Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Mikor teljesen jámborrá válik valaki, mikor valaki nem lesz többé képes arra, hogy másnak ártson, akkor megbocsájtják a karmáját.
VOPUS | Gnózis arrow A tudat forradalma arrow A tudatos ima ereje

A tudatos ima ereje

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
El Greco - Assisi Szent Ferenc

Első rész

A négy tudatállapot

A gyakorlati élet terén négy tudatállapotot figyelhetünk meg…

Az Első Állapot teljesen emberalatti, olyan, mint az a valaki, aki a fizikai testét az ágyban hagyta; az Egó álmodva kószál a molekuláris világban, a teljes öntudatlanság állapotában tombolva; a fizikai test szerencsére az ágyban van, passzívan. De mi lenne, hogyha éber lenne, ha cselekvőképes lenne az álomban, miközben az Egó kószál? Milyen következményekkel járna ez?

A Második Tudatállapot a szokásos álomból felébredt emberé, aki ugyan felkelt, de aki az álom során tevékeny, az álmodó, aki az álmait a tevékenységei közben is folytatja a tévesen ébrenlétnek nevezett állapotban. Ha egy Imát a belső házunk első vagy második emeletén mondunk el, akkor az teljes mértékben negatívnak bizonyul, ugyanis valaki a gépies tudatlanság állapotában tartózkodva imádkozhat például esőért, és ha a sok Énnek, amelyek bennünk léteznek (igazi személyeknek tűnve, akik függetlenül jönnek-mennek) nem érdekük, hogy essen az eső, megragadhatják az ima jelentését, és azt fogják kérni, hogy ne essen az eső.

Madonna angyalok között - miniatűr

Valaki gépies állapotban kérheti, hogy kiléphessen egy adott gazdasági, morális, társadalmi vagy politikai helyzetből... és az Én-ek, mivelhogy ellentmondásosak (mindegyik a maga módján gondolkodik), pontosan a személy kérésének az ellentétét kérik, és a Természet válaszol, megteszi; és mivel ezek az Én-ek nagyobbak, a Természet az általunk az anyagi világban kértekkel ellentétes erőkkel válaszol.

Ahhoz, hogy az imának ereje legyen, a személynek a harmadik tudatállapotban kell lennie: a benső önemlékezésben. Amikor valaki az ő Kundalíni Istenanyjára összpontosít, vagy az Atyjára, aki titkon van, akkor létezik a benső önemlékezés. Ha az Istenanyánktól, aki a Belső Lényünknek az egyik része, azt kérjük, hogy valamelyik nemkívánatos elemet távolítsa el, akkor létezik a benső önemlékezés, és az Ima eljut hozzá. Ez a tudatos Ima, amely különbözik a gépies Imától.

A Negyedik Tudatállapot az igazi Megvilágosodottaké, a Turiya Embereké, az Isten-Embereké; ők szemtől szemben beszélnek az Atyával, aki titkon van, és az Istenanyával.

Ahhoz, hogy kérjünk, belső szinten a Harmadik Tudatállapotba kell helyeznünk magunkat, mélyen összpontosítva, tökéletes harmóniában egyesítve a Mentális, az Érzelmi és a Mozgási központjainkat. Kétségtelen, hogy létezik bennünk három testvér, akik egymással harcot vívva élnek, és akik sosem jutnak kiegyezésre; az első az Intellektuális Központ; a második az Érzelmi; a harmadik a Mozgató-Ösztönös-Szexuális Központ egyben.

Az elme egyvalamit akar, az érzelem mást, a nemiség másvalamit. Ahhoz, hogy az összpontosítás tökéletes és hatékony legyen az Imában, azt tisztán meg kell fogalmaznunk az elmével, éreznünk kell a szívünkkel, és az Imának megfelelően kell lépnünk és cselekednünk. Egyetlen egységbe kell egyesítenünk a gondolatot, az érzést vagy érzelmet és a cselekvést…

Részletek Samael Aun Weor „Teremtés és alkímia” c. előadásából

 

Második rész

A négy tudatállapot összefoglalása

 Constantin Brancusi - Álom

Valamelyik alkalommal elmondtuk, hogy az embereknél négy szint, vagy világosabban fogalmazva Négy Tudatállapot létezik.

Az Első Tudatállapot az Egó mély és öntudatlan álmáé, aki az alvó testet az ágyban hagyta, de a molekuláris világban „kómás állapotban” kóborol; ez az alsóbbrendű állapot.

A Második Tudatállapot azé az álomban levőé, aki visszatért a fizikai testéhez, és azt hiszi, hogy az Ébrenlét állapotában van. Ebben az esetben az álmai folytatódnak, de közben a fizikai test az ébrenlét állapotában van…

Ha ez a két személytípus – azok, akik úgymond a mély öntudatlanság állapotában vannak, vagy azok, akik álmodva folytatják, és a testük aktív az álmok során – imádkozik, tehát, két ennyire emberalatti állapotban, akkor csakis negatív állapotok lehetnek ennek az eredményei: a Természet válaszol…

Például: egy öntudatlan, egy alvó imádkozik, hogy egy üzletet kössön, de lehetséges, hogy az Énjei – amelyek oly nagy számban vannak jelen – ne értsenek egyet azzal, amit ő tesz, mivelhogy az Én-ek közül csak az egyik imádkozott, és a többit nem kérdezte meg; lehetséges, hogy a többinek ne álljon érdekében egy ilyen üzlet, hogy ne értsenek egyet azzal az imával, és, hogy pontosan az ellenkezőjéért imádkozzanak, hogy az az üzlet meghiúsuljon, mert nem értenek egyet vele. Mivelhogy a többiek többségben vannak, a Természet az erőivel, egy erőáramlattal válaszol, és az üzlet meghiúsul: ez egyértelmű.

Ahhoz, tehát, hogy az Imának valódi értéke legyen az önmagunkon végzett munkában, a Harmadik Állapotba kell helyeznünk magunkat, amely a Belső Önemlékezés, vagyis a saját Lényünkre való emlékezés állapota…

Részletek Samael Aun Weor „Hogyan hozzunk létre Fényt önmagunkban” c. előadásból

A Fudzsi hegy
A tudatos ima ereje
 
Karma- az ok és okozat Törvénye >