Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪Een redenerend persoon is een slaaf van de uiterlijke zintuigen, en zijn ziel is uitgeschakeld, als een schip verloren op de golven die de wind veroorzaakt
VOPUS | Gnosis arrow Samael Aun Weor arrow E.M. Samael Aun Weor, Vader van de Gnostische Antropologie

E.M. Samael Aun Weor, Vader van de Gnostische Antropologie

Afdrukken E-mail
Geschreven door Redactie VOPUS   
Samael Aun Weor

E.M. Samael Aun Weor, antropoloog en hedendaagse socioloog, was een uitstekend onderzoeker. Hij wijdde zijn hele leven aan de studie van de grote waarheden die de vroegere beschavingen de mensheid hebben nagelaten. Hij bestudeerde dit in al zijn verschillende aspecten: in de filosofie, religie, kunst en wetenschap.

Hij werd geboren in Bogota, Colombia, op 6 maart 1917.

Vanaf de eerste maanden van zijn bestaan spreidde hij enorme spirituele verlangens tentoon. Hij werd opgeleid in de officiële religie van zijn stad, en toonde veel eerbied en respect voor alle mystieke zaken.

Toen hij 9 jaar oud was moest hij de De Heilige Schrift bestuderen en Latijn leren. Nog steeds een kind zijnde, verliet hij zijn huis en betrad het pad van het leven en begon te zoeken naar het geheim pad.

Toen hij 12 jaar oud was, onderzocht hij het spiritisme, en bestudeerde gretig vele werken over metafysica en bereikte hierbij uitstekende resultaten. Hij reisde langs vele plaatsen over de wereld, bewogen door zijn sterke verlangens op het gebied van filosofie, metafysica, psychologie en wetenschap.
  Samael Aun Weor aan het mediteren

Toen hij 16 jaar oud was, analyseerde spirituele waarheden in het licht van de moderne wetenschap.

Aangezien zijn ouders hem goede manieren hadden bijgebracht, en zonder te proberen grote om heldendaden te verrichten bij het spreken in het openbaar, gaf hij lezingen aan de Theosofische Vereniging toen hij zeventien was. Daarna is hij intensief Raya-Yoga, Bhakti, Karma-Yoga, Jnana-Yoga, etc., etc., etc. gaan beoefenen.

Hij was 18 jaar toen hij lid werd van de Oude Rozenkruisers School. Deze waardige instelling werd opgericht door Dr Arnoldo Krumm-Heller (M. Huiracocha).

Hij werd ondergedompeld in vele ingewikkelde theorieën met een uitgestrekte inhoud, omdat hij slechts met oneindige verlangen zijn oude manier, het Pad van het Scherp van het Mes wou vinden. Toen hij 19 jaar oud was, besloot hij de theorieën achter zich te laten en te beginnen aan de praktijk; daardoor kon hij de Oosterse "Verlichtende Leegte" driemaal ervaren. Deze lieten in zijn psyche en in zijn ziel een onvergetelijk spoor.

Toen hij 28 jaar oud was, trouwde hij met een vrouw die hij liefelijk "Negrita" noemde.

In 1958 bewerkstelligde hij de integratie van de drie belangrijke spirituele bewegingen in één. Deze werd AGLA (Acción Gnostica Libertadora de Amerindia) genoemd.

Toen hij 33 jaar oud was, werd hem de enorme taak om de gnostische leer over de hele wereld te verkondigen toevertrouwd. Daarna ging hij naar het Noorden, en doorkruiste verschillende landen zoals Panama, Costa Rica, Salvador, etc., totdat hij zich in Mexico vestigde. Het was in Mexico, dat zijn onderwijs zorgde voor een 'revolutie'. Hij vestigde er het hoofdkwartier van de Grote Internationale gnostische beweging.

Op 24 december 1977, op de leeftijd van 60 jaar, desincarneerde E.M. Samael Aun Weor.

 

Image Samael Aun Weor Image Samael Aun Weor

Andere afbeeldingen van Samael Aun Weor Samael Aun Weor Biography


AddThis Social Bookmark Button
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

busy
 
Afbeeldingen van E.M. Samael Aun Weor >