Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
A Belső Élet a mágnes, amely vonzza a külső történéseket.
VOPUS | Gnózis arrow Ismeretlen dimenziók arrow Az álmok és értelmezésük

Az álmok és értelmezésük

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   

Az álmok és értelmezésükAz emberre ősidők óta három jelenség van mély benyomással, melyek a történelem folyamán mindvégig azonosak maradtak: a Születés, a Halál és az Álmok. Kétségtelen ennek a témának a bűvössége, mivel mindenkit foglalkoztat. Minden emberi lény álmodik, és legalább egyszer volt olyan álma, álmodott olyasmit, ami az életének egy pontjában emlékezetes maradt.

A nagy civilizációk nagyon nagy fontosságot tulajdonítottak az álmoknak. Az egyiptomiak az álom jelenségét egy kis halálnak tartották. Egy másik példa Apolló papjai, Görögországban, Korinthosz várában, akik a betegeket elaltatták és egyféle hipnózissal azt parancsolták a betegnek, hogy az Álmok Világában nyomozzon a betegségének az oka után. Ez a módszer Álomterápia néven ismert. A biblia, az Ótestamentumban, számtalan álmokról szóló részt tartalmaz, és kiemeli a fontosságukat. Így például beszél Józsefről, aki megfejtette a hét gazdag és a hét szegény évet, amely azon idők Egyiptomára zúdult. Ugyanabból a részből nem szabad kihagynunk Jákob álmát, amelyben egy a Földtől az Égig érő lajtorját látott, melyen angyalok másztak fölfelé és lefelé. Ez egy célzás a Hiperdimenzionális Térre, amely a mi Háromdimenziós világunkat összeköti a Felsőbb Tudati Világokkal.

A görög filozófia, Platón által, kijelenti, hogy az álmok világa valóságosabb, mint a formák, vagyis a mindennapi élet világa. Ő azt mondta, hogy „Az embert az álmain keresztül lehet megismerni”. Ezt a kijelentést bizonyította tudományosan, sokkal később, Freud Zsigmond és Carl Gustav Jung Pszichoanalízise. Ez utóbbi arra a következtetésre jutott, hogy „az álmokban egy üzenetekkel teli tartalom van, amelyek segítenek feloldani a létünket körülvevő rejtélyeket”. A történelem során sokszor jelentek meg az álmok, itt van például Calpurnia esete, Iulius Caesar felesége, mielőtt férjét megölték volna; Abraham Lincoln is megálmodta saját halálát, egy héttel a tragédia előtt. A nagy kémikusok felfedezéseinek az eredete az álmaikra vezethető vissza, mint például Mengyelejev esete, aki egy álom hatására alkotta meg az Elemek Periódusos Rendszerét.

Az álmok értelmezéseManapság nagyon sok könyv van, amely több vagy kevesebb magyarázatot ad az álmok szimbólumairól. Mégis, azt kell mondanunk, hogy lehetetlen egységes útmutatót összeállítani az álmok értelmezésére. Ezen oknál fogva a Gnózis azt mondja, hogy az álomfejtés tudományának az alapjai a következő Törvényeken nyugszanak: a Filozófiai Analógiák Törvénye, az Ellentétek Analógiájának Törvénye, a Megfelelések Törvénye, a Numerológia és a Szimbolikus és a Fonetikus Kabbala Törvénye. Ezen eszközök segítségével nyithatjuk meg az utat az álomfejtés szövevényeiben.

Igaz, hogy nem minden szimbólumnak van transzcendentális vagy okkult jelentése, amely az álmokban jelenik meg, mivel sok álom a sorozatos benyomásoknak az eredménye, amelyek a nap folyamán túltelítették az emberi gépezet központjait. Ezeket nevezi a Gnózis tisztán mechanikus álmoknak. Eképpen vannak álmok, amelyek az intellektuális, az érzelmi, a mozgató, az ösztön és a szexuális központokkal vannak kapcsolatban. Úgyszintén léteznek még szimbolikus és profetikus álmok is.

Mégis, Nt. Samael Aun Weor Mester arra figyelmeztet minket, hogy az álmok értelmezése nem hiteles, és nem rendelkezik mélységgel, ha az álomfejtő, előzetesen, nem vitt végbe önmagán egy lelki munkát, egy önkritikát, és egy folyamatos ön-kiigazítást. A szimbólumok értelmezése nagyon igényes dolog, ezért a szimbólumokat függetlenül, babonák, rosszaság, hitetlenség, gőg, hiúság, fanatizmus, irigység, kapzsiság, féltékenység, ellenségeskedés, előítéletek, stb. nélkül kell értelmezni. Samael Aun Weor kiemeli azt a dolgot, hogy bármely álom értelmezésének „rettentően analitikusnak, rendkívül tudományosnak, és lényegében misztikusnak kell lennie”. Az olvasónak ajánljuk epheszoszi ArtemidóroszAz álomfejtés” művének a tanulmányozását és C.G. JungPszichológia és alkímia” művét, melyben megmutatja, hogy milyen jól is ismerte az emberi lelket, és, hogy mélyen kutatta a gnosztikus tanításokat.

Mindezekkel elnyerhetjük azt, amit „Ismeretnek” neveznek, viszont ahhoz, hogy igazi álomfejtőkké váljunk, igazi bölcsekké, soha nem szabad megfeledkeznünk a következő három dologról: helyesen gondolkodni, helyesen érezni, helyesen cselekedni.

 

Az álmok értelmezése, Carl Gustav Jung
Az álmok értelmezése, Carl Gustav Jung