Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪Analyseer alle menselijke gebreken en je zult zien dat ze verlangen als hun basis hebben
VOPUS | Gnosis arrow VOPUS arrow Over VOPUS

Over VOPUS

Afdrukken E-mail
Geschreven door Redactie VOPUS   
Logo VOPUS- Gnosis

Door de geschiedenis heen hebben vele mensen de sluier willen optillen van het mysterie die de grote waarheden van ons bestaan ​verhult: Waar komen we vandaan? Waar gaan we heen? Wat is het doel van ons bestaan? Wat is er buiten de materiële wereld? Wat is er na de dood?

In hun zoektocht naar antwoorden op deze vragen, hebben een aantal van deze mensen een beroep gedaan op oude metafysische filosofieën, terwijl anderen de dogma's en riten van de verschillende kerken omarmden; maar, daar deze kerken de hele waarheid niet vertelden, konden ze de dorst die brandde in het hart van de oprechte zoekers niet lessen. En zij die de leer van het agnosticisme en het materialisme kozen, en God ontkenden, werden slaven van de materie, van fatalisme en van hun instincten.

Dit natuurlijk streven om verder te gaan dan de dimensies van de zichtbare wereld en om een ​​superieur antwoord met een bevrijdend karakter te vinden, is sterker in een wereld waarin morele en spirituele decadentie, ambitie, trots, machtzucht en het bevredigen van inferieure passies is uitgegroeid tot de normale manier van leven.

Vopus wil een kennis onderzoeken en aanbieden die de mens kan helpen de mysteries van de schepping te doordringen en contact te maken met zijn of haar eigen goddelijke natuur. Dit is de gnostische kennis, de wijsheid die het leven voortbrengt en de primaire waarheid die geboorte gaf aan de wijsheid van de wereld en al zijn takken (kunst, wetenschap, filosofie en religie) verkent.

Hoewel we de verschillende aspecten van de menselijke cultuur, verschillende religies en overtuigingen die hebben bestaan ​​over de hele wereld bestuderen, is VOPUS geen religie, noch stelt een nieuwe religie voor en is het ook niet gekant tegen welke godsdienstige overtuiging dan ook. Door de eeuwen heen heeft het licht van de wijsheid op vele manieren geopenbaard, altijd in overeenstemming met de specifieke behoeften van het tijdperk en de plaats. Dus alle religies zijn verschillende manifestaties van de universele religie die bestond en zal bestaan ​doorheen alle tijdperken.

Vopus biedt ons allen de gnostische leer, die opnieuw aan het bewustzijn van de mannen en vrouwen van deze moderne tijd word aangeboden door Samael Aun Weor. Hij was een hedendaagse schrijver die (door middel van zijn intense studie en beoefening) een geestelijke synthese bewerkstelligde die breder en krachtiger is dan alles wat al bekend en beoefend is in onze huidige tijd.

Deze site en deze kennis zijn voor diegenen die wensen om direct uit de bron van de mysteriën te drinken, voor degenen die het aandurven om persoonlijk de onzichtbare en onbekende werelden te verkennen. En dat doen ze niet uit nieuwsgierigheid of door een gril, maar omdat ze het gevoel hebben dat hoewel er in zichzelf iets is dat sterfelijk is, er tegelijkertijd ook iets dat eeuwig is - en dat eeuwige aspect verlangt naar haar zelfrealisatie.

Angel
Angel- About VOPUS
AddThis Social Bookmark Button
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

busy