeu conform Kabalei Fonetice) dezvăluie cu o uluitoare minuţiozitate toate înţelesurile Arcanelor în care a fost sculptată Ştiinţa Faraonilor. Utilizând exactitudinea termenului şi investigarea riguroasă ca chezăşie a expunerilor sale, TAROT ŞI KABALĂ se înalţă deasupra mareei cunoaşterii umane ca un far călăuză a Spiritelor Îndrăzneţe ce năzuiesc cu ardoare să atingă celălalt mal, adică Eternitatea ca sălaş veşnic.

Kabala care se arată aici, cerea în ţara arsă de soare a lui Kem, în Egiptul Antic, mulţi ani de disciplină şi jurăminte de tăcere, înainte de a începe abc-ul acestei Sacre Ştiinţe. Azi o primeşti în mâinile tale ca un act de Îndurare Divină a Zeilor faţă de oameni, cei dintâi ştiind momentul teribil ce îi aşteaptă pe cei din urmă. „Este vorba, spunea Samael Aun Weor, de a salva de la inec (omenirea actuală), măcar pălăria sa (cel puţin câţiva)”. Şi cheile saltului final ce-i aşează pe oameni în sânul nemuririi le-au deţinut doar câţiva ştiutori ai faptului că Dumnezeu nu are fii preferaţi, dar are fii ce îl preferă. De aceea Kabirii au spus mereu: „Din o mie care mă caută doar unul mă găseşte, din o mie care mă găsesc doar unul mă urmează, din o mie care mă urmează doar unul este al meu”. Ai putea fi tu, dornic cititor, unul dintre ei?…

Portae Lucis - Kabala

Teosofii vorbesc de Planuri şi Sub-Planuri şi acestea sunt cei Zece Sephiroţi. Zece Emanaţii ale Eternei Mame Spaţiu, Zece Valuri ce servesc de Fundament Marii Mame.

Cele Şapte Planete ale Sistemului Solar sunt cei Şapte Sephiroţi iar Triunul Soare Spiritual este Coroana Sephirotică. Aceşti Sephiroţi trăiesc şi palpită în interiorul Conştiinţei noastre şi trebuie să învăţăm să-i mânuim şi să-i combinăm în minunatul laborator al Universului nostru interior. Graţie Sephiroţilor cineva se poate transforma în Om; există de asemenea Sephire; aşa cum există Ioni Pozitivi, există Ioni Negativi.

Avem nevoie să realizăm aceşti Zece Sephiroţi pentru că se află aici cu noi, aici şi acum. Aceşti Zece Sephiroţi realizaţi într-un individ, îl preschimbă într-un Auto-Realizat, par pietre preţioase incrustate, este ceva minunat.

Coroana Sephirotică este formată din Kether, Hokmah şi Binah; trebuie înţeles fundamentul acestor trei Sephiroţi.

Borgognone Incoronarea Fecioarei - Kabala

KETHER: Este Bătrânul Zilelor, Ocultul ocultului, Bunătatea bunătăţilor, are 31 de bucle iar barba sa 13 şuviţe, 13 simbolizează Verbul, Cuvântul. Despre el s-au spus minunăţii, cineva poate să se întâlnească cu el prin intermediul Samadhi-ului (Extaz) pentru a primi ordinele sale. El este Milă Infinită, Înţelepciune Integrală.

HOKMAH: Este Cristosul, este Iubire. Cristos aşteaptă ca discipolul într-o zi să lucreze în a Noua Sferă şi îl pregăteşte cu infinită iubire. Instructorul lumii este Iubire.

BINAH: Spiritul Sfânt, Putere Ignică. Un Hierofant a trebuit să vindece o femeie nebună şi a reuşit vindecarea ei; Hierofantul a cerut bani cu împrumut familiei bolnavei. Ulterior, el s-a întâlnit cu Spiritul Sfânt, care a luat forma unui porumbel alb, Hierofantul îl întrebă dacă merge bine iar Spiritul Sfânt îi răspunse că merge rău; „Eu sunt cel ce vindecă”, îi spuse; în această situaţie Maestrul trebui să înapoieze banii. Dacă cineva are puterea de a vindeca şi acceptă bani pentru aceasta, comite un delict foarte grav.

În Lumile Interne se vorbeşte mult în Kabală, trebuie să ştim să însumăm în Numere Kabalistice, dacă un Maestru este întrebat „Cât timp voi trăi ?”, el va răspunde în numere.

Scopul studierii Kabalei este de a ne face apţi în Lumile Superioare. De exemplu, un Iniţiat a cerut într-o anumită ocazie Clarviziunea, intern îi răspunseră: „se va face în 8 zile”. Cel care nu ştie se întoarce la Corpul Fizic şi crede că peste 8 zile, dacă azi de exemplu este miercuri, miercurea viitoare va fi un clarvăzător. În realitate „8” este Numărul lui Iov, şi îi indicau să aibă răbdare. Cel ce nu ştie rămâne descumpănit în Lumile Interne, Kabala este de bază pentru a înţelege limbajul acestor lumi.

Este evident că studiile kabalistice trebuie să fie însoţite de munca asupra noastră înşine, trebuie să devenim Conştienţi de aceste studii, întrucât dacă rămân în intelect, când murim se pierd, însă dacă ne facem Conştienţi de ele, se manifestă încă din copilărie.

(Text extras din „Tarot şi Kabala” scrisa de Samael aun Weor)

Originile Kabalei
AddThis Social Bookmark Button
Comentarii (0)add comment

quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote

busy
 
< Ştiinţa Cabalistică a Creaţiei   Izvoarele Kabalei >

Stâlpii Cunoaşterii

Ştiinţă
Artă
Filozofie
Mistică/Religie

Cursuri noi pe anul 2019 în următoarele oraşele:

 

Tg. Mureș 31 Mai

 

Reșița 6,8 Iunie

 

Cluj 23 Mai

 

Iași 16 Mai

 

Pitești 23, 25 Mai

 

Bârlad 3 Mai

 

Roman 4 Mai

 

Drobeta 4, 5 Mai

 

Arad 4, 11, 18, 25 Mai

 

Craiova 9 Mai

 

Piatra Neamț 9 Mai

 

Bacău 13 Mai

 

Câmpina 15, 16 Mai

 

Brăila 18, 19, 20 Aprilie

 

   
Actualizat la: 29 Aprilie 2019