Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪Het leven is als een film; wanneer de film eindigt, rollen we de film terug op de spoel en nemen deze mee naar de eeuwigheid
VOPUS | Gnosis arrow Leven en Dood arrow Transmigratie van de Zielen

Transmigratie van de Zielen

Afdrukken E-mail
Geschreven door Samael Aun Weor   

Evolutie en Involutie

Vanuit puur academisch standpunt betekent het woord Evolutie: ontwikkeling, opbouw, progressie, vooruitgang, veredelijking, etc. Vanuit puur grammaticaal orthodox standpunt verklaar ik: het begrip Involutie betekent achteruitgang, terugval, destructie, ontaarding, decadentie, etc. Tegenwoordig worden zowel in het oosten als in het westen vele filosofische doctrines verspreid die gebaseerd zijn op het dogma van de Evolutie. Evolutie en Involutie zijn mechanische krachten die zich gelijktijdig verwerken in de gehele Natuur. Wij ontkennen de werkelijkheid van deze twee krachten niet; integendeel, wij leggen ze uit.

Het menselijke verstand in deze tijden is opgesloten in het dogma van de Evolutie en weet alleen te denken binnen deze beperking; decadentie en degeneratie bestempelen ze als evolutie, ontwikkeling en vooruitgang. Het uitsluiten van een van deze voornoemde wetten -Evolutie en Involutie- zou een statische toestand, absolute rust, radicale verlamming van de natuurlijke mechanismen tot gevolg hebben. Het ontkennen van een van deze twee richtlijnen houdt daarom het verval in een vorm van barbarisme in...

Er is Evolutie in elk organisme dat ontstaat, geboren wordt en zich ontwikkelt. Er bestaat Involutie in elk schepsel dat vervalt of aftakelt en sterft.Er is Evolutie in elk organisme dat ontstaat, geboren wordt en zich ontwikkelt. Er bestaat Involutie in elk schepsel dat vervalt of aftakelt en sterft. Er is Evolutie in elke kosmische eenheid die uit de chaos ontstaat. Er bestaat Involutie in elke planeet in staat van uitputting, die geroepen is in een maan, in een kadaver te veranderen... Er is Evolutie in elke oprijzende civilisatie. Er is Involuitie in elke cultuur van decadente aard... Het is duidelijk dat de twee voornoemde wetten de fundamentele mechanische as van de natuur vormen.

Het is echter triest dat vandaag de dag de mens, opgesloten in het verschrikkelijke dogma van de Evolutie, in alles ontwikkeling wilt zien. Het ergste is dat zelfs de verschrikkelijke sociale degeneratie voor de actuele mens evolutie, vooruitgang, progressie, etc., betekent. Waarlijk, er is geen ergere blinde als diegene die niet wilt zien...

De Transmigratie van de Zielen

Deze evolutieve en involutieve processen aller dingen, hoewel het ons zou kunnen verassen, wordt ook beleefd door dat wat het Bewustzijn, Essentie of simpelweg ziel genoemd wordt: golven van Essenties beginnen hun Evolutie in het minerale rijk, vervolgen in een vegetale toestand, gaan verder op de dierlijke trede en bereiken uiteindelijk het niveau van de verstandelijke humanoïde...

Golven van leven dalen vervolgens involuerend af volgens de Valwet, dierlijke, vegetale en minerale processen herlevend tot het centrum van het aardse zwaartepunt.

Het is nodig om te weten dat de Elementalen het Bewustzijn zijn van de elementen, want wij weten goed dat de elementen der vuur, lucht, water en aarde niet slechts iets fysieks zijn, zoals de geletterde onwetenden denken, maar juist vehikels van simpel, onschuldig, onbevlekt Bewustzijn in de overstijgende zin van het woord. In elk geval, geachte lezer, is het nodig dat wat diverse auteurs met de naam “Elementalen” hebben omschreven te begrijpen willen wij deze processen vatten. Het is nodig om te weten dat de Elementalen het Bewustzijn zijn van de elementen, want wij weten goed dat de elementen der vuur, lucht, water en aarde niet slechts iets fysieks zijn, zoals de geletterde onwetenden denken, maar juist vehikels van simpel, onschuldig, onbevlekt Bewustzijn in de overstijgende zin van het woord. Zo zijn de Elementalen dus de bewuste principes van de elementen in de essentiële of transcendente zin van het woord en dat is alles.

Er zijn natuurlijk Elementalen van de evolutieve soort en ook van de involutieve soort. Velen denken dat de apen, orang-oetangs, gorilla’s, etc., van evolutieve aard zijn. Sommige veronderstellen zelfs dat de mens van de aap afstamt. Dit concept valt in diggelen wanneer wij de gewoonten van die diersoorten observeren. Laten wij een aap in een laboratorium plaatsen en observeren wat er gebeurt. Ongetwijfeld zijn de verschillende families van apen involutief, gedegenereerde afstammelingen van de intellectuele mensachtige. De mensachtige stamt niet af van de aap. De waarheid is juist andersom: de apen zijn geïnvolueerde mensachtigen, het zijn gedegenereerde mensachtigen.

Laten we de families van de varkens onder de loep nemen. In de tijden van Mozes werden de Israëlieten die het vlees van dit dier aten onthoofd. Het is duidelijk dat dit soort elementalen zich volop in een involutief proces bevinden. Het geval van de raven ligt echter anders. Hoewel deze -omdat zij tot de straal van Saturnus behoren zich met dode dieren voeden, beschikken zij over bepaalde wonderbaarlijke vermogens die erop wijzen dat ze Evolutief zijn...

Mensen zijn zo gecompliceerd geworden..., het verstand is zo ver van de simpele waarheden der Natuur geraakt dat het moeilijk is om vol goede moed deze dingen te accepteren.Dat dit in volle opgang van de 21e eeuw wordt gezegd lijkt erg vreemd. Mensen zijn zo gecompliceerd geworden..., het verstand is zo ver van de simpele waarheden der Natuur geraakt dat het moeilijk is om vol goede moed deze dingen te accepteren. Deze soort kennis accepteren echter simpele, eenvoudige mensen die niet zoveel complicaties in het intellect hebben. In elk geval wil ik mededelen dat de minerale Elementalen in hun evolutieve opstijging zeer interessant zijn. Het is buitengewoon de gnomen of pygmeeën te zien tussen de rotsen; het lijken kleine kaboutertjes met hun grote boeken en een lange witte baard.

De meest gevorderde Minerale Elementalen, wanneer ze hier klaar voor zijn, maken de sprong naar het Vegetale Rijk. Elk plantaardig organisme is het fysieke lichaam van een Vegetale Elementaal. Elke boom, elk kruid, hoe onbeduidend deze ook moge zijn, bezit een eigen Elementaal. Ik wil hiermee niet zeggen dat de Elementalen van planten, bomen, bloemen, etc., de hele tijd vastzitten in hun onbeweegbare lichaam. Dit zou absurd en bovendien onrechtvaardig zijn. De Vegetale Elementalen hebben alle vrijheid om vrijwillig hun lichamen in en uit te gaan. Je raakt in verwondering wanneer je ze in de Vierde Dimensie, in de wereld van het Vierde Coördinaat tegenkomt.

Normaliter worden de Elementale Schepselen van het Vegetale Rijk geclassificeerd in de vorm van families. Er is een familie van de Sinaasappelachtigen, een familie van Muntkruiden, een van Dennebomen, etc., etc., etc. De Elementalen van de planten hebben Bewustzijn, ze zijn intelligent en er zijn grote esoterici die hen vrijwillig weten te besturen en manipuleren. Ze zijn prachtig; wie ze kent kan doormiddel van deze wezens de elementen van de Natuur beïnvloeden.

De meest gevorderde Elementalen van het vegetale rijk treden veel later tot diverse departementen van het dierlijke rijk toe. Deze schepselen, verdeeld over vele families of soorten, hebben ook hun leiders en hun heiligdommen, die gelokaliseerd zijn in het aards Paradijs, dat wil zeggen de Vierde Dimensie, door de occultisten de etherische wereld genoemd. De evolutie in het dierlijke rijk begint altijd met simpele dierlijke organismen, maar naar gelang ze evolueren compliceert ook hun leven en op deze manier komt het moment dat het dierlijke Elementaal zeer complexe organische lichamen kan bezielen.

De meest geavanceerde Elementale schepselen worden tot het Rijk der intellectuele mensachtigen toegelaten. Het leidt geen twijfel dat de drie-breinige of tricentrale tweevoeters veel gevaarlijker zijn.

Er is veel gesproken over de Leer van de Transmigratie der Zielen, die circa duizend jaar voor Christus door de heer Krishna in het land der Veda’s werd verkondigd. Aan elke ziel worden 108 existenties toegewezen voor haar innerlijke Zelfverwezenlijking. Zij die geen Zelfverwezenlijking bereiken binnen het toegewezen aantal existenties dalen vanzelfsprekend neer tot het ondergrondse Minerale Rijk, waar ze onvermijdelijk involueren binnen de kern van de Aarde. Maar laten we datgene wat we benadrukken wat gedetailleerder analyseren.

Het universele Gnosticisme ziet het Hel niet als een plaats van eeuwige smarten zonder einde, maar eerder als een plaats van boetedoening en op hetzelfde moment van purificatie en instructie voor het Bewustzijn.Dante Alighieri vertelt ons in zijn “Goddelijke Komedie” over de Negen danteske Cirkels en hij ziet deze Negen Cirkels in het binnenste van de Aarde. Onze voorouders van de Anáhuac in het grote Tenochtitlán beschrijven duidelijk de Mixtlán, de helse wereld die zij ook in het binnenste van onze wereldbol plaatsen. Voor onze voorouders van de Anáhuac -in verschil met enkele andere sektes of religies- is de doortocht in de Mixtlán verplicht en zij beschouwen deze als een beproevingswereld waar de zielen getest worden. Wanneer zij de doorgang van de Negen Cirkels bereiken worden zij ongetwijfeld toegelaten tot het Eden, in andere woorden, het aardse Paradijs.

Voor de Moorse Soefi’s is de Hel ook geen plek van kastijding maar juist van instructie voor het Bewustzijn en van purificatie. Voor het Christendom, in alle hoeken van de wereld, is de Hel een plaats van bestraffing en eeuwig leed. Desalniettemin is de geheime cirkel van het christendom, het occulte deel van de christelijke religie, anders. In het occulte deel van elke christelijke beweging, in het intieme of geheime deel, ontdekt men de Gnosis. Het universele Gnosticisme ziet het Hel niet als een plaats van eeuwige smarten zonder einde, maar eerder als een plaats van boetedoening en op hetzelfde moment van purificatie en instructie voor het Bewustzijn.

Bibliografie: de oeuvre's van SAMAEL AUN WEOR

Gnosis, Gnosticisme, Psychologie, Zelfkennis, Het Pad en het Leven, Pad, Zin, Bestaansreden, Bestaan, Reden, Antwoord, Doel, Levensvragen, Bewustzijn, Psychologie, Veranderen, Zelfverwezenlijking, Spiritueel, Ontwikkelen, Spiritualiteit, Spirituele, Ontwikkeling, helderziend, intuïtie, bewustzijn, vorige levens, reïncarnatie, spiritueel, waarheid, Evolutie, evolutietheorie, involutie, reïncarnatie
AddThis Social Bookmark Button
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

busy