Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪Wee de man die zich identificeert met het verstand, want zo'n man verliest de Intieme en valt in de afgrond

De Niveau's van Zijn

Afdrukken E-mail
Geschreven door Samael Aun Weor   
In het VERTICALE PAD vinden we VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN ZIJN.

In het VERTICALE PAD vinden we VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN ZIJN. Wanneer je begint met werken aan jezelf, om enige psychologisch defect te elimineren, betreed je zonder twijfel, in feite en rechtens, een superieur niveau van het Zijn...

Niemand kan ontkennen dat er veel verschillende sociale niveaus zijn: er zijn mensen van de kerk en het bordeel, handelaren en boeren, et cetera...

Dus, er zijn ook verschillende niveaus van Zijn. Wat we innerlijk zijn – grootmoedig of laag, vrijgevig of gierig, gewelddadig of vredig, kuis of lustvol – trekt de verschillende omstandigheden van ons leven aan...een wellusteling zal altijd taferelen, dramas en zelfs tragedies aantrekken van lust. Hij zal erin betrokken zijn... Een dronkaard zal andere dronkaards aantrekken en hij zal altijd in bars en tavernes zijn, dat is duidelijk... Wat zal worden aangetrokken door een woekeraar, een egoïst? Hoeveel problemen, gevangenissen, calamiteiten?

Laten we ons voor een moment een koe in een stal voorstellen; zijn niveau van Zijn trekt zijn eigen leven aan. Als we een koe uit zijn stal halen en het in huis zetten, we geven het een bediende, kammen zijn haar heel goed, doen talkpoeder op zijn lichaam en parfumeren het, zal het toch doorgaan met een koe zijn. Het zal doorgaan met zijn koeiengewoonten, ons mooie huis zal een stal worden: ieders niveau van Zijn trekt zijn eigen leven aan...

Als we een haveloze bedelaar uit de menigten halen en hem sturen naar Buckingham Palace zodat hij daar kan leven met Koningin Elizabeth, zal hij in het begin door veel bedienden worden gevolgd; ze zullen hem als een grote heer behandelen. Maar zijn niveau van Zijn trekt zijn eigen leven aan. Al snel zullen de paleisbedienden gewoonten in de bedelaar vinden die heel anders zijn dan die van het paleis. Ze zullen opmerken dat hij vals is, dat hij zijn geld op een egoïstische manier houdt, dat hij nooit een penny uitgeeft, zelfs niet om een vriend te helpen. Ze zullen zijn prikkelbaarheid opmerken, zijn gebrek aan gewetensbezwaar, zijn voorliefde voor roddelen en achterklap, hij zal wraak nemen op zijn vijanden, et cetera. Uiteindelijk zal hij alleen eindigen, precies in het midden van het Buckingham Palace, en nog steeds gekleed in zijn beste kleding. Hij zal blijven zijn wat hij is: een bedelaar...

Wat is het werkelijke doel van ons bestaan?Ieders niveau van Zijn trekt zijn eigen leven aan; een man is wat zijn leven is...

Veel mensen zijn bezorgd over het winnen van grote hoeveelheden geld. Ze zeggen: “Als ik maar een fortuin zou winnen in de loterij, hoe anders zou mijn leven zijn! Met de Kerstmis Jackpot zou mijn leven radicaal veranderen...”

Maar dit is onwaar, compleet onwaar, omdat ieders niveau van Zijn zijn heuse eigen leven aantrekt... Het is nuttig dat we reflecteren op al deze vragen. Het is niet door grote hoeveelheden geld dat we ons eigen bestaan kunnen veranderen, nee; wat we nodig hebben is doorgaan naar een ander niveau van Zijn.

Laten we ons voor een moment plaatsen in een van deze vreemde buurten in de stad, een van deze ‘getto’s’, een van deze wijken waar we de ‘Parachutisten’ vinden – de Mexicaanse naam voor de mensen die een stuk grond binnenvallen en vormen, wat genoemd zou kunnen worden, een infra-menselijke gemeenschap, ineens.

We woonden dichtbij zo’n stedelijke kolonie. Op een dag arriveerde een groep ‘Parachutisten’. Ze leefden op het land van iemand anders; ze hadden het bezet. Elke dag waren ze elkaar aan het bevechten, werden dronken, elkaar bezerend en elkaar vermoordend, en die ‘kolonie’ die eerst vreedzaam leefde, onderging ongelofelijke veranderingen. Elke dag kon je er de sirenes van de politie horen galmen. Je hoorde er de schreeuwen van pijn, van haat, van woede, en deze ongelukkige mensen bleven, zoals normaal, verschrikkelijk lijden. Duidelijk trok hun eigen niveau van Zijn hun eigen leven aan...

Als een van deze mensen, al was het maar voor een momentje, had gereflecteerd op zijn situatie, als hij had besloten om zichzelf te bestuderen, als hij zijn psychologische defecten had ontdekt, en als hij dapper het VERTICALE PAD van de psychologie had betreden, zou hij in feite in staat zijn om een aantal defecten te elimineren, mogelijk haat, egoïsme, roddel, et cetera. Als resultaat zou zijn niveau van Zijn veranderen en, door het niveau van Zijn te veranderen, zouden zijn gewoonten worden verfijnd. Zonder twijfel zou hij niet langer om kunnen gaan met de mensen waar hij altijd door werd omringd. Deze mensen zouden ook niet in staat zijn om met hem om te gaan. Hij zou gedwongen zijn om nieuwe vrienden te maken, en simpelweg om de wet van de PSYCHOLOGISCHE AFFINITEITEN, zou hij nieuwe vrienden maken.

Kortom, de verandering van zijn niveau van Zijn zou zijn leven veranderen. De nieuwe vrienden zouden hem mogelijk nieuwe kansen bieden, door zijn netwerk zou de economische kwaliteit van zijn leven veranderen. Hij zou een betere baan krijgen, hij zou flink verbeteren. Dus ieder zijn niveau van Zijn trekt zijn eigen leven aan...

Wat is het werkelijke doel van ons bestaan?

In het VERTICALE PAD hebben we de kans om ons eigen niveau van Zijn te veranderen. Als we onze psychologische defecten elimineren, zal het resultaat buitengewoon zijn, omdat als we ons eigen niveau van Zijn veranderen, ons hele leven ook zal veranderen. Wanneer je radicaal verandert, verandert alles dat je omringt ook.

De vervelende omstandigheden van het bestaan, de onplezierige omstandigheden van het leven zijn simpelweg projecties van wat in ons omgaat. Als wij innerlijk veranderen, zullen de uiterlijke omstandigheden ook veranderen. Maar als we niet innerlijk veranderen, zullen de uiterlijke omstandigheden ook niet veranderen. Zoals Immanuel Kant – de filosoof van Königsberg – het stelde: “Het exterieur is het interieur”. In andere woorden, het is duidelijk dat het exterieur slechts een reflectie is van wat we innerlijk zijn.

Als we mensen met woede zijn, met haat, als we wantrouwend zijn, afgunstig en laag, zullen de omstandigheden om ons heen ook slecht, fataal, duister zijn, we zullen zelfs verschijnen in de sensatiekranten. En als we nette mensen zijn, als we in harmonie leven met het Oneindige, als we vrede tonen, liefde, geluk en blijdschap, dan zullen de omstandigheden die we scheppen mooi zijn. We zullen heel prettige relaties hebben, we zullen leven in harmonie met de mensen die ons omringen...

Veel mensen klagen over de problemen van het leven: “Mijn man is vertrokken met een andere vrouw,” zegt een vrouw, “Mijn vrouw houdt niet meer van me,” zegt een man, “Ik kom niet rond met m’n geld,” zegt Jan de Vries, “Mijn vader wordt dronken en slaat mijn moeder,” zegt een zoon, “Ze gaan me uit huis zetten en ik weet niet waar ik naartoe moet,” zegt Vera de Vries, “Mijn zonen zijn criminelen,” zegt een gekwelde moeder...

Ze willen allemaal hun problemen oplossen, ze willen allemaal in vrede leven, buitengewone harmonie hebben, gelukkig zijn. Maar diegenen die zo denken realiseren zich niet dat zij de wortel van al hun problemen in zich dragen, dat deze problemen slechts projecties zijn van hun interieur, dat de problemen van binnenin hun komen, omdat een mens is wat zijn leven is. Als hij niet zijn niveau van Zijn verandert, als hij niet zijn innerlijke leven verandert, zal niets veranderen. Het uiterlijke is slechts een projectie van het innerlijke...

Wat is het werkelijke doel van ons bestaan?

De tijd is gekomen om deze dingen te begrijpen. Zij willen geluk, maar van waar zal dat komen? Zij willen niet toegeven dat zij in zichzelf de oorzaken dragen van alles dat ze gebeurt.

Ja, iedereen draagt in zichzelf de oorzaken van zijn lijden, en zolang de oorzaken niet zijn opgelost, zal het leed ook niet zijn opgelost. Elk gevolg heeft zijn oorzaak en elke oorzaak produceert zijn gevolg.

Dus als we werkelijk een radicale verandering willen, is het eerste ding dat we moeten begrijpen dat in elk van ons, of we nu blank of zwart zijn, geel of koperkleurig, onwetend of geleerd, et cetera, op een specifiek Niveau van Zijn staan.

Het is geheel waar dat de VERTICALE WEG ook de weg is naar zelfverwezenlijking, de weg die ons naar de waarheid leidt die alles draagt. Het is de weg van de Super-Mens, de weg waar je buitengewone krachten, eigenschappen en giften verovert.

Echter, geduldige lezer, dat lange, smalle en moeilijke pad begint hier en nu, niet door de moeilijkheden van het leven te verwerpen, maar door ze te confronteren met het doel het niveau van ons Zijn te verbeteren.

We hebben nooit een werkelijke anachoreet van de weg gekend, een meester in het pad van geheime kennis, die een overspelige was, een roddelaar, een woedend of afgunstig persoon.

De weg van de inwijding vraagt dat we eerst ons niveau van Zijn veranderen. Daar heb je het begin van de weg. Waar zouden de krachten die vergoddelijken goed voor zijn als we nog steeds wrok, haat, trots, hebzucht, angst of woede in ons dragen?

Daarom willen wij, die onszelf ertoe hebben bewogen te wandelen langs het VERTICALE PAD, boven alles, zelfontdekking bereiken, om onze fouten te kennen om ze uit te roeien, ze van binnen te verwijderen, omdat we alleen op deze manier fundamenteel kunnen veranderen...

Bibliografie: de oeuvre's van SAMAEL AUN WEOR

De Niveau's van Zijn, Gnosis, Gnosticisme, Psychologie, Zelfkennis, Het Pad en het Leven, Pad, Zin, Bestaansreden, Bestaan, Reden, Antwoord, Doel, Levensvragen, Bewustzijn, Psychologie, Veranderen, Zelfverwezenlijking, Spiritueel, Ontwikkelen, Spiritualiteit, Spirituele, Ontwikkeling
AddThis Social Bookmark Button
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

busy
 
< Het Pad en het Leven