Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Mikor teljesen jámborrá válik valaki, mikor valaki nem lesz többé képes arra, hogy másnak ártson, akkor megbocsájtják a karmáját.
VOPUS | Gnózis arrow Egyetemes szimbólumok arrow A lunáris szimbólum

A lunáris szimbólum

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
A Hold- a Lunáris szimbólum

Egy régebbi cikkben beszéltünk már a Szoláris Szimbólumról, és arról, hogy a jelek és szimbólumok, amelyek által a régi bölcsek és mesterek átadták a beavatási ismeretet és bölcsességet a neofiátknak; ugyanakkor a szimbólumok fátyolként is szolgáltak a profán szemeknek, nem véletlenszerűen lettek kidolgozva vagy kigondolva.

Ellenkezőleg, mindig is a Természet és a Kozmosz Legfelsőbb Törvényeivel vannak összhangban, és a Titkos Úttal, amelyet az Ember saját Személyes Világegyetemének megvalósításához kell követni; erre a hermetikus axiómára alapulnak: "Amint fenn, az van lenn, és amint lenn az van fenn."

Nos, hát folytassuk a Lunáris Szimbólum elemzésével... ha az előbbi, a Nap, egy kör volt, egy ponttal a közepében, most megtudhatjuk, hogy ez a kör ketté osztódik.

Ez az Első Erő (az Egyetemes Élet-Princípium) kettőződését jelképezi a Másodikba (ami a Világegyetemi Nagy Alaya), vagyis a Kettősség, a női, receptív, és ezzel egy időben a Természet teremtő arculata.

Más szavakkal, az Isten-Anya, a Nagy Genezisi Anyaméh, amelyet a Logosz, mint az aktív erő, megtermékenyít a Teremtés hajnalán, lehetővé téve az életet.

Ő, tehát, a megtermékenyítő kebel, ahol minden megszületik, és ahová minden visszatér.

Íme az első ok a szimbolikus alakjára. Vannak azonban mások is, amelyeket a továbbiakban fogunk elemezni.

A Hold a vízzel áll kapcsolatban, nem csupán azért, mert a bolygónk holdja uralja a tengereket, és általában minden folyadékot, hanem azért is, mert ahogyan már mondtuk:

Ízisz

"A Nap és a tüze, vagyis a megtermékenyítő rezgései mögött ott van a víz, minden élet alapja, a Földi Női Elem, a Nagy Anya vagy Tápláló Tehén (a növekvő Hold alakjában álló szarvakkal), a vallásos teogóniák mindegyike nevek ezreivel szimbolizálja, amelyeket imádnak: IO, Maja, Ízisz, Diána, Lucina, Ataeszina, Kalquihuitl, Nut, Izoberta, Adónia, Réa, Kübelé, Opisz, Der, és megannyi más". Ez a folyadék két ellentétes alakban jelentkezik: a statikus és a dinamikus; a mindig csendes varázslatos tó és a háborgó rossz.

A csendes tóban (rettentően aktívan) láthatjuk újból a Lunáris Szimbólumot, mint egy hermetikus (az első pillanat Spermatikus Vizeit tartalmazó) tartályt, a női Yoni, vagy minden esetben az agy kelyhe; a háborgó rosszba vagy Megtermékenyítő Vizekben megjelenik a Vízöntő kettős vonala (≈), az Örök Női hieroglifája is: az Anya, Mater, Madre, Mére, Mother, Mária, Maya, Mar...

Ebből az okból kapcsolódik a Titkos Filozófia Higanyához. És érdekes, mivel a fémje az Ezüst, és ennek a jelképe az elemek periódusos rendszerében az Ag, ami az "Aqua" szótöve.

KA szobra

Az egyiptomiaknál ismert az Égi Tápláló Tehén, amelynek a szarvai növekvő Hold formában állnak, és ráadásul "KA", vagyis az Asztráltest, az Asztrális Világ jelképezésére egy kis fa szobrocskájuk van, amelyen két kar található, félhold alakban, a fej fölött; pontosan az Asztrális Világ az, amely teljesen Lunáris, az Angyalok Szállása.

Minden Sziderális Energia a Holdon keresztül kristályosodik ki, az asztrológusok jól tudják ezt.

A Hold uralja a terhességeket és a születéseket. Ha nem hagyjuk figyelmen kívül az elmondottakat, ebből az okból alkották meg a maják a Hold lerajzolására az "U" betűt, amelynek a jelentése és allegóriája egyértelmű.

 

 
< A szoláris szimbólum