Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪Analyseer alle menselijke gebreken en je zult zien dat ze verlangen als hun basis hebben
VOPUS | Gnosis arrow Cursussen en Lezingen arrow Presentatie van de onderwerpen van Fase B (Cursus Gnosis)

Presentatie van de onderwerpen van Fase B (Cursus Gnosis)

Afdrukken E-mail
Geschreven door Redactie VOPUS   

Laatste Oordeel

DE GNOSTISCHE WIJSHEID

Weten wie men is, waar men vandaan komt en waar hij heen gaat, is altijd een fundamenteel streven van de mens geweest. Op deze basisbehoefte biedt de hermetische Kennis aller tijden - de eeuwige Gnosis - een antwoord.

NOODZAAK EN HEBZUCHT

Ziektes, echtscheidingen, schandalen en allerlei problemen in de hogere klassen van de maatschappij bewijzen dat geld niet gelukkig maakt. De volgende uitdrukking slaat de spijker op zijn kop: “Niet degene die rijk is bezit meer, maar degene die minder nodig heeft”.

DE TIEN SEPHIROTH VAN DE KABBALAH

Het Hebreeuwse scheppingsverhaal vertelt over twee bomen in Eden: de boom van de kennis van goed en kwaad en de levensboom. De laatste bevat alle geheimen van God in ons. Maak kennis met wat de Kabbala ons daarover te zeggen heeft.

DE OORSPRONG VAN DE MENS

De materialistische antropologie, met haar vreselijke tegenstrijdigheden, heeft ons nog geen goed antwoord kunnen geven over dit raadsel: de oorsprong van de mens. Alleen onderzoek door een ervaringswetenschap als Gnosis kan ons in staat stellen echt te weten wat onze oorsprong is, waar wij vandaan komen.

HOE TE LEREN LUISTEREN

De volgende uitspraak zal velen verrassen: het is relatief makkelijk om te leren praten, maar het is echt moeilijk om te leren luisteren. Alleen door de talloze psychologische mechanismen te kennen, die ons als gevangenen van het verleden vasthouden, zullen we kunnen leren luisteren en iets nieuws kunnen leren.

DIDACTIEK OM HET EGO TE ELIMINEREN

De Hermetische Scholen hadden een geheime psychologische methode; een techniek die, wanneer toegepast in het dagelijks leven, ons in staat stelt de egoïstische energieën die onze handelingen besturen en zo ons leven bitter maken, te domineren en vernietigen.

TRANSMUTATIE VAN ENERGIEËN

De krachtigste energie die de mens heeft is zonder twijfel de Seksuele Energie. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, dient deze niet alleen om voort te planten. De juiste transformatie van deze energie in onszelf kan ons veel voordeel opleveren. Om er een paar op te noemen: Natuurlijke zwangerschapspreventie, lichamelijke gezondheid, etc.

TRANSCENDENTALE SEKSUOLOGIE

Sommige uitingen van seksualiteit degraderen de mens. In dat geval zegt men dat hij in de ruimte van de infra-sexualiteit leeft. Wanneer men seks heeft om een nieuw leven voort te brengen spreekt men over normale sexualiteit. En wanneer men seks gebruikt om zichzelf te vernieuwen, zichzelf tot nieuw leven te brengen, bevindt men zich in het gebied van de supra-sexualiteit.

DE OORSPRONG VAN HET EGO

Velen geloven dat Adam en Eva uit Eden verdreven werden om het eten van een appel. De Heilige Geschriften zijn echter symbolisch geschreven en kunnen niet letterlijk worden geïnterpreteerd. Genesis is een in werkelijkheid een Kabbalistische en Alchimische verhandeling. Met dit onderricht zult u de symboliek en de werkelijke oorsprong van de hoofdzonde begrijpen.

STUDIE VAN DE ZONNEMENS

Met een versluierd taalgebruik wezen middeleeuwse alchemisten op een methode om een lichaam te creëren, naast het lichaam dat we hebben, waarmee we de superieure dimensies van de ruimte kunnen onderzoeken. Dit stond bekend als het grote geheim geweest van de ‘Mutanten’.

DE VIER WEGEN

HorusSommige mensen hebben zich teruggetrokken uit de routine van het dagelijkse leven om iets hogers te leren kennen. Enkelen namen het pad van de fakir, anderen dat van de yogi, anderen dat van de monnik. Slechts enkele Wijzen kennen de ‘Vierde Weg’, de synthese van de drie voorafgaande.

ALCHEMIE EN HET GROTE WERK

Het meest gekoesterde geheim, het kostbaarste juweel, de meest dierbare schat, is zonder twijfel de Grote Arcanum AZF van de alchemisten. Over dit geheim werd gezegd dat het lood in goud kon veranderen en daarom de “steen der wijzen” was.

DE NEGEN DANTESQUE CIRKELS

Alle filosofieën en geloofsbelijdenissen uit de oudheid zijn het erover eens dat er een Hel bestaat. Dante Alighieri beschrijft deze onderwereld zeer uitvoerig. U zult deze wereld ontdekken en de reden van haar bestaan.

STUDIE VAN DE RUNEN

De kracht van geluid (mantra’s), in combinatie met perfecte concentratie en bepaalde esoterische houdingen van het fysieke lichaam maakt het ons mogelijk de energieën van de kosmos te kanaliseren voor onze innerlijke ontwikkeling.

TIBETAANSE KLOOSTEROEFENINGEN

Vanuit het mysterieuze Tibet zijn enkele wonderbaarlijke oefeningen tot ons toegekomen, die in staat zijn om ziek en beschadigd weefsel in ons organisme te vernieuwen. Het is met dit onderricht niet moeilijk om uw gezondheid te verbeteren.

DE DRIE FACTOREN VAN DE REVOLUTIE VAN HET BEWUSTZIJN

De Weg die ons leidt naar de boezem van de Grote Werkelijkheid die alles omvat, bevat drie factoren die onmisbaar zijn te kennen: de alchemische geboorte, de psychologische dood en de opoffering voor de mensheid.

GNOSTISCHE SCHOLEN VOOR REGENERATIE

In onze tijd bestaan er vele pseudo-esoterische scholen. Scholen voor Regeneratie zijn precies het omgekeerde daarvan. Zij onderwijzen als enige de drie factoren van de Revolutie van het Bewustzijn. Deze scholen hebben de hoge eer gehad om mensen te hebben voortgebracht als Jezus Christus, Mozes, Boeddha, Hermes Trismegistus, en anderen.

Mandala
Presentatie van de onderwerpen van Fase B (Cursus Gnosis)
AddThis Social Bookmark Button
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

busy
 
< Presentatie van de onderwerpen van Fase A (Cursus Gnosis)