Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪Wee de man die zich identificeert met het verstand, want zo'n man verliest de Intieme en valt in de afgrond
VOPUS | Gnosis arrow Cursussen en Lezingen arrow Presentatie van de onderwerpen van Fase A (Cursus Gnosis)

Presentatie van de onderwerpen van Fase A (Cursus Gnosis)

Afdrukken E-mail
Geschreven door Redactie VOPUS   
DE WEG EN HET LEVEN

Er staat twee wegen voor ons open: De “weg” naar de volledige kennis van uzelf en het universum dat ons omsluit, en het routineuze, dagelijks “leven”. "Zijn of niet-Zijn, dat is de vraag".

PSYCHISCHE STUDIE VAN DE MENS

Er bestaat een innerlijke wereld; een psychologische ruimte waar de bron van onze gedachten, gevoelens en handelingen samenkomen. Zoek niet buiten naar dat wat binnen is. Mens, ken uzelf!

DE MENSELIJKE MACHINE

Duizenden jaren geleden ontdekte men in het Verre Oosten een manier om niet ziek te worden en langer te leven. Het basisprincipe: de menselijke energieën in balans brengen. Pas deze lessen ook voor uw voordeel toe!

DE WETENSCHAP VAN MEDITATIE

Zoals een wetenschapper een microscoop gebruikt om een bacterie te bestuderen, zo gebruikt de gnosticus meditatie om niet alleen zijn meest intieme geheimen te kennen maar ook het universum dat hem omsluit.

GELUID EN DE CHAKRA’S

Alle hermetische tradities spreken over de grote kracht die geluid herbergt. Wist u dat magische combinaties van deze geluiden bepaalde, nu nog sluimerende vermogens kunnen opwekken in de mens?

DE VIERDE DIMENSIE

Met zijn relativiteitstheorie toonde Einstein aan dat er, parallel aan deze driedimensionale wereld, een andere, energetische wereld bestaat. Verschijnselen zoals "de Bermudadriehoek, kunnen alleen door deze theorie verklaard worden.

PSYCHISCHE UITTREDING

In Egypte kende men de methode om bewust deze vierde dimensie of astrale wereld te betreden. De Gnostische studies hebben deze behendigheid overgeërfd en daardoor kunt u ook nu genieten van bijzondere ervaringen, zoals reizen in de tijd.

HET TRANSCENDENTE KARAKTER VAN DROMEN

Met hun diepe symbolisme geven dromen een overstijgende betekenis aan het leven van de mens. Met recht zei C.G. Jung dat we dromen niet moeten onderschatten en in de Talmud staat geschreven: “Een droom niet begrepen is als een brief niet geopend”.

ONEIRISCHE DISCIPLINE

Als de dromen het leven van de groten aller tijden richting hebben gegeven, gelooft u dan niet dat ze ook met uw leven kunnen doen? Leer uw oneirische ervaringen te herinneren en zelf te interpreteren met een eenvoudige techniek.

HET ONTWAKEN VAN HET BEWUSTZIJN

Er bestaat in onszelf een slapend vermogen om de grote waarheden van het leven en de dood te begrijpen. Ontwaak in de machtige werkelijkheid waarin we leven, met behulp van een zowel natuurlijke als simpele werkwijze.

DE TRANSFORMATIE VAN INDRUKKEN

Honderden grondige onderzoeken tonen aan dat de mens slachtoffer is van de omstandigheden die hem ten deel vallen: stress, agressieve reclame, de economische crisis... Leer deze moeilijke omstandigheden in uw leven te beheersen.

DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG

We lijden, en wat nog erger is; we weten niet waarom. Er is niets toevallig in het leven. In een volgend bestaan zullen we de gevolgen oogsten van onze huidige handelingen. Zoals staat geschreven: “Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten”.(Galaten 6:7-8)

DE RAADSELS RONDOM DE DOOD

Het is een paradox dat het grootste mysterie in het leven van een mens altijd zijn eigen dood is geweest. Maak kennis met het onderricht van de “Bardo Thodol”, en ontdek - eindelijk - wat er gebeurt met uw ‘ziel’ na het verlaten van uw lichaam.

TERUGKEER, REÏNCARNATIE EN HERHALING

Misschien heeft u wel eens gedroomd dat u in een andere taal sprak, in een ander tijdperk leefde of een andere lichaam had. Maak u niet druk, het zijn simpelweg herinneringen van een vorig bestaan.

DE TRANSMIGRATIE VAN DE ZIEL

Oude oosterse tradities verklaren dat de ziel, voor het bereiken van het menselijk koninkrijk (bestaan), door verschillende evolutieve en devolutieve processen gaat in het rijk van de mineralen, plantachtigen en dieren. Heeft u nooit gehoord van de ‘gnomen’, ‘dwergen’ of ‘djinns’ van de Natuur?

HET UNIVERSUM VAN DE GEEST

In de mens van nu is de geest een slappe energie die is beperkt door veel factoren. Alleen door het leren kennen van het ‘hoe en wat’ van de mens kunnen we de geest bevrijden en, op die manier, haar oneindige mogelijkheden naar voren brengen.

DE KRACHTEN VAN DE INNERLIJKE GEEST

De zinnelijke geest heeft de wereld gevuld met materialisme. De middengeest heeft haar gevuld met spirituele hypothesen. Geen van beide kennen uit ervaring wat de postulaten verkondigen. De enige die ons kan bevrijden van de theorieën is een geest die diep en objectief is in haar onderzoeken: de innerlijke geest.

MYTHE OF REALITEIT OMTRENT ATLANTIS

Voordat de huidige beschaving zich over de vijf continenten verspreidde bestond er een cultuur die later de naam kreeg van de oceaan die haar overspoeld heeft. Deze cultuur bereikt een ontwikkelingsniveau dat wij vandaag de dag nog niet bereikt hebben. Plato sprak hier 4 eeuwen voor Christus over.

HET NIEUWE TIJDPERK VAN WATERMAN

Het binnengaan van onze wereld in de kosmische en astrologische invloeden van het tijdperk van Aquarius zorgt voor grote veranderingen in de psychologie en levenswijze van de mens. Door deze invloeden op een goede manier te kennen en te beheersen zullen wij in staat zijn ons bestaan in de richting van meer transcendentale horizons te sturen.

De Zonnesteen van de Azteken - Vopus Gnosis Cursus
Presentatie van de onderwerpen van Fase A (Cursus Gnosis)
AddThis Social Bookmark Button
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

busy
 
< Online cursussen   Presentatie van de onderwerpen van Fase B (Cursus Gnosis) >