Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
A Benső az Isten az emberben. Az ember, aki elfelejti ezt a nagy igazságot, csupán egy árny marad, a Bensőjének az árnyéka.
VOPUS | Gnózis arrow Tarot arrow A 13. Arkánum

A 13. Arkánum

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
  Egyiptomi Tarot, 13. Arkánum, A halhatatlanság

A 13. Arkánum a Kabbalában maga a „Halál”, amely két oldalt foglal magába: az első oldal az összes emberi lény halála, a második pedig az ezoterikus szempont. Az első oldaláról minden okkult, ál-okkult, ál-rózsakeresztes és teozófia írás azt állítja, hogy minden személy egy meghatározott órában születik, majd egy meghatározott napon, órában, másodpercben hal meg, a Sors Törvényének megfelelően.

Ez a fogalom pontatlan, mivel a Karma Urai bizonyos meghatározott „Kozmikus Értékeket” helyeznek el a személyekben, és ez a „Tőke” megőrizhető, és ezáltal az élet jócskán meghosszabbítható, vagy el is lehet herdálni az Értékeket, így rövidítve meg az életet.

A Karma Urai a Három Agyunk mindegyikébe meghatározott mennyiségű Vitális Értéket helyeznek el:

  • Az Első Agy: a Gondolkodó vagy Intellektuális, a fejben.
  • A Második Agy: a Mozgató, amely a gerincoszlop felső részén található.
  • A Harmadik Agy: az Érzelmi, a Napfonatban és a szimpatikus idegközpontokban.

Ha a személyek kimerítik a Gondolkodó Agy Vitális Értékeit, visszaélve az Intellektussal, világos, hogy ennek az agynak a halálát okozzák, vagy idegi alapon megbetegszenek, neuraszténia, elbutulás, skizofrénia lép fel, vagy olyan őrületet vagy mániákat váltanak ki, amelyek az Intellektuális Központ Értékeit kimerítő emberekre jellemzőek.

Ha egy személy kimeríti az Érzelmi Központ Értékeit, akkor szív-, pszichés- vagy idegbetegségek alakulnak ki; érzelmi, emóciós alapú betegségek; sok művész meríti ki az érzelmi agyat, és végül bizonyos pszichopata, emóciós vagy szívbántalmak végeznek velük.

Akik elvesztegetik a Mozgató Agy Értékeit, azok rokkantak lesznek, izom-, ízületi-, térd-bántalmaik lesznek vagy lebénulnak, gerincvelő bántalmaik lesznek stb.

Általában minden betegség a Három Agy hibás használatából ered, ami azt jelenti, hogy azok részenként, apránként halnak meg.

Például: a futballisták, atléták, bokszolók olyan emberek, akik visszaélnek a Mozgató Aggyal, ezek a személyek csúnyán végzik, a haláluk a Mozgató Központ helytelen használatából ered.

Ha megtanuljuk kiegyensúlyozottan kezelni a Három Agyat, akkor megtakarítjuk a Vitális Értékeket, amelyeket a Karma Urai adtak, és meghosszabbítjuk az életünket.

A Halál valójában visszatérés a méhbe. Az Élet és a Halál ugyanannak a dolognak két jelensége.

A halál egy törtvonás, miután befejeződik a matematikai művelet, csupán a Tudat Értékei maradnak meg. A Személyiség Értékei levonásra kerülnek. A halott Személyisége előtt semmiféle jövő sem áll, van egy kezdete és egy vége. A Tudat Értékei az „Egóba” palackozva találhatóak, és ha ezeket a tisztánlátás által megfigyeljük, akkor fantomok légióit láthatjuk, és ez az, ami továbbél.

Amikor elérkezik a halál órája, a haldokló ágyánál a Halál Angyala van jelen, akinek az a feladata, hogy elvágja a Lét Fonalát. A Halál Angyala pontosan az utolsó lehelet pillanatában húzza ki az egyént a Fizikai Testéből, és a kaszájával elvágja az Ezüstfonalat (egy ezüstös színű, rejtélyes fonál, amely a Belső Testeket köti össze a Fizikai Testtel). Egy ilyen magnetikus fonál végtelen hosszúra képes megnyúlni vagy végtelen kisméretűre összezsugorodni. Az említett fonálnak köszönthetően vagyunk képesek ismét felölteni az alvás után, az ébredés pillanatában a Fizikai Testet.

A Halál Angyalai nagyon bölcsek, ők a Szaturnusz Sugarában nyilvánulnak meg és tevékenykednek. Ők nemcsak a Fizikai Test halálával kapcsolatos dolgokat ismerik, a Halálnak ezen Miniszterei, mindemellett, a „Sokszorozott Én” Halálával kapcsolatban is nagyon bölcsek.

A Halál Angyalai Perszephoné, az Alvilág Királynőjének vezetése alatt dolgoznak, aki ugyanaz, mint Hekaté, az Áldott Halál-Anya. A Tér-Anya a Halál-Anyává alakulva, a szíve mélyéből szereti a gyermekeit, és ezért magával viszi őket.

Az Áldott Halál-Anya Istennőnek megvan az ereje, hogy megbüntessen, amikor megszegjük a Törvényt, és jogában áll elvenni az életünket. Kétségtelen, hogy ő az egyik nagyszerű arca a Misztikus Párosunknak, egy fényes alakja a saját Lényünknek. Az ő jóváhagyása nélkül a Halál egyetlen Angyala sem merészelné elvágni az Élet Fonalát, az Ezüstfonalat, az Antakaranát.

Az „Egyiptomi halottaskönyv” azoknak szól, akik élnek és halottak, és meg kell tanulnunk, meg kell értenünk, hogy a Beavatott Halottakról van szó, akik még ha holtak is, mégis élnek: már beléptek a Holtak Vidékére, és a fénybe lépnek, hogy a tanításaikat átadhassák.

A beavatottnak „krokodillá” kell válnia, mert annak kell elpusztítania a Vágytestet, amely Lunáris, és aztán a Lunáris Mennybe kell emelkednie; ahhoz, hogy elpusztítsa, „alá kell merülnie”, és ez egy rettentő alászállást jelent, hatalmas áldozatok árán, és ott sikerülhet apránként megsemmisíteni a Lunáris Testet. Amikor a Beavatott már megszabadult a Vágytesttől, akkor léphet elő a Szoláris Asztráltestben.

A 13. kártyában van Júdás Evangéliuma. Júdás az Egó Halálát jelképezi. Ez az ő Evangéliuma, ezt a szerepet teljesítette, úgy, ahogyan a Nagy Mester utasította. Júdás jelenleg az Alvilágokban munkálkodik a Démonokkal, hogy néhányat megváltson és megszabadítson. Amikor ezt a munkát elvégzi, Jézussal együtt az Abszolútba fog visszavonulni, mert akkor nyeri el teljesen ezt a jogot.

A 13. Arkánumnak megfelelnek:

  • Héber betű: „MEM”
  • Transzcendentális Axióma: „Az éjszaka elvonult és megérkezett az új nap, ezért öltsd fel a Fény Fegyvereit.”
  • Szellemi Szint: Az élet visszatérése.
  • Órarend: Apollóniosz negyedik Órája: „A neofita éjszaka a sírok között kóborol, megtapasztalja a látomások iszonyát, a Mágia és a Goécia áldozata lesz.” (Ez azt jelenti, hogy a tanítványra Fekete Mágusok milliói támadnak az Asztrális Világban; ezek a Sötét Mágusok megpróbálják a tanítványt eltávolítani a Fényes Ösvényről.)
  • Mentális Szint: A tehetetlenség a mozgás szerepében.
  • Fizikai Szint: Letargia, álmosság, alvajárás.

Kivonat Samael Aun Weor „Tarot és Kabbala” c. művéből.

Egyiptomi Tarot, 13. Arkánum, A halhatatlanság 
 
< A 12. Arkánum   A 14. Arkánum >