Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Meg kell tanulnunk pillanatról pillanatra élnünk. Az élet egy örök most, egy örök jelen.

A Szerelem

Nyomtatás E-mail
Írta: Samael Aun Weor   

Psyché elrablása- Samael Aun Weor- A tökéletes házasság, A szerelemAz Isten, mint Atya, BÖLCSESSÉG. Az Isten, mint Anya, SZERETET. Az Isten, mint Atya, a Bölcsesség Szemében lakozik. A Bölcsesség Szeme a két szemöldök között helyezkedik el. Az Isten, mint Szeretet, a Szív-Templomban lakozik.

Szeretni, milyen gyönyörű is Szeretni! Csak a legnagyobb lelkek képesek és tudnak Szeretni. A Szerelem végtelen gyengédség... A Szerelem az élet, amely minden atomban ugyanúgy lüktet, ahogy minden napban is.

A Szerelmet nem lehet meghatározni, mert az a Világ Isten-Anyja; az, ami akkor jön hozzánk, amikor igazán szerelmesek vagyunk.

A Szerelem a szív legmélyén érezzük; egy elragadó élmény, tűz, ami felemészt, isteni bor, mámor annak aki kortyolja. Egy egyszerű illatos zsebkendő, egy levél, egy virág a lélek mélyén rettentő belső nyugtalanságot keltenek, egzotikus extázist, kimondhatatlan gyönyört.

Senki nem volt képes a szerelmet meghatározni; azt meg kell élni, érezni kell. Csak a nagy szerelmesek tudják igazán, mi az, amit Szerelemnek hívnak.

A Tökéletes Házasság két olyan lény egyesülése, akik igazán tudnak Szeretni.

Ahhoz, hogy igazán létezzen a Szerelem, elengedhetetlen, hogy férfi és nő mind a hét nagy Kozmikus Síkon imádja egymást.

Annak érdekében, hogy Szerelem legyen, igazi lelki közösségre van szükség, a Gondolat, Érzelem és az Akarat három szférájában.

Amikor két lény egységesen rezdül gondolataiban, érzéseiben és akaratában, akkor létrejön a Tökéletes Házasság, a Kozmikus Tudat mind a Hét Síkján.

Vannak emberek, akik házasok a Fizikai és az Eterikus síkokban, de az Asztrálban nem. Mások házasok a Fizikai, Eterikus és Asztrál síkokon, de Mentális síkon nem. Mindegyik a maga módján gondolkodik; a nőnek egyféle a vallása, a férfinek meg másféle; nincs összhang a gondolataikban, stb., stb., stb.

Vannak párok, akik a gondolatok és az érzések világában összhangban vannak, de teljesen ellentétesek az akarat világában. Ezek a párok állandóan veszekszenek,  boldogtalanok.

A Tökéletes Házasságnak a Kozmikus Tudat mind a Hét Síkján létre kell jönnie. Vannak párok, akik még az Asztrális síkot sem érik el; ott még szexuális vonzalom sincs; ez egy valódi csőd. Az ilyen jellegű Házasság kizárólag a házassági szerződésen alapszik.

Egyes személyek házaséletet élnek a Fizikai világban, egy adott társsal, viszont Mentális síkon egy másik hitvessel élnek házaséletet. Ritkán találhatunk ebben a világban Tökéletes Házasságot. Hogy Szerelem létezzen, összhang szükséges a gondolkodásban, az érzelmekben és az akaratban.

Ahol számtani kalkulációk vannak, ott nincs szerelem. Sajnos a modern életben a Szerelemnek bankszámla, kereskedelem és celluloid bűze van. Azokban az otthonokban, ahol csak összegek és maradékok vannak, ott nincs Szerelem. Mikor a Szerelem elhagyja a szívet, nehezen tér vissza. A Szerelem egy nagyon nyűgös gyermek.

A házasság, melyet szerelem nélkül kötnek, csupán gazdasági vagy társadalmi érdekre alapozva, elkerülhetetlenül kudarccal végződik.

A Szerelmesek gyakran összekeverik a Vágyat a Szerelemmel, és a legrosszabb rész az, mikor abban a hitben házasodnak össze, hogy ők szerelmesek. De amikor a szexuális aktus beteljesedett, mikor a testi szenvedély kielégült, akkor következik a kiábrándulás, és csak a borzasztó valóság marad. A szeretőknek meg kellene magukat vizsgálniuk a házasság előtt, hogy megtudják, valóban szerelmesek-e. A szenvedélyt könnyen szerelemnek lehet hinni. A Szerelem és a Vágy azonban teljesen ellentétesek.

Aki igazán szerelmes, az képes az utolsó csepp vérét is feláldozni az imádott lényért.

Vizsgáld meg önmagad, mielőtt megházasodnál. Képesnek érzed magad arra, hogy még az utolsó csepp véred is feláldozd az imádott lényért? Képes lennél az életedet adni, hogy az imádott lény élhessen? Elmélkedj és meditálj.

Van-e igazi összhang a gondolkodásban, érzésben és akaratban, azzal a lénnyel, akit imádsz? Emlékezz, ha nincs teljes affinitás, akkor a házasságod a mennyország helyett igazi pokol lesz. Ne hagyd magad a vágyak által elsodorni. „Öljétek ki magatokból nem csupán a vágyat, de még vágy kísértő fájának az árnyékát is.” A Szerelem egy elbűvölő, villanásnyi szimpátiával kezdődik, végtelen gyengédségben alapozódik meg, és a legfelsőbb imádatban foglalódik össze.

Egy Tökéletes Házasság két olyan lény egyesülése, akik teljesen imádják egymást. A szerelemben nincsenek tervek, sem bankszámlák. Ha tervezel és számítgatsz, azt jelenti, hogy nem vagy szerelmes. Elmélkedj ezen, mielőtt megtennéd a nagy lépést. Igazán szerelmes vagy? Óvakodj a vágy illúzióitól. Emlékezz, hogy a vágy tüze felemészti az életet, és ami hátramarad, az a halál szörnyű valósága.

Gyönyörködj az imádott lény szemeiben, tévedj el a szemei fényében lévő örömben, de ha boldog akarsz lenni, ne engedd magad elsodorni a vággyal.

Ne téveszd össze, szerelmes férfi, a Szerelmet a Szenvedéllyel. Elemezd magad mélyen. Sürgős megtudnod, hogy Ő hozzád tartozik-e lélekben. Szükséges, hogy tudd, hogy teljes összhangban vagy-e vele a Gondolkodás, Érzés és Akarat három világában.

A házasságtörés kegyetlen következménye a Szerelem hiányának. A nő, aki igazán szerelmes, inkább a halált választja, mintsem házasságtörést kövessen el. A férfi, aki házasságtörést követ el, nem szerelmes.

A Szerelem rettentően isteni. A Világ Áldott Isten-Anyja az, amit szerelemnek neveznek.

A Szerelem rettentő tüzével Istenekké változtathatjuk magunkat, hogy méltósággal telten léphessünk be a Kozmikus Tudomány amfiteátrumába.


(Samael Aun Weor, kivonat a Tökéletes Házasság „Szerelem” című fejezetéből.)

El Amor

 

Krisztus - Boticelli- Samael Aun Weor, A tökéletes házasság, A szerelem
 
< Szexualitás és önkielégítés