Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
A Belső Élet a mágnes, amely vonzza a külső történéseket.

Megérteni a Halált

Nyomtatás E-mail
Írta: Samael Aun Weor   
Szent Jeromos - Dürer (Megérteni a Halált)

Sürgető részletesen és az elme minden területén megérteni, hogy valójában mi is maga a Halál; csakis így lehet igazából, teljességében felfogni mi is a Halhatatlanság.

Látni egy rokonunk testét a koporsóban, nem jelenti, hogy megértettük a Halál Rejtélyét.

Az Igazság az ismeretlen, pillanatról pillanatra. Az Igazság a halál alól sem lehet kivétel.

Az Én, ahogy az természetes, biztosítást akar halál esetére, egy kiegészítő jótállást, valamilyen hatalmat, amely azért felel, hogy az ijesztő síron túl jó helyzetünk és halhatatlanságunk legyen.

A Saját Magam nem kíván meghalni. Az Én folytatódni akar. Az Énnek nagy a Halálfélelme.

Az Igazság nem kérdés, hiedelem vagy kételkedés. Az Igazságnak semmi köze a hiszékenységhez, sem a szkepticizmushoz. Az Igazság nem gondolatok, elméletek, vélemények, fogalmak, hitek, feltételezések, előítéletek, nyilatkozatok, tárgyalások stb. kérdése. Az Igazság a Halál Rejtelméről nem képez kivételt.

Az Igazság a Halál Rejtelméről csakis Közvetlen Tapasztalat által ismerhető meg.

Lehetetlen igazi Halál-élményről beszélni annak, aki nem ismeri.

Bármely költő írhat szép könyveket a Szeretetről, de lehetetlen az Igazságot közölniük a Szeretetről azoknak az embereknek, akik soha nem tapasztalták meg; hasonló módon azt mondjuk, lehetetlen közölniük az igazságot a halálról, azoknak a személyeknek, akik még nem élték át.

Aki meg akarja tudni az Igazságot a Halálról, ki kell nyomozza, saját maga meg kell tapasztalja, kellően kutassa, csak így tudjuk felfedezni a Halál mély jelentőségét.

Tézeusz és a Minotaurusz (az igazság a Halálról)

A megfigyelés és a sokéves tapasztalat lehetővé tette számunkra, hogy megértsük, hogy az embereket nem érdekli igazán a Halál mély jelentősége; az embereket egyedül az érdekli, hogy tovább éljenek a túlvilágon, és ez minden.

Sokan szeretnének az anyagi javak, hírnév, család, hit, gondolatok, gyerekek stb. által továbbmenni, s mikor megértik, hogy bármilyen Pszichológiai folytonosság hiábavaló, átmeneti, kérészéletű, instabil, akkor úgy érzik nincs garancia, bizonytalanok, megrémülnek, felháborodnak, végtelen rémülettel telnek meg.

Szegény emberek nem akarják megérteni, nem akarják felfogni, hogy minden tovább forog az Időben.

Szegény emberek nem akarják megérteni, hogy minden romlik az idő múlásával.

Szegény emberek nem akarják megérteni, hogy minden, ami továbbmegy mechanikussá, rutinszerűvé, unalmassá válik.

Sürgetően fontos, szükséges, elengedhetetlen, hogy teljesen tudatában legyünk a halál mély jelentésének, csakis így tűnik el, szűnik meg létezni a félelem.

Gondosan megfigyelve az emberiséget, ellenőrizni tudjuk, hogy az elme mindig az ismert palackjába van kényszerítve, és azt akarja, hogy ez az ismert tovább folytatódjon a síron túl.

Az elme, az ismertbe palackozva, soha nem tapasztalhatja meg az Ismeretlent, a Valóságost, az Igazságot.

Csakis eltörve az Idő palackját, a helyes meditáció által, tapasztaljuk meg azt ami az Örök, az Időtlen, a Valóságos.

Azok, akik aztán is tovább akarnak élni, félik a Halált, hitük és elméletük csakis kábítószerkén szolgálhat.

Maga a halál egyáltalán nem rémisztő, valami nagyon szép, fenséges, csodálatos, túl az ismertbe palackozott Elmén, ami csak azon az ördögi körön belül mozog, amely a hiszékenységtől a szkepticizmusig terjed.

Amikor igazából tisztában leszünk a halál mély és teljes jelentésével, akkor majd maguk fedezzük fel közvetlen tapasztalat által, hogy az Élet és a Halál szerves egész, egységes-mindenség.

A halál az Élet letéteményese. Az Élet Ösvényét a Halál lábnyoma formálja.

Az élet meghatározott és meghatározó energia. A születésétől a haláláig az emberi testben különböző típusú energiák áramlanak keresztül.

A halál sugarának Angyala. Az Énnek sok féltenivalója van a haláltól.

Az egyetlen energia, aminek az emberi szervezet nem tud ellenállni, az a HALÁL SUGARA. Ez a sugár túl magas elektromos feszültséggel rendelkezik. Az emberi szervezet nem képes ellenállni ilyen feszültségnek.

Ahogy a villám felaprít egy fát, úgy a Halál Sugara, átáramolva az emberi testen, elkerülhetetlenül megsemmisíti azt.

A Halál Sugara összeköti a Halál jelenséget a Születés jelenségével.

A Halál Sugara nagyon finom elektromos feszültséget kelt, és egy bizonyos kulcshangot, amelynek megvan az ereje a megtermékenyített petesejtben a géneket összekapcsolni.

A Halál Sugara az emberi testet alapvető elemeire redukálja.

Az Egó, az Energetikai Én, sajnálatos módon tovább élnek a leszármazottainkban.

Az Igazság a Halálról az, hogy a Halál és Fogantatás közötti intervallum olyan valami, ami nem tartozik az Időhöz, és kizárólag a Meditáció Tudománya által tapasztalhatjuk meg.

Az iskolák, főiskolák és egyetemek tanárainak, tanárnőinek meg kell tanítani a diákoknak az utat, ami elvezet a Valóság, az Igazság megtapasztalásához.

Samael Aun Weor, Alapvető Tanítás, XXIX fejezet – A halál

Megérteni a Halált (Az Élet, a Halál Sugara)
 
< A Halál